Մաթեմատիկա

 1. Հաշվեք  8 սմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։

8 x 8 x 8 = 512 սմ խոր.

8 x 8 x 6 = 384 սմ քառ.

 1. Հաշվեք  9 դմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։

9 x 9 x 9 = 729 սմ խոր.

9 x 9 x 6 = 486 սմ քառ.

 1. Հաշվեք  4 սմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։

4 x 4 x 4 = 64 սմ խոր.
4 x 4 x 6 = 96 սմ քառ.

 1. Հաշվեք  17 մմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։

17 x 17 x 17 = 4913 սմ խոր.

17 x 17 x 6 = 1734 սմ քառ.

 1. Հաշվեք  3 դմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։

3 x 3 x 3 = 27 սմ խոր.

3 x 3 x 6 = 54 սմ քառ.

 1. Հաշվեք  2 սմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։

2 x 2 x 2 = 8 սմ խոր.

2 x 2 x 6 = 22 սմ քառ.

 1. Հաշվեք  1 դմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։

1 x 1 x 1 = 1 սմ խոր.

1 x 1 x 6 = 6 սմ քառ.

 1. Հաշվեք  19 մմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։

19 x 19 x 19 = 6859 սմ խոր.

19 x 19 x 6 = 2166 սմ քառ.

 1. Հաշվեք  2 սմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։

2 x 2 x 2 = 8 սմ խոր.

2 x 2 x 6 = 22 սմ քառ.

 1. Հաշվեք  1 դմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։

1 x 1 x 1 = 1

1 x 1 x 6 = 6

Հայոց լեզու 5

Գիրք — Գիրքը կարելի է ասել պահոց է որտեղ պավում է մարդկանց մտքերը: Գրքի հիմանական իմաստը տալ մարդուն ինֆոռմացիա: Կան գրքի տարբեր տեսակներ գեղարվեստական, ուսումնական, գիտական, բնագիտական, փիլիսոփայական, տեղեկատվական

Դիմակ — Մարդիկ դիմակը կրում էին կամ երեսը պաշտպանության համար կամ անձը թաքցնելու համար: Իսկ հիմա կրում ենք Կորոնավիրոս չվարագվելու համար:

Դերսան — Այն մարդն է ով որ դեր է կատարում թատրոնի կամ ֆիլմերի մեջ:

Ընկույզ — Ընկույզը դա ընդեղեն է: Օգտագործում են տորթերի մեջ:

Ժպիտ — Ժպիտը դա մարդու արձագանքությունն է:

Երեխա — Երեխան դա փոքր մարդն է միշտ ցածրհասակ:

Սարի կտարին ինչվոր բան էր փայլում:

Այս մարդը խելք չունի:

Գրքի առաջին մասը շատ հետաքրքիր էր:

Իսկ ով էր ձեր ղեկավարը որոտաց զորավարը դիմելով գլխիկորբ զինվորներին:

Ինչ-որ մեկը թերթ է մոռացել պահարանի վրա:

Գերանի ծայրից բռնիր:

Ծաղիկների հոտը ինձ մի հին երգ է հիշեցնում:

Արևելեցի կինն ինչու է փակում դեմքը

Զորքը հավաքել էր բերդն ու սպասում էր հրամանին:

Թագավորը հավքել էր բոլոր հպատակներին, որ առաջինը ինքն ավետիս

Տհաճ պատմության մեջ ընկանք:

Միալար անձրևներից և մառախուղից հետո վրջապես մի պայծառ օր բացվեց:

Մաթեմատիկա

 1. Հաշվեք  3 դմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։

Ծավալ` 3 x 3 x 3 = 27

S = 3 x 3 = 9

 1. Հաշվեք  15 սմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։

15 x 15 x 15 = 3375

S = 15 x 15 = 225

 1. Հաշվեք  5 դմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։

5 x 5 x 5 = 125

S = 5 x 5 = 25

 1. Հաշվեք  111 մմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։

111 x 111 x 111 = 1367631

S = 111 x 111 = 12321

 1. Հաշվեք  9 դմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։

9 x 9 x 9 = 729

S = 9 x 9 = 81

 1. Հաշվեք  12 սմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։

12 x 12 x 12 = 1728

S = 12 x 12 = 144

 1. Հաշվեք  7 դմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։

7 x 7 x 7 = 343

S = 7 x 7 = 49

 1. Հաշվեք  95 մմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։

95 x 95 x 95 = 857375

S = 95 x 95 = 9025

Филипок

1.к словам из первого столбика подберите соответствующие из второго. напишите их. выбери 5 словосочетаний и составь с ними предложения

большие                                        шапка

строгий                                         шарф

старший                                        мальчик

красный                                        брат

полное                                          бабушка

отцовская                                     буквы

добрая                                           учитель

маленький                                    школа

горячая                                         ведро

начальная                                     печка

болЬшие букву мн.Ч

строгий уЧител м.р

старшый брат м.р

красный шарф м.р

полное ведро с.р

отцовская шапка

добрая бабушка

маленЬкий малЬЧик

гораЧая пеЧка

наЧалная школа

2.к данным словам подберите из текста слова с противоположным значением.

