Խորհուրդ Գոջիին

 «Գոճին, որ սովորել էր թռչել»

Առաջադրանք՝

Փորձի՛ր մի քանի խորհուրդ տալ գոջիին, որ նա երբեք չտխրի։

Գոջի, լսիր, մի տխրիր: Ես հասկանում եմ քեզ, որ դա քո երազանքն է, բայց կյանքն է տենց: Մարդիկ և գոջիները քայլում են, օձերը սողում են, թռչուները թռչում են և այլն:

«Գոճին, որ սովորել էր թռչել»

 «Գոճին, որ սովորել էր թռչել»

Պամվածքից դուրս գրի՛ր՝

ա․պատմողական և հարցական նախադասություններ,

Պատմողական: Մի անգամ Իկար անունով գոճին եկավ Կախարդական աղբյուրի մոտ եւ խնդրեց, որ նա կատարի իր ցանկությունը։

Հարցական: Չէ՞ որ դու, այնուամենայնիվ, կարողացար Թ Ռ Չ Ե Լ։

բ․ երեքական  գոյական, ածական, բայ։

Բայ — թռչել, սովորել, ասել:

Ածական — կախարդական, հիանալի, սիրելի:

Գոյոկան — աղբյուր, գոջի, բզեզիկ: