Գործնական աշխատանք

1.Կազմի՛ր տրված գոյականների հոգնակին: Փորձի՛ր բացատրել, թե ո՞ր բառերի ն է եր վերջավորություն ավելանում, ո՞ր բառերին՝ –ներ:

1.Կազմի՛ր տրված գոյականների հոգնակին: Փորձի՛ր բացատրել, թե ո՞ր բառերի ն է եր վերջավորություն ավելանում, ո՞ր բառերին՝ –ներ:

Ա. Ծառ — ծառեր, ձայն — ձայներ, հոտ — հետեր, քար — քարեր, կով — կովեր, արջ — արջեր, փունջ — փնջեր, լուր — լուրեր, բառ — բառեր, բեղ — բեղեր, հայ — հայեր, հայր — հայրեր, ցեղ — ցեղեր, սիրտ — սրտեր, գիր — գրեր, սյուն — սյուներ, պատ — պատեր, հույն — հույներ, ձու — ձվեր, սուր — սրեր, քիթ — քթեր. քույր — քույրեր, մայր- մայրեր, ձեռք — ձեռքեր, ոտք — ոտքեր:
Բ. Եղբայր — եղբայրներ, աթոռ — աթոռներ, պապիկ — պապիկներ, տատիկ — տատիկներ, գրպան — գրպաններ, թութակ — թութակներ, եղնիկ — եղնիկներ, ոչխար — ոչխարներ, սեղան — սեղաններ, թռչուն — թռչուններ, մեքենա — մեքենաներ, բարեկամ — բարեկամներ, աշակերտ — աշակերտներ, մատյան — մատյաններ, հեռախոս — հեռախոսներ, ծաղկավաճառ — ծաղկավաճառներ. պանրագործարան — պանրագործարաններ:

2.Տրված ածանցներով կազմի՛ր ածանցավոր բառեր․ գունավորի՛ր արմատը և ածանցը՝  -իչ,- նկարիչ -դժ — դժգոհ ան — անմարդկային -ակ — , -իկ — մարդիկ -ուկ,մանչուկ -ական — տնական -ային, տնային -որեն, քնքշորեն -ուհիդերասանուհի

Русский язык

Жи — ши / ча — ща

Ответьте на ворпосы:

 1. Очень глухой лес.

ТЀемный лес

 1. Синоним слова автомобиль.

машина

 1. Морская птица.

орлан

 1. Резиновая часть колеса.

Шина

 1. Слово, которое мы говорим, расставаясь навсегда.

прощай

Вставьте пропущенные буквы:

Я такую чудесную щюку вчера вытыщил! Большущую! Чуть менье этой машины! Она хвостом махнула, меня с ног сшибла и назад в реку прыгнула. Я часто таких ловлю!

Цветут сады. Луга похожи на пестрые ковры. Над золотыми полями тихо ползут облака. В яркой траве и на кустах цветы. В воздухе пахнет душистым медом. Над цветком кружится и жужжЀт пчела.

English homework

went
had
played
talked
invited

 1. Fill it in!
  Write the past simple of the verb in (brackets) to complete the sentences.
  a. Yesterday I went to the park. (go)
  b. My grandparents visited us last week. (visit)
  c. Last weekend I wrote an email to my friend. (write)
  d. My brother didnt play any computer games last night. (not play)
  e. We ate cereal and drinking juice for breakfast. (eat, drink)
  f. I didnt watch my favourite TV programme yesterday. (not watch)
  g. My friend gove me a new pencil case for my birthday. (give)
  h. Yesterday I didnt walked to school, I didnt go by car. (walk, not go)

Հասուն արտ

Կարդա՛ բանաստեղծությունը և կատարի՛ր առաջադրանքները. Դ. Վարուժան՝ 《Հասուն արտ》։

1.Բացատրի՛ր հետևյալ բառերը՝ 

Արտ, բոց, խորխոլել, ծղոտ, քառաշար, հասկ, սաթ, բոռ, պիծակ, քիստ, փայլակ, դեղձանիկ, հնձել, մանգաղ: 

Արտ — Մշակելի հող՝ որտեղ ցանում են ընդեղեններ:

բոց — Այրվող նյութից բարձրացող հրեղեն գոյացություն:

խորխոլել-Ճաքճքել, ճեղքվածքներով պատվել 

Ծղոտ — Բույսերի՝ հատկապես հացահատիկային բույսերի ցողունը

Քառաշար -Չորս շարք կազմող, չորս շարքով դասավորվա

Հասկ — Հացաբույսերի մեծագույն մասի, ինչպես և մի քանի ուրիշ բույսերի ծաղկաբույլը, որի մեջ ծաղիկները դասավորված են ցողունի վերին մասի երկարությամբ:

սաթ — Վայրի մեղու:

պիծակ — Խայթող թաղանթաթևավոր միջատ:

քիստ — Հացազգի բույսերի հասկերի ամեն մի հատիկի գլխին աճող բարակ փշանման կարծր մազիկ:

փայլակ —  Կայծակի արձակած լույսը:

դեղձանիկ — Սերինոսազգիների ընտանիքին պատկանող փոքրիկ երգեցիկ թռչուն:

հնձել — Հացաբույսերը մանգաղով՝ գերանդիով՝ հնձիչով ևն քաղել:

մանգաղ —  Գյուղատնտեսական ձեռքի գործիք՝ կորացրած սուր բերանով և կարճ կոթով՝ խոտ և հացաբույսեր հնձելու համար:

2.Ի՞նչ գույն ես տեսնում, երբ կարդում ես բանաստեղծությունը, հատկապես ո՞ր բառերն ու արտահայտություններն են այդ տպավորությունը ստեղծում։

Այս բանաստեղտության մեջ ավելի շատ ինձ տպավորվեց ոսկեգույն գույնը այն ավելի շատ զգացվեց առաջին, երկրորդ և երրորդ քառատողերի մեջ:

Սուրբ հարության տոն

Քրիստոսի հարության տոնը նաև անվանում են Զատիկ: Երբ Քրիստոսը խաչվեց փրկելով հազարավոր կյանքեր, դրանից հետո նրան տեղափոխեցին վիմափոր գերեզմանի մեջ և այն փակելով մի հսկա քարով: Կիրակի օրը Քրիստոսին եկան յուղելու Մարիամ Մագդաղենացին, Հակոբի մայր Մարիամը և Սողոմեն: Երբ նրանք ներս մտան գերեզմանոց տեսան, որ Քրիստոսը այնտեղ չէ և սկսեցին տարակուսել: Ինչ որ տեղից ի հայտ եկան երկու հրեշտակ և ասացին թե ինչու եք ողջին մեռելների հետ փնտրում: Այստեղ չէ, այլ Հարություն առավ: Եվ այս օրվանից Քրիստոսի հարությունը դա մեզ համար դառձավ տոն:

Սուրբ հարության տոնին հավատացյալները միմյանց ողջունում են այսպես՝ <<Քրիստոս Յարեաւ ի մեռելոց>> մյուսն ել պատասխանում է <<Օրհնյալ է հորությունը քրիստոսի>>: Նաև տոնին հավատացյալները ձու են ներկում՝ հադկապես կարմիր: Կարմիր գույնը խրհրդաշում է Քրիստոսի արյունը: Իսկ ինչու ձու, որովհետև իմաստուները պնդում են, որ ձվի կեղևը դա երկինքն է, թաղանթը՝ օդը, սպիտակուցը՝ ջուրը, իսկ դեղնուցը երկիրը:

Հայկական զինտեխնիկա. անհատական նախագիծ

Մասնակիցներ՝ 5-րդ դասարանների սովորողներ

ժամանակահատվածը՝ շուրջտարյա

Նպատակը՝ ուսումնասիրել Հայկական բանակի զինանոցում օգտագործվող նորագույն զենքերը:

Ընթացքը՝ օգտվելով համացանցից և այլ աղբյուրներից տեղեկանալ հայկական զինված ուժերի զինտեխնիկայի մասին, դիտել տեսահոլովակներ, ուսումնասիրել նորագույն զենքեր:

Օրինակ՝ դիտեք այս տեսահոլովակը

Արդյունքում ՝ մենք կիմանանք թե որքանով է պաշտպանված մեր հայրենիքը, կստեղծեմ նաև զինտեխնիկայի ֆոտոշարք:

Եթե ցանկացողներ լինեն այս նախագծին մասնակցելու, թող ուղարկեն իմ էլ.փոստին:

Քանի որ այժմ մեր երկիրը գտնվում է պատերազմական վիճակում, ես որոշեցի ուսումնասիրել հայկական բանակում օգտագործվող զենքերը: Դեռ հին ժամանակներից մարդիկ տարբեր զենքեր են ստեղծել պաշտպանվելու համար թշնամիներից: Ծանոթանանք այդ զենքերից մեկին:

