Անհրաժեշտության դեպքում թվերը պարզ արտադրիչների վերլուծելով գտեք նրանց ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը և ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը։

Առաջադրանքներ 
Անհրաժեշտության դեպքում թվերը պարզ արտադրիչների 
վերլուծելով գտեք նրանց ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը և 
ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը։ 
2 և 44 — 2 
15 և 65  

65 = 5 x 13 

15 = 5 x 3, 65=5×13 

(65, 15)= 5, [65,15]=65 x 3= 195 

4 և 240 

(4, 240) = 4;   [4, 240] = 240 

3 և 19  

(3,19)=1, [3,19]= 3×19=57    

ՓՈԽԱԴԱՐՁԱԲԱՐ 

7 և 17 

ՓՈԽԱԴԱՐՁԱԲԱՐ 

 
3 և 7 

ՓՈԽԱԴԱՐՁԱԲԱՐ 

 
4 և 11 

ՓՈԽԱԴԱՐՁԱԲԱՐ 

25 և 75 

[25, 75] = 25, 3 
18 և 72  

[18, 72] = 72, 18 
24 և 18  

24 = 2 x 3 x 2 x 2 
18 = 2 x 3 x 3 

[18, 24] = 2, 3 

3 և 7 

ՓՈԽԱԴԱՐՁԱԲԱՐ 

 
9 և 11 

ՓՈԽԱԴԱՐՁԱԲԱՐ 

260 և 13 

ՓՈԽԱԴԱՐՁԱԲԱՐ 

100 և 30 

100 = 2 x 5 x 2 x 5 
30 = 2 x 5 x 3 

[100, 30] = 2, 5 
13 և 390 

ՓՈԽԱԴԱՐՁԱԲԱՐ 

 
81 և 27 

[81, 27] = 27, 3 
100 և 32 

100 = 2 x 5 x 2 x 5 

32 = 2 x 2 x 2 x 2 x 2 

(100, 32) = 4, 800