Անհրաժեշտության դեպքում թվերը պարզ արտադրիչների վերլուծելով գտեք նրանց ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը և ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը։

Առաջադրանքներ 
 

Անհրաժեշտության դեպքում թվերը պարզ արտադրիչների 
վերլուծելով գտեք նրանց ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը և ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը։ 
 
12 և 24  

12 = 2 x 3 x 2 

24 = 2 x 3 x 2 x 2 

[12, 24] = 2, 3 
15 և 25 

15 = 5 x 3  

25 = 5 x 5 

[25, 15] = 5 

40 և 80 

40 = 2 x 2 x 5 x 2 

80 = 2 x 2 x 5 x 2 x 2 

[40, 80] = 5, 2 

4 և 12 

4 = 2 x 2 

12 = 3 x 2 x 2 

[12, 4] = 2 

7 և 8 

Փոխադարձաբար 
3 և 7 

Փոխադարձաբար 
6 և 11 

Փոխադարձաբար 

25 և 10 

25 = 5 x 5 

10 = 2 x 5 

[10, 25] = 5 
180 և 12 

180 = 5 x 3 x 2 x 3 x 2 

12 = 2 x 3 x 2 

[180, 12] = 2 
24 և 16 

24 = 2 x 3 x 2 x 2 

16 = 2 x 2 x 2 x 2 
3 և 7 

Փոխադարձաբար 
2 և 11 

Փոխադարձաբար 
260 և 26 

260 

100 և 40 

100 = 2 x 5 x 5 

40 = 2 x 2 x 5 x 2 

[100, 40] = 2 
13 և 50 

Փոխադարձաբար 
81 և 30 
Փոխադարձաբար 
25 և 2 

Փոխադարձաբար 

14 և 10 
Փոխադարձաբար 

10 և 25 

10 = 2 x 5 

25 = 5 x 5 
[10, 25] = 5 

15 և 20 

15 = 3 x 5 

20 = 2 x 2 x 5 

[15, 20] = 2, 5 

24 և 15 

Փոխադարձաբար 

8 և 12 

8 = 2 x 2 x 2 

12 = 2 x 3 x 2 

[8, 12] = 2 

12 և 10 

10 = 2 x 5 

12 = 2 x 3 x 2 

[10, 12] = 2 

16 և 28 

[16, 28] = 2 

10 և 3 

Փոխադարձաբար 

7 և 8 

Փոխադարձաբար 

5 և 12 

Փոխադարձաբար