Այսօր ես ձեզ կպատմեմ Բուկ զենիթահրթիռային համալիրի մասին: Բուկը կշռում է 34 տոնա, բարձրությունը՝ 3 մ 25 սմ, երկարությունը՝ 9 մ 3 սմ իսկ լայնությունը 3. 18 ամբոջական մետր: Բուկը իր կրա կրում է 4 հրթիռ, ամեն մեկի տրամագիծը 40 մմ: Բուկը դա Խորհրդային (հետագայում Ռուսական) արտադրության զենիթահրթիռային համալիր։ Բուկ համակարգը համազորային թրթուրավոր ինքնագնաց է։ Այն օգտագործում են միջին և փոքր բարձրության վրա: Բուկ համակարգը ընդունակ է նաև խոցել մարտավարական բալիստիկ հրթիռներ։ Բուկ համակարգն աշխարհի միջին հեռահարության լավագույն համալիրներից է։

Նաև դիտեք այս տեսահոլովակը

Բուկ համակարգեր ունեցող երկրներ

Մաթեմատիկա ուսումնական գարուն

1.Գտե՛ք այն երկնիշ թիվը, որը 6 անգամ մեծ է իր թվանշանների գումարից։

5 + 4 = 9

54 : 6 = 9

2․Նարեն և Արմենը միասին կշռում են 80 կգ, Նարեն և Նարեկը՝ 75 կգ, Արմենն ու Նարեկը՝ 85 կգ։ Որքա՞ են կշռում Նարեն, Արմենն ու Նարեկը միասին։


3․Սենյակում կա 11 մարդ: Առաջին մարդն ասաց. <Սենյակում բոլորը ստախոս են>, իսկ երկրորդ մարդն ասաց. <Ինձնից անմիջապես առաջ խոսողը ճիշտ չի ասում>: Մնացած 9 հոգին կրկնեցին երկրորդի ասածը: Քանի՞ ճշտախոս կա սենյակում:

10 մարդ

4․Աննան, Բելան և Սեդան մասնակցում են տարբեր խմբակների՝ պարի, երգի, թատրոնի: Այն հարցին, թե ո՞վ ո՛ր խմբակին է մասնակցում, նրանք պատասխանեցին.
Աննա. – Ես՝ պարի:
Բելա. – Ես պարի խմբակում չեմ:
Գոհար. – Ես երգի խմբակում չեմ:
Ո՞վ ո՛ր խմբին է մասնակցում, եթե երեք պատասխանից մեկը ճիշտ է, երկուսը՝ ոչ:

Աննա — պարի
Բելլա — թատրոն
Գոհար — երգի

5․ 6781253 թվից ջնջե՛ք հնարավորինս քիչ թվանշաններ այնպես, որ ստացված թիվը բաժանվի 9-ի։

6․Արամը, Մերին, Սոնան, Դավիթը և Եվան հերթ են կանգնել: Արամը կանգնած է Մերիից առաջ, բայց Եվայից հետո: Սոնան և Եվան հարևաններ չեն: Եվան, Արամը և Սոնան Դավիթի կողքին չեն: Ի՞նչ հերթականությամբ են նրանք կանգնած։

Եվա առաջին, Արամ երկրորդ, Սոնա երրորդ, Մերի չորորդ, Դավիթ հինգերորդ

7․ Փորձիր 8 հատ 1-ի և թվաբանական գործողությունների միջոցով ստանալ ամենափոքր եռանիշ թիվը։

111 x 1 x 1 x 1 — 11 = 100

8․ Մեկ ձողիկը տեղափոխիր այնպես, որ ստանաս ճիշտ հավասարություն․

VII-I=IV — VII — II = V

XII+I=X — XII — II = X

9․ 2 ձկնորս 3 րոպեում ուտում են 4 ձուկ։ Քանի՞ րոպեում 4 ձկնորսը կուտեն 16 ձուկ։

6 րոպեում

10․ 6 տարի առաջ քույրն ու եղբայրը միասին 15 տարեկան էին։ Քանի՞ տարեկան  կլինեն նրանք միասին 6 տարի հետո։

15 + 12 = 27
27 + 12 = 39

11․ 4 տարի հետո քույրն ու եղբայրը միասին կդառնան 19 տարեկան։ Քանի՞ տարեկան  էին նրանք միասին 4 տարի առաջ։

19 — 8 = 11
11 — 8 = 3

Ճամփորդություն

 • Ագարակի Բրոնզեդարյան քաղաքատեղի
 • Ագարակ պատմամշակույթային արգելոցը գտնվում է ՀՀ — ի Արագածոտնի մարզում Ագարակ և Ոսկեհատ գյուղական համայքների տարածքում: Հիշյալ հուշարձաններն ուսումնասիրող հնագետների Միաբերան կարծիքով նման կերտվածքներով հագեցած ժայռահարթակները ծիսապաշտամունքային կառույցներ են:
 • Արուճի Սուրբ Գրիգոր եկեղեցի

Վաղ միջնադարյան հայկական ճարտարապետության ամենաաչքի ընկնող հուշարձաններից Արուճի տաճարը գտնվում է գյուղի արևելյան մասում: Կառուցված է սև, սրբատաշ տուֆ քարով:

 • Արուճի քարվանատուն

 • Թալինի Կաթողիկե մայր տաճար-վանք

Կաթողիկե եկեղեցու կամ Թալինի մեծ տաճարի կառուցման ժամկետը հայտնի չէ, պատմական աղբյուրներում այն չի հիշատակվում: Պատի արձանագրության համաձայն, Սուրբ Աստվածածինը VII դարում կառուցել է Ներսեհ Պատրիկ Կամսարականը, ինչի համար է այն հաճախ նրա անունով են կոչում՝ Կամսարան:

 • Դաշտադեմի ամրոց

Դաշտադեմի կամ Քաղենիի միջնադարյան ամրոցը, ի տարբերություն մյուսների, շրջապատված չէ ժայռերորվ ու բնությամբ պահպանված չէ, այն պաշտպանվել է իր հզոր պարիսպներով: Չնայած դրան, այն, բացի վարչական մեծ նշանակությունից, նաև պաշտպանական մեծ կառույց է եղել: Նաև այս տաճարը կառուցվել է 5 — 7 — րդ դարում: 1064 — թթ երբ սելջուկները գրավում են Անի քաղաքը նրանց տիրապետության տակ նաև վերձրել էին Դաշտադեմի ամրոցը, բայց հետո ամրոցը ազատագրում են Զաքարյան իշխանները:

Цветик — семьецветик

Женя отдала маме баранки, а сама про себя подумала: „Это, правда, замечательный цветок. Надо поставить его в самую красивую вазочку”. Любимая мамина вазочка стояла на самой верхней полке. Женя встала на стул и взяла её. В это время за окном пролетали вороны. Женя начала их считать, а про вазочку забыла. Вазочка упала и разбилась!
– Что ты разбила, тяпа-растяпа! – закричала мама из кухни. – Не мою ли любимую вазочку?
– Нет, нет, мамочка, я ничего не разбила. – ответила Женя маме, а сама быстро оторвала красный лепесток, бросила его и тихо сказала:
Лети, лети, лепесток,
Через запад на восток,
Через север, через юг,
Возвращайся, сделав круг.
Лишь коснёшься ты земли –
Быть по-моему вели.
Хочу, чтобы мамина любимая вазочка снова стала целой. Когда мама прибежала из кухни, её любимая вазочка стояла на своём месте. Удивилась мама и послала Женю во двор гулять.

Пришла Женя во двор, а там мальчики играют в Северный полюс.
– Мальчики, мальчики, можно мне с вами поиграть?
– Нет. Мы девчонок на Северный полюс не берём.
– И не нужно. Я и без вас буду на настоящем Северном полюсе. Женя отошла в сторону,
взяла волшебный цветик-семицветик, оторвала синий лепесток, бросила его, сказала
волшебные слова и… очутилась на Северном полюсе. А там холодно, мороз 100 градусов!

– Ай, мамочка, замерзаю! – закричала Женя и стала плакать. Её слезы тут же превратились в сосульки и повисли на носу. А тут ещё появились большие страшные
медведи и идут прямо к Жене. Испугалась девочка, оторвала зеленый лепесток, произнесла волшебные слова и снова вернулась во двор. А мальчики на неё смотрят и смеются.
– Ну, где же твой Северный полюс?
– Я там была.
– Мы не видели. Докажи.
– Смотрите у меня на носу ещё сосулька. Но мальчики не поверили Жене.

Найдите в тексте ответы на вопросы и прочитайте их.
1. Как разбилась любимая мамина вазочка?

Женя встала на стул и засмотрелась на варон и забыла про вазоЧку и уранила еЀ.

2. Какое второе желание Жени исполнил цветок?

Чтобы она исцелила вазу.

3. Во что играли мальчики?

МалЧики играли в северный полюус.

4. Как Женя оказалась на Северном полюсе?

Женя загадала желание у Цветика — семьецветика.

Понравилось ли ей там?

Нет еЀ там не понравилось потомуЧто там былы оЧень Холодно и там ещЀ были большие и страшные медведи.

5. Как Женя вернулась во двор?

Она отарвала зелЀный лепесток и снова загадала желание.


Согласны ли вы с тем, что...
1. Женя разбила вазочку. 2 Мальчики играли в футбол. 3. Женя оторвала жёлтый лепесток, сказала волшебные слова и оказалась на Северном полюсе. 4. Жене очень понравилось на Северном полюсе. 5. Мальчики не поверили Жене.