Մրջյունն ու շաքարավազը

 Մրջյունն ու շաքարավազը

Առաջադրանք՝

Մի քանի նախադասությամբ ավարտի՛ր միտքը՝ ,,Ժլատը նա է, ով…,,:

Ժլատը նա է, ով շատ է սիրում ուտել: Ժլատները սովորոբար թմբլիկ են, Նրանց թշերը միշտ ուռած են և կարմիր: Նրանք հենց տենում են ասենք թե <<Հոթ — դոգ>> նրանց լոզերը սկսում են թափել: Եվ նրանք այնպես են նայում նրանց վրա, իփր կյանքում չեն կերել, բայց իրկանում նրանք շաբաթը հիսուն անգամ սնվում են դրանով: 🍕🍔🍟🌭

Մեզ շրջապատող ուղանկյունանիստերը

Առաջադրանքներ

 1. Քանի՞ ուղղանկյուններից է բաղկացած ուղղանկյունանիստը։

6 հատ

 1. Ուղղանկյունանիստի նիստերից յուրաքանչյուրը ի՞նչ երկրաչափական պատկեր է։

Ուղանկյուն

 1. Խորանարդի նիստերից յուրաքանչյուրը ի՞նչ երկրաչափական պատկեր է։

Խառակուսի

 1. Քանի՞ քառակուսիներից է բաղկացած խորանարդը։

6 քառակուսի

 1. Քանի՞ նիստ ունի խորանարդը։

6 նիստ

 1. Քանի՞ գագաթ ունի խորանարդը։

8 գագաթ

 1. Քանի՞ կող ունի խորանարդը։

12 կող

 1. Համեմատեք խորանարդը և ուղղանկյունանիստը։

Նամանությունն այն է, որ երկուսնել տարածական մարմիներեն: Երկուսնել ուենեն 6 նիստ 8 գագաթ 12 կող: Երկուսնել ունեն ծավալ: Տարբերությունն այն է, որ մեկի նիստը կազմված է ուղանկյունից, իսկ մեկը քառակուսուց:

 1. Ի՞նչ խորանարդի ծավալը։

Ծավալաը դա տարողություն է:

 1. Ի՞նչ ուղղանկյունանիստի ծավալը։

Ծավալը դա ուղանկյունի տարողություն է:

 1. Որո՞նք են ուղղանկյունանիստի չափումները։

Լայնություն, երկարություն, բարձրություն:

 1. Հաշվեք ուղղանկյունանիստի  ծավալը, եթե նրա չափումներն են՝ 6 դմ, 7դմ,  11դմ։

6 x 7 x 11 = 462

 1. Հաշվեք ուղղանկյունանիստի ծավալը, եթե նրա չափումներն են՝     6 դմ,  18 սմ, 10 սմ։

60 դմ = 60 սմ

60 x 18 x 10 = 10800

 1. Հաշվեք  3 դմ կող ունեցող  խորանադի ծավալը։

3 x 3 x 3 = 729

 1. Հաշվեք  15 սմ կող ունեցող  խորանադի ծավալը։

15 x 15 x 15 = 3375

 1. Հաշվեք ուղղանկյունանիստ ծավալը, եթե նրա չափումներն են՝ 11 սմ, 10 սմ, 16 սմ։

11 x 10 x 16 = 1760

 1. Հաշվեք ուղղանկյունանիստ ծավալը, եթե նրա չափումներն են՝

15 մմ, 18 մմ,  6 մմ։

15 x 18 x 6 = 1620