Посидим в тишине


Благинина Е. А.

Мама спит, она устала…
Ну и я играть не стала!
Я волчка не завожу,
А уселась и сижу.

Не шумят мои игрушки,
Тихо в комнате пустой,
А по маминой подушке
Луч крадётся золотой.

И сказала я лучу:
— Я тоже двигаться хочу.
Я бы многого хотела:
Вслух читать и мяч катать.

Я бы песенку пропела,
Я б могла похохотать.
Да мало ль я чего хочу!
Но мама спит, и я молчу.

Луч метнулся по стене.
А потом скользнул ко мне.
— Ничего,- шепнул он будто,-
Посидим и в тишине!..

  1. Прочитайте стихотворение.
  2. Со словами луч, игрушки, мяч, песенка, петь, шептать, читать, катать составьте предложения.

Сверкающий луЧ

забавные игрушки

прыгуЧый мяЧ

петь калабельную

шептать за уХо

Читать книгу

катать коньки

любимая песенька

Գարուն

  • Կարդա՛ Վահան Տերյանի «Գարուն» բանաստեղծությունը: Անծանոթ բառերը բացատրի՛ր:

ԳԱՐՈՒՆ

Գարունը այնքա՛ն ծաղիկ է վառել,
Գարունը այնպե՛ս պայծառ է կրկին.
— Ուզում եմ մեկին քնքշորեն սիրել,
Ուզում եմ անուշ փայփայել մեկին։

Այնպե՛ս գգվող է երեկոն անափ,
Ծաղիկներն այնպես նազով են փակվում.
— Շուրջըս վառված է մի անուշ տագնապ,
Մի նոր հուզում է սիրտըս մրրկում…

Անտես զանգերի կարկաչն եմ լսում,
Ւմ բացված սրտում հնչում է մի երգ.
—Կարծես թե մեկը ինձ է երազում,
Կարծես կանչում է ինձ մի քնքուշ ձեռք…

Հարցեր և առաջադրանքներ՝

  1. Դուրս գրիր անծանոթ բառերը, բառարանի օգնությամբ բացատրիր և սովորիր:

Գգվել — սիրել

Անափ — Անեզր

Մրրկել — Հուզել, խռովել

  1. Ինչո՞ւ  է բանաստեղծությունը կոչվում «Գարուն»:

Որովհետև այն նկարագրում է գարունը:

  1. Բանաստեղծության մեջ ի՞նչն է ավելի շատ՝ գո՞ւյնը, ձա՞յնը, թե՞ շարժումը:

ձա՞յնը

  1. Ո՞ր քառատողը քեզ ավելի շատ դուր եկավ, ինչո՞ւ:

Անտես զանգերի կարկաչն եմ լսում,
Ւմ բացված սրտում հնչում է մի երգ.
—Կարծես թե մեկը ինձ է երազում,
Կարծես կանչում է ինձ մի քնքուշ ձեռք…