Глагол

А.Упражнение1.Допишитеокончанияглаголовговорить,смотреть, учить,любить,ходить.

  1. Я говорю . 2. Ты смотриш . 3. Они говорят . 4. Я учю . 5. Мы любим .
    Он ходит . 7. Мы смотрим . 8. Вы говорите . 9. Она любит . 10. Вы смотрите

Упражнение 2. Ответьте на вопросы по модели. Модель: Кто смотрит фильм? (я) – Я смотрю фильм.
Кто говорит по-русски? (мы) Мы говорим по русский 2. Кто учит новые слова? (они) Они уЧит новые слова3. Кто любит кофе? (вы) Вы любите кофе 4. Кто смотрит иностранный фильм? (ты) Ты смотриш инастраный филЬм 5. Кто ходит гулять? (она) Она уХодит гулятЬ 6. Кто учится в Харькове?(он) Он уЧится в Харькове

Упражнение 3. Вместо точек вставьте глагол писать в нужной форме.

  1. Я пишу длинное письмо. 2. Он пишет трудный диктант. 3. Мы пишем русские слова. 4. Ты пишеш домашнее упражнение. 5. Вы пишите лёгкий текст. 6. Они пишут новые глаголы.

Б. Упражнение 4. Ответьте на вопросы.

  1. Ты говоришь по-русски? Да я говорю по русский. 2. Анна говорит по-английски? Нет Анна не говорит по англиский. 3. Виктор говорит по-французски? Нет виктор не говорит по француский. 4. Вы говорите по-китайски? Нет я не говорю по китайски. 5. Нина и Борис говорят по-русски? Да они говорят по русский. 6. Мы говорим по-украински? Да мы говорим по украински.

Упражнение 5. Вставьте нужные глаголы вместо точек.

  1. Студенты уЧат новые слова. 2. Сейчас мы смотрим телевизор. 3. Вечером я слушаю музыку. 4. Виктор говорит по-русски. 5. Мы пишем письмо домой. 6. Утром Анна делает завтрак.

«Այդ ոչինչը ես եմ»

Արևելյան մի քաղաքում ամառվա միջօրեի շոգին փողոցում՝ պատի ստվերում, պառկած էր մի  դերվիշ:  Ցնցոտիների մեջ դերվիշը պառկել էր մայթի լայնքին՝ նվաղուն աչքերը կիսափակ: Քաղաքապետ իշխանը՝ հպարտ ու վեհ, հագած ճոխ ու զարդարուն, գալիս էր դանդաղ քայլերով, շրջապատված  շքախմբով: Փողոցում մարդիկ ոտքի էին կանգնում, կպչում պատերին և խոնարհ գլուխ տալիս անցնող իշխանին: Շքախմբի առաջնորդը, գավազանը թափահարելով, գոռաց դերվիշի վրա. — Ի՞նչ ես մեկնվել մայթին, ճանապարհը բռնել: Չե՞ս տեսնում՝ ո՛վ է գալիս. վե՛ր կաց, անպատկա՛ռ:- Ես միայն ինձնից մեծի առաջ ոտքի  կկանգնեմ,- անվրդով պատասխանում է դերվիշը: Քաղաքապետը լսում է դերվիշի պատասխանը և հետաքրքրված մոտենում է նրան և հարցնում. — Մի՞թե ես քեզնից մեծ մարդ չեմ: — Իհարկե ո՛չ: Քեզնից բարձր դեռ շատ աստիճաններ կան: Այո, թե ոչ: — Այո՛: -Դու քաղաքապետ իշխան ես, գիտեմ: Որ բարձրանաս, ի՞նչ պիտի դառնաս,- հարցնում է դերվիշը: -Նահանգապետ,- պատասխանում է քաղաքապետը: -Հետո՞: — Հետո՝ վեզիր: — Հետո՞: — Փոխարքա: — Հետո՞: — Սահմանը սա է: Մեր բոլորի վրա շահն է: Նա է ամենից մեծը: — Ասենք թե շահ դարձար, հետո՞,- հարցնում է դերվիշը: — Հոտո՝ ոչինչ,- պատասխանում է քաղաքապետը:-Ահա այդ ոչինչը ես եմ: Ոտքերիս տակից անցի՛ր, և գնա՛ քո ճանապարհը,- նույն անվրդովությամբ պատասխանում է և նվաղուն աչքերը գոցում:

  1. Դուրս գրի՛ր քեզ անծանոթ բառերը և բացատրի՛ր։

դերվիշ — Մահմեդականների թափառական կրոնավոր:

Ցնցոտի — Մաշված՝ պատառոտված՝ քրքրված շոր, գրգլյակ:

նվաղուն — Հաճախակի նվաղող՝ ուշաթափվող

վեհ — գերագույն, բարձրագույն

ճոխ — Հարուստ: Ճոխ ապրուստ:

շքախումբ — Հարուստ: Ճոխ ապրուստ:

մեկնվել — Պառկել, տարածվել, փռվել