Խաչբառ 

 Խաչբառ 

 

Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ
10 20 30 40 50 60 70 80 90
Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ
100 200 300 400 500 600 700 800 900
Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Ւ Փ Ք
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

 

 

Օգտվելով այս աղյուսակից լուծեք խաչբառը

 

Հորիզոնական

 

 • Գտիր  7-ի  տասնապատիկը։

70

 • Գտիր  8-ի ամենափոքր բաժանարարը։
 • 1
 • Գտիր  25-ի  1/5 մասի  և ամենափոքր քառանիշ թվի    արտադրյալը։                                                                                        5000
 • Գտիր  24000  և 40-ի  քանորդը։

600

 • Ո՞ր թվի 1/2 մասն է 3500։

7000

 • Քանի՞  զատկի ձու կար զամբյուղում, եթե դրանց քանակի          1/3-ի  կրկնապատիկը  մեծացնենք  4-ով կստանանք ամենափոքր   երկնիշ թիվը։
 • 9
 • Գտիր ամենափոքր եռանիշ թվի եռապատիկը

300

 • Գտիր  1800-ի  2/6 մասը։

600

 • Ո՞ր  թվի 1/5 մասն է 1400։

7000

 • Մանեն գնեց 1 կգ չամիչ։   Բրնձով  ու  չամիչով փլավ  պատրաստելու համար  օգտագործեց  դրա  2/5 մասը։ Որքա՞ն էր օգտագործված չամիչի զանգվածը։

400 գ

 

 

Ուղղաձիգ 1

 • Նարեն որոշեց  զատկի տոնին 18 հավկիթները ներկել  կարմիր, կանաչ ու դեղին գույներով։ Քանի՞  կարմիր հավկիթ ներկեց  Նարեն, եթե  կարմիրները  կազմում են բոլոր հավկիթների  2/6 մասը։
 • 6
 • Ա
 • Ո՞ր  թվի 3/5  մասն է 2400։
 • 4000
 • Զամբյուղում  կան   60  զատկի  ձու։ Քանի՞  կանաչ  զատկի ձվեր  կար  զամբյուղում, եթե կարմիր ներկված զատկի ձվերը 2 անգամ շատ էին  կանաչ  ներկվածներից։

20

 • Գտիր  59-ի ամենամեծ ու  ամենափոքր բաժանարարների գումարը։

 

Ուղղաձիգ 2

 • Գտիր  1600-ի   5/4 մասը։
 • 2000
 • Ո
 • Գտիր  ամենափոքր քառանիշ թվի և 7-ի արտադրյալը։
 • 7000
 • Գտիր  ամենափոքր հնգանիշ  թվի  1/2   մասը։
 • 5000
 • Գտիր ամենափոքր զույգ թիվը։
 • 2

 

 

Զ Ս
Հ Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն
Տ Ւ
Ի Ր
Կ Բ

 

 

 

 

 

 

Առցանց ուսուցման անհատականուսումնական պլան  

Վերնագիրը՝ Առցանց ուսուցման անհատականուսումնական պլան

Ժամերը թողնում եքկանաչ մասերը ջնջում եքլրացնում եք ձեր պատասխանները

• Ալեք, Ֆրանգյա,4.2

Երկուշաբթի — 12:10 — 12 : 40

Երեքշաբթի — 12 : 20 — 12 : 50

Չորեքշաբթի — 11 : 00 — 11 : 30 — 13 : 30 — 14 : 00

Հինգշաբթի — 11 : 00 — 11 : 30 — 11 : 00 — 11 : 30

Ուրբաթ — 11 : 00 — 11 : 30

• 15:00-18:00-ընտանեկան դպրոցընտանեկան գործունեությունըգրեք այն մասինթե ընտանիքով ինչո՞վ եք զբաղվումայս  օրերինի՞նչ հետաքրքիրգործունեություններ եք անումմիասին(խոհանոցայինմարզականերաժշտականժամանացայինֆիլմիդիտում)ի՞նչ նոր հետաքրքիր հմտություններեք սովորել
• 18:00-22:00— գրում եքթե ինչպե՞ս եքանցկացնում ձեր ազատ ժամանակըերբառաջադրանքներ չեք կատարում՝ խաղերֆիլմի դիտումմուլտֆիլմի դիտում,  ընթերցանությունսեղանիտրամաբանական խաղերո՞ւմ հետ եքխաղում, ի՞նչ կերպ եք ձեր առօրյանհետաքրքիր դարձնում

English

Choose the right word.
A husband and wife had no children (had, had no).
One day they found a boy in a flower (a boy, a girl).
He had a green coat (yellow, green).
He had yellow trousers (red, yellow).
He had a yellow hat (yellow, white).
His mother made little boots (big, little).
She gave Tom a needle for a sword (sword, shield).
She gave Tom button for a shield (button, needle).

 

Choose the right form.

Tom played computer games yesterday (plays, played).
Mother is making a cake in the kitchen now (makes, is making).
Mr. Brown washes his car every week (washes, is washing).
The boys watched a football game last week (watched, are watching).
Mrs. Smith grows flowers in her garden (grows, is growing).
He does his lessons after dinner (is doing, does).
Jack reads many English books last year (read, reads).

Use the verbs in brackets in the correct form.

