Ռուսերեն

На планете Земля много красивых и удивительных мест.Я хочу рассказать об удивителном озере, которое расположено в Африке в 30 км от Дакара-столицы Сенегала.Розовое озеро,или Ретба, как его называют.Screenshot (17)

Площадь гигантской чаши с ярко-розовой водой, напоминающей клубничный коктейль со сливками, достигает 3 кв. км. Причина уникального цвета воды заключается в том, что в озере обитают цианобактерии- древнейшие микроорганизмы.Соли в озере Ретба очень много. Здесь очень сложно утонуть. Можно плыть по воде, читая книгу.

На Розовом озере много лодок. Они служат только для добычи соли. 20 лет назад уровень воды в нем доходил до пояса. А вследствие добычи огромного количества соли, глубина озера быстро увеличивается.

Розовое озеро известно еще и тем,что здесь на протяжении многих лет финишировало известное ралли Париж-Дакар.

 

 

Գործնական աշխատանք

Այսօր ես չափեցի իմ սենյակի երկարությունը և լայնությունը: Երկարությունը՝ 450 սմ լայնությունը՝ 310 սմ իսկ մակերեսը՝  00 սմ քառ.:

Պարզեք, թե    40 սմ  կողմով  քանի  քառակուսաձև սալիկ է անհրաժեշտ  ձեր խոհանոցի հատակը սալիկապատելու համար։  

40 x 40 = 1600

139500 : 1600 = 87 սալիկ

 

 

Էպոս

IX

Դավիթ չըդառավ, մի կըրա՜կ դառավ։
Ճարը կըտըրված՝ Օհանը բերավ
Նետ-աղեղ շինեց ու տըվավ իրեն՝
Գընա, որս անի սարերի վըրեն։
Դավիթ նետ-աղեղն առավ Օհանից,
Հեռացավ Սասմա քաղքի սահմանից
Ու դառավ որսկան։ Գնաց, մի կորկում
Լոր էր սպանում, ճնճղուկ էր զարկում,
Մըթանը գընում իրեն հոր ծանոթ
Աղքատ, անորդի մի ծեր կընկա մոտ,
Վիշապի նըման, երկա՜ր, ահագի՜ն
Մեկնըվում, քընում կըրակի կողքին։
Մի օր էլ, երբ որ իր որսից դարձավ,

Պառավը վըրեն սաստիկ բարկացավ.
— Վա՜յ Դավիթ, ասավ, մահըս տանի քեզ,
Դո՞ւ պետք է էն հոր զավակը լինե՜ս։
Ձեռից ու ոտից ընկած մի ծեր կին—
Ես եմ ու էն արտն աստըծու տակին,
Ինչո՞ւ ես գընում, տափում, տըրորում,
Իմ ամբողջ տարվան ապրուստը կըտրում։
Թե որսկան ես դու― նետ-աղեղըդ ա՛ռ,
Ծըծմակա գըլխից մինչև Սեղանսար
Քու հերը ձեռին մի աշխարհ ուներ,
Որսով մեջը լի որսի սար ուներ.
Եղնիկ կա էնտեղ, այծյամ ու պախրա.
Կարո՞ղ ես— գընա, էնտեղ որս արա։
— Ի՞նչ ես, ա՛յ պառավ, էլ ինձ անիծում.
Ես ջահիլ եմ դեռ, ես նոր եմ լըսում։
Ո՞րտեղ է հապա սարը մեր որսի…
— Գընա՛, հորեղբայրդ—Օհանը կասի։

Շարունակել կարդալ “Էպոս”

Չափման միավորներ ու գործողություններ չափման միավորներով

Չափման միավորներ ու գործողություններ չափման միավորներով

· Որպես երկարության չափման միավոր գործածվում են`

միլիմետրը՝ 1 մմ

սանտիմետրը՝ 1սմ

դեցիմետրը՝ 1դմ

մետրը՝ 1մ

կիլոմետրը՝ 1կմ

1սմ=10 մմ

1դմ=10 սմ=100 մմ

1մ = 10 դմ =100 սմ

1 կմ=1000 մ։

Շարունակել կարդալ “Չափման միավորներ ու գործողություններ չափման միավորներով”

Իմ ուզած կենդանին

Ես կուզենաի շուն ունենալ, որովհետև նա կլիներ իմ ամենալավ ընկերը: Մենք կխաղաինք ամեն օր իրար հետ և ես կխնամեի նրան: Նաև դա իմ երազանքն է: Կզբոսնեի նրա հետ ամեն կվառժեցնեի նրան տարբեր զվարճալի խաղեր: Ես կուզենաի ունենալ <<Գերմանկան հովաշուն>> տեսակի շուն:

Էպոս

  1. Վերնագրիր հատվածները:
  • Չարչարված Դավիթը
  • Միամիտ դավիթը
  1. Նկարիր Սասուն քաղաքը:

 

  1. Հատվածից դուրս գրիր կոշիկ բառի հոմանիշը և գրիր, թե ինչ բառերից է կազմված:

Կոշիկ — Կիսամշակ կաշվից տանը պատրաստված ոտքի անկրունկ՝ հագնելիք, չարոխ:

  1. Ինչո՞ւ քաղաքացիները չէին ուզում, որ Դավիթը նախրապան լինի:

Դավիթը, որովհետև խառնում էր վայրի գազաները տնային կենդանիների հետ, և գազանները կարող են վնաս տալ սասունի ժողովրդին:

  1. Ինչո՞ւ էր Դավիթը բողոքում իր գործից, ինչո՞ւ էր դժվար այդ գործը:

Որովհետև, Դավիթը ամեն օր վազում էր  վայրի գազաների հետևից:

Ընտրություն ապրիլի 11 — 15

Խնդիր 1։ Բերված օրինակներում աստղանիշները փոխարինել անհրաժեշտ թվանշաններով․

ա)

Безымянный

d091d0b5d0b7d18bd0bcd18fd0bdd0bdd18bd0b9

բ)

Безымянный

d91d0b5d0b7d18bd0bcd18fd0bdd0bdd18bd0b9-1

գ)

Безымянный

d091d0b5d0b7d18bd0bd18fd0bdd0bdd18bd0b9-2

դ)

Безымянный

d091d0b5d0b7d18d0bcd18fd0bdd0bdd18bd0b9-3

 

Խնդիր 2։ Նախորդների օրինաչափությամբ լրացնել դատարկ շրջանակը։

1

1e1589049506475

Խնդիր 3։  Կետերի փոխարեն անհրաժեշտ է տեղադրել թվաբանական գործողությունների նշաններ այնպես, որ արդյունքում ստացվի նշված թիվը։

e3a81f643ac8b306f2534cb84de0990d

e3a81f643ac8b306f2534cb80990d

Նկարագրություն

Նկարագրություն

Փոքր Մհեր — Փոքր Մհերը ամրակազմ էր դիմցկուն էր, զորեղ էր և ծուռ: Ես կարծում եմ, որ նաև նա շատ տխուր դժբախտ և միյնակ մարդ էր, քանի որ նրա ծնողները մահացել էին նաև հայրը նրան անիծել էր, որ երեխա չունենա և նրա անեծքը իրականացվեց էր:

Գոհար — Գոհարը գեղեցկադեմ, չնաշխարհիկ մի գեղեցկուհի էր, բայս ինձ թվում է նա նաև կասկածամիտ և թերահավատ էր, որովհետև ուզում եր ստուգել Մհերին: