Մաթեմատիկա

Ինքնաստուգում

 1. Քանի՞ նիստ ունի ուղղանկյունանիստը։

6

 1. Քանի՞ գագաթ ունի ուղղանկյունանիստը։
  8
 2. Քանի՞ կող ունի ուղղանկյունանիստը։

12

 1. Որո՞նք են ուղղանկյունանիստի չափումները։

Երկարություն, լայնություն, բարձրություն:

 1. Ի՞նչ երկրաչափական պատկեր է խորանարդի նիստը։

քառակուսի

 1. Ի՞նչ երկրաչափական պատկեր է ուղղանկյունանիստի նիստը։

ուղանկյուն

 1. Հաշվեք ուղղանկյունանիստի  ծավալը, եթե նրա չափումներն են՝ 3 դմ, 7 դմ,  9 դմ։

3 x 7 x 9 = 189

 1. Հաշվեք ուղղանկյունանիստի  մակերևույթի մակերեսը, եթե նրա չափումներն են՝ 4 սմ, 5 սմ,  8 սմ։

5 x 8 = 40

4 x 8 = 32

5 x 4 = 20

(40 + 32 + 20) x 2 = 184

 1. Հաշվեք  8 սմ կող ունեցող  խորանադի ծավալը։

8 x 8 x 8 = 512

 1. Հաշվեք  6 դմ կող ունեցող  խորանադի մակերևույթի մակերեսը։

6 x 6 = 36

6 x 6 = 36

6 x 6 = 36

(36 + 36 + 36) x 2 = 216