Jimmy usually (gets up) early in the morning.
The teacher (is writing) new words on the chalkboard
now.
Mary (cleaned) her room yesterday.
We usually (watch) TV in the evening.
The children (are playing) in the yard now.
Last week Tom and Suzy (visited) their grandparents.

Շունն ու կատուն (New)

 

Կատուն շան վրա ծիծաղելով ասաց
— Ինչ անշնորհք շուն ես դու ամբողջ օրը պարկած հանգստանում ես:
— Իսկ դու կատու —  ինչ ես անում,- հարցրեց շունը:
— Մի՞թե չգիտես թե ինչ եմ անում, ես քեզ նման պարապ — սարապ չեմ հաչում: Ես օրը
մեկ մուկ եմ բռնում:
— Գիտեմ գիտեմ:
— Բայց դու ինչ ես անում, դու, որ իմ մի մուկը քիչ ես համարում:
— Ես ինչ որ անում եմ քեզ պես չեմ բարձրաձայնում: Ես գլուխս քաշ գցած,
պահակեմ եմ կանգնում և երեխաներին եմ զվառճացնում: Գիտե՞ս ինչ է պահակը ինչ է զվարճացնելը: Դա կատվի գործ չէ: Եվ շունը պոչը թափահարելով անցավ իր գործին

Сказка простого карандаша

Первую сказку простой карандаш написал, когда был еше совсем большим. Ведь у карандашей совсем не так, как у людей. Люди рождаются маленькими, а потом вырастают большими. Карандаши же рождаются большими, а потом становятся маленькими. И в этом их староть.

Однажды настал день, когда простой карандаш заточили в последний раз. И тогда простой карандаш написал сказку о вечной жизни. А утром его выбросили в мусорное ведро и забыли. Но однажды кто — то забыл задвинуть ящик письменного стола. И тогда сказки простого карандаша, словно птицы, вылетели наружу и разлетелись по всему свету. Люди прочли их и полюбили.

Простой карандаш, правда, уже не знал об этом, но мы то с вами знаем, что сказки нельзя запереть на ключ.

Առցանց ուսուցում

 

 

Oրինակ՝  

5 կմ 200 մ+7 կմ 850 մ=12 կմ 1050 մ=13 կմ 50 մ 

 

 • կմ 400մ+կմ 850 մ = 10 կմ 250 մ 
 • 8 մ 86 սմ+5 մ 25 սմ = 14 սմ 11 սմ 
 • 5 տ 500 կգ+5 տ 800 կգ = 11 տ 300 կգ 
 • 12 սմ 8 մմ+5 սմ 6 մմ = 18 սմ 4 մմ 
 • 7 ժ 35 ր+9 ժ 40 ր = 17 ժ 15 ր 
 • 8 օր 15 ժ+2 օր 6 ժ = 10 օր 21 ժ 
 • 40 սմ 6 մմ+7 սմ 8 մմ = 48 սմ 4 մմ 
 • 30 սմ+7 սմ 2 մմ = 37 սմ 2 մմ 
 • 20 սմ+9 սմ 7 մմ = 29 սմ 7 մմ 
 • 18 ժ 5 ր+10 ր = 18 ժ 15 ր 
 • 7 օր 13 ժ+6 օր 16 ժ = 14 օր 5 ժ 
 • 7 մ 5 սմ+35 սմ = 7 մ 40 սմ 
 • 46 ր 50 վ+30 ր 60 վ 77 ր 50 վ  
 • 23 ժ 14 ր+5 ժ 18 ր = 1 օր 4 ժ 32 ր 
 • մ 9 սմ+59 սմ  = 8 մ 68 սմ 
 • մ 9 սմ+59 սմ = 8 մ 68 սմ 
 • 6 մ 7 սմ+77 սմ = 6 մ 84 սմ 
 • 12 ժ 20 ր+40 ր = 13 ժ 
 • 25 դմ 8 սմ+19 դմ 9 սմ = 45 դմ 7 սմ 
 • 36 դմ 5 սմ+9 սմ = 37 դմ 4 սմ 
 • 20 մ 4 սմ+12 մ 42 սմ = 32 մ 46 սմ 

 

 • 28 մ+15 մ 20 սմ = 43 մ 20 սմ 
 • 27 կմ+8 կմ 450 մ = 35 կմ 450 մ 
 • 17 կմ+12 կմ 750 մ = 29 կմ 750 մ 
 • 13 ց 42 կգ+4 ց 90 կգ = 18 ց 32 կգ 
 • 19 ց+2 ց 60 կգ = 21 ց 60 կգ 
 • 32 տ 300 կգ+20 տ 650 կգ = 52 տ 950 կգ 
 • 30 տ 700 կգ+650 կգ = 31 տ 350 կգ 

 

 

Խնդիրներ 

 

 • Հաշվիր 2 սմ 5 մմ, 3 սմ 2 մմ և 4 սմ կողմերով եռանկյան պարագիծը։ 

 2 + 3 + 4 = 9 սմ 

5 + 2 = 7 մմ 

Պատ.՝ 9 սմ 7 մմ 

 

 • Հաշվիր 6սմ 4մմ, 7սմ 9մմ, 7սմ8մմ և 8սմ կողմերով քառանկյան պարագիծը։ 

Պատ.՝ 30 սմ 1 մմ