Մաթեմատիկա

  1. Հաշվեք  3 դմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։

Ծավալ` 3 x 3 x 3 = 27

S = 3 x 3 = 9

  1. Հաշվեք  15 սմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։

15 x 15 x 15 = 3375

S = 15 x 15 = 225

  1. Հաշվեք  5 դմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։

5 x 5 x 5 = 125

S = 5 x 5 = 25

  1. Հաշվեք  111 մմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։

111 x 111 x 111 = 1367631

S = 111 x 111 = 12321

  1. Հաշվեք  9 դմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։

9 x 9 x 9 = 729

S = 9 x 9 = 81

  1. Հաշվեք  12 սմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։

12 x 12 x 12 = 1728

S = 12 x 12 = 144

  1. Հաշվեք  7 դմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։

7 x 7 x 7 = 343

S = 7 x 7 = 49

  1. Հաշվեք  95 մմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։

95 x 95 x 95 = 857375

S = 95 x 95 = 9025