Մայրենիի ստուգատես 2020

1.Աթաբեկ Խնկոյան, Ճանճը

2. Իմ ընտանեկան դպրոցը

3.Մարտահրավեր

4. Զարմանալի պատմություն

Մի անգամ ես իմ ընտանիքի հետ որոշեցին ճանապարհորդել: Մենք որոշեցինք գնալ Տաթևի վանք, որը գտնվում է Սյունիքի մարզում: Երբ հասանք տեղ, ծնողներս նստեցին հանգստանալու, իսկ ինձ ասացին, որ կարող եմ զբոսնել շրջապատում, բայց հեռու չգնամ: Ես գնացի, գնացի ու հասա անտառ: Այնտեղ ես տեսա մի եղջերու, որի եղջյուրներին գորտ էր ցցված, գորտի գլխին մրջյուն, իսկ մրջյունի վրա մի երկար որդ: Ես արագ հանեցի հեռախոսս և նկարեցի և վազելով հետ եկա: Երբ պատմեցի ինչ եմ տեսել և ցույց տվեցի նկարածս, պարզվեց, որ նկարի մեջ դուրս էր եկել միայն երկար որդը: Բոլորս ծիծաղեցինք:

5. Իմ ընտանեկան նախագծերը

Էպոսյան օրեր

Հարցազրույց տատիկս հետ

Ինչպես փրկել երկրագնդի բնությունը-հարցազրույց

Ռադիոթատրոն

Գարնանային համեղ խոհանոց

Գորգագործությունը հին հայաստանում

Տաթևի վանք

 

 

Ռուսերեն

На планете Земля много красивых и удивительных мест.Я хочу рассказать об удивителном озере, которое расположено в Африке в 30 км от Дакара-столицы Сенегала.Розовое озеро,или Ретба, как его называют.Screenshot (17)

Площадь гигантской чаши с ярко-розовой водой, напоминающей клубничный коктейль со сливками, достигает 3 кв. км. Причина уникального цвета воды заключается в том, что в озере обитают цианобактерии- древнейшие микроорганизмы.Соли в озере Ретба очень много. Здесь очень сложно утонуть. Можно плыть по воде, читая книгу.

На Розовом озере много лодок. Они служат только для добычи соли. 20 лет назад уровень воды в нем доходил до пояса. А вследствие добычи огромного количества соли, глубина озера быстро увеличивается.

Розовое озеро известно еще и тем,что здесь на протяжении многих лет финишировало известное ралли Париж-Дакар.

 

 

Գործնական աշխատանք

Այսօր ես չափեցի իմ սենյակի երկարությունը և լայնությունը: Երկարությունը՝ 450 սմ լայնությունը՝ 310 սմ իսկ մակերեսը՝  00 սմ քառ.:

Պարզեք, թե    40 սմ  կողմով  քանի  քառակուսաձև սալիկ է անհրաժեշտ  ձեր խոհանոցի հատակը սալիկապատելու համար։  

40 x 40 = 1600

139500 : 1600 = 87 սալիկ

 

 

Էպոս

IX

Դավիթ չըդառավ, մի կըրա՜կ դառավ։
Ճարը կըտըրված՝ Օհանը բերավ
Նետ-աղեղ շինեց ու տըվավ իրեն՝
Գընա, որս անի սարերի վըրեն։
Դավիթ նետ-աղեղն առավ Օհանից,
Հեռացավ Սասմա քաղքի սահմանից
Ու դառավ որսկան։ Գնաց, մի կորկում
Լոր էր սպանում, ճնճղուկ էր զարկում,
Մըթանը գընում իրեն հոր ծանոթ
Աղքատ, անորդի մի ծեր կընկա մոտ,
Վիշապի նըման, երկա՜ր, ահագի՜ն
Մեկնըվում, քընում կըրակի կողքին։
Մի օր էլ, երբ որ իր որսից դարձավ,

Պառավը վըրեն սաստիկ բարկացավ.
— Վա՜յ Դավիթ, ասավ, մահըս տանի քեզ,
Դո՞ւ պետք է էն հոր զավակը լինե՜ս։
Ձեռից ու ոտից ընկած մի ծեր կին—
Ես եմ ու էն արտն աստըծու տակին,
Ինչո՞ւ ես գընում, տափում, տըրորում,
Իմ ամբողջ տարվան ապրուստը կըտրում։
Թե որսկան ես դու― նետ-աղեղըդ ա՛ռ,
Ծըծմակա գըլխից մինչև Սեղանսար
Քու հերը ձեռին մի աշխարհ ուներ,
Որսով մեջը լի որսի սար ուներ.
Եղնիկ կա էնտեղ, այծյամ ու պախրա.
Կարո՞ղ ես— գընա, էնտեղ որս արա։
— Ի՞նչ ես, ա՛յ պառավ, էլ ինձ անիծում.
Ես ջահիլ եմ դեռ, ես նոր եմ լըսում։
Ո՞րտեղ է հապա սարը մեր որսի…
— Գընա՛, հորեղբայրդ—Օհանը կասի։

Շարունակել կարդալ “Էպոս”

Չափման միավորներ ու գործողություններ չափման միավորներով

Չափման միավորներ ու գործողություններ չափման միավորներով

· Որպես երկարության չափման միավոր գործածվում են`

միլիմետրը՝ 1 մմ

սանտիմետրը՝ 1սմ

դեցիմետրը՝ 1դմ

մետրը՝ 1մ

կիլոմետրը՝ 1կմ

1սմ=10 մմ

1դմ=10 սմ=100 մմ

1մ = 10 դմ =100 սմ

1 կմ=1000 մ։

Շարունակել կարդալ “Չափման միավորներ ու գործողություններ չափման միավորներով”

Իմ ուզած կենդանին

Ես կուզենաի շուն ունենալ, որովհետև նա կլիներ իմ ամենալավ ընկերը: Մենք կխաղաինք ամեն օր իրար հետ և ես կխնամեի նրան: Նաև դա իմ երազանքն է: Կզբոսնեի նրա հետ ամեն կվառժեցնեի նրան տարբեր զվարճալի խաղեր: Ես կուզենաի ունենալ <<Խասկի>> տեսակի շուն:

Էպոս

  1. Վերնագրիր հատվածները:
  • Չարչարված Դավիթը
  • Միամիտ դավիթը
  1. Նկարիր Սասուն քաղաքը:

 

  1. Հատվածից դուրս գրիր կոշիկ բառի հոմանիշը և գրիր, թե ինչ բառերից է կազմված:

Կոշիկ — Կիսամշակ կաշվից տանը պատրաստված ոտքի անկրունկ՝ հագնելիք, չարոխ:

  1. Ինչո՞ւ քաղաքացիները չէին ուզում, որ Դավիթը նախրապան լինի:

Դավիթը, որովհետև խառնում էր վայրի գազաները տնային կենդանիների հետ, և գազանները կարող են վնաս տալ սասունի ժողովրդին:

  1. Ինչո՞ւ էր Դավիթը բողոքում իր գործից, ինչո՞ւ էր դժվար այդ գործը:

Որովհետև, Դավիթը ամեն օր վազում էր  վայրի գազաների հետևից: