Գործնական աշխատանք

1.Կազմի՛ր տրված գոյականների հոգնակին: Փորձի՛ր բացատրել, թե ո՞ր բառերի ն է եր վերջավորություն ավելանում, ո՞ր բառերին՝ –ներ:

1.Կազմի՛ր տրված գոյականների հոգնակին: Փորձի՛ր բացատրել, թե ո՞ր բառերի ն է եր վերջավորություն ավելանում, ո՞ր բառերին՝ –ներ:

Ա. Ծառ — ծառեր, ձայն — ձայներ, հոտ — հետեր, քար — քարեր, կով — կովեր, արջ — արջեր, փունջ — փնջեր, լուր — լուրեր, բառ — բառեր, բեղ — բեղեր, հայ — հայեր, հայր — հայրեր, ցեղ — ցեղեր, սիրտ — սրտեր, գիր — գրեր, սյուն — սյուներ, պատ — պատեր, հույն — հույներ, ձու — ձվեր, սուր — սրեր, քիթ — քթեր. քույր — քույրեր, մայր- մայրեր, ձեռք — ձեռքեր, ոտք — ոտքեր:
Բ. Եղբայր — եղբայրներ, աթոռ — աթոռներ, պապիկ — պապիկներ, տատիկ — տատիկներ, գրպան — գրպաններ, թութակ — թութակներ, եղնիկ — եղնիկներ, ոչխար — ոչխարներ, սեղան — սեղաններ, թռչուն — թռչուններ, մեքենա — մեքենաներ, բարեկամ — բարեկամներ, աշակերտ — աշակերտներ, մատյան — մատյաններ, հեռախոս — հեռախոսներ, ծաղկավաճառ — ծաղկավաճառներ. պանրագործարան — պանրագործարաններ:

2.Տրված ածանցներով կազմի՛ր ածանցավոր բառեր․ գունավորի՛ր արմատը և ածանցը՝  -իչ,- նկարիչ -դժ — դժգոհ ան — անմարդկային -ակ — , -իկ — մարդիկ -ուկ,մանչուկ -ական — տնական -ային, տնային -որեն, քնքշորեն -ուհիդերասանուհի