Երջանիկ խրճիթը: Ավ. Իսահակյան

Զմրուխտյա — Զմրուխտ
Ջրաղաց — ջրաին աղաց
Չիբուխ — վառարան ծխափող
Մանուկ — պուժուր մարդ, երեխա
Սոսափել — փսփսալ
Շավիղ — կածան
Մացառ — թուփ
Եզերք — եզր, սահման
Քարավան — ուղտերի խումբ
Ուղևոր — ճանապարհորդ
Շքեղ — չոխ, սիրուն, գեղեցիկ, հիանալի
Նազելի — Գեղեցիկ շարժվել
Աննկատ — աննտեսանելի
Անհայտանալ — վերանալ
Վերջալույս — Մայրամուտ
Խրճիթ — տունիկ, փոքր տուն
Ալևոր — Ծեր մարդ
Առավոտ — լուսաբաց
թևին է տալիս — հպարտանալ