Весело — скуЧно

потерять — найти

новый — старый

закрыть — открытЬ

проснуться — заснутЬ

пуста — полна

говорить — молЧатЬ

2 встреча

3.Ознакомься с выражениями обозначающими согласие или возражение, Составь 2-3 небольших диалога, используя эти выражения.

Согласие (համաձայնություն)        Возражение (առարկություն). составить диалоги, используя эти выражения

Да, согласие                                                        Нет, не согласие

Да, это так, я согласен                                          Нет, это не так, я не согласен

Совершенно верно, я согласен                            Это не совсем так, я не согласен

Это действительно так, я согласен                     Я не могу согласиться с этим. Правильно, я не согласен        Да, но я согласен

Конечно, я согласен

Упражнение 1. Вместо точек вставьте глагол читать в нужной форме.

Модель: Я … текст. – Я читаю текст.

1. Ты ЧитаешЬ текст. 2. Он Читает упражнение. 3. Она Читает журнал. 4. Мы Читаем газеты.

 1. Вы Читаете слова. 6. Они Читают книги.

Упражнение 2. Напишите, кто читает. Модель: … читаю текст. – Я читаю текст.

 1. Ты читаешь текст. 2. Он читает упражнение. 3. она читает журнал. 4. …

Мы читаем газеты. 5. Вы читаете слова. 6. Они читают книги.

Упражнение  3. Вместо точек вставьте глагол повторять в нужной форме.

Модель: Мы повтораем текст. – Мы повторяем текст.

1. Он повторает урок. 2. Вы повтораете правило. 3. Она повторает слова. 4. Я повторяю упражнение.

 1. Вы повтораете грамматику. 6. Они повторяют глаголы.

БУпражнение 4. Ответьте на вопросы по модели. Модель: Кто читает текст? (я) – Я читаю текст.

 1. Кто знает русский язык? (Виктор) знает Руский язык 2. Кто говорит по-английски? (они) говоряат по — англиский
 2. Кто повторяет диалог? (мы) повторяем диалог4. Кто пишет диктант? (вы)пишете диктант 5. Кто слушает радио? (Анна) Анна слушает радио 6. Кто понимает текст? (ты) Ты понимаеш текст.

Упражнение 5. Вместо точек вставьте нужное местоимение.

Модель: Сестра живет тут. Это … комната. – Сестра живет тут. Это её

комната.

 1. Студентка пишет текст. Это еЀ тетрадь. 2. Я читаю книгу. Это моя книга.
 2. Мы сидим здесь. Это наш класс. 4. Вы учите слова. Это ваш словарь. 5. Они работают здесь. Это иХ место. 6. Брат читает. Это его книга. 7. Ты повторяешь слова. Это твой словарь.

Մրջյունն ու շաքարավազը

Մրջյունն ու շաքարավազը

Առաջադրանք՝

Առանձնացրո՛ւ պատմության հերոսներին և բնութագրի՛ր նրանց։շ

Մրջյունիկը — Նա շատ ժլատ է: Իմ կարծիքով նա շատ է սիրում ուտել շաքարավազ: նա շատ շուտ է հոգնում և սովածանում, նա չի սիրում մարզանք անել, նա ուղակի ստիպված էր մարզվում պատմվածքի մեջ:

Մորաքուր — Մորաքույրը շատ բարի էր, որովհետև նա շաքարավազը դրեց դռան տակ, որպեսզի բոլոր մրջունիկները կարողանան հանգիստ ուտել, այլ ոչ թե մտնեն դարակի անցքի մեջ հետո մտնեն դարակ և երկար ժամանակ դուրս չգան այնտեղից:

My hero Poloz Mukuch

My hero’s name is Poloz Mukuch. He is very brave and smart, but he is not agile. He was born on May 4. He has a helmet on his head to help him see where his enemies are. There is a bracelet in his hands that strengthens him. He has clothes on his body, if you shoot him with a pistol, his body will not be damaged. At his feet is a device that allows him to walk on the walls like a Spider-man. He has a substance in his hand that helps him see at night.