Կոտորակների կրճատումը։ Կոտորակների հավասարությունը

  Առաջադրանքներ 

  • Կրճատեք կոտորակները: 

Օրինակ` կրճատեք   2114 կոտորակը։ 

Դրա համար պետք է գտնել  14 և 21 թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը և կոտորակի համարիչն ու հայտարաը բաժանել այդ թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարի վրա։ 

  • Իրար հավասա՞ր են արդյոք կոտորակները. 

1715 ՚՚՚՚՚>1517  38 = 1232 = 3/8 

[Equation] 67 և 1821 = 6/7  1520 ՚<4540  54 > 1012  1520 < 4543 50250 = 15 

  • Աստղանիշը  փոխարինե՛ք  այնպիսի թվանշանով,  որ  ստանաք 

կանոնավոր կոտորակ 2∗9239,6∗7634, ∗343,1581∗8            

229/239  624/634   33/43   158/188 

անկանոն  կոտորակ 4∗6∗26, ∗454,∗666,1∗71∗8 

626/526        74/54    86/66   707/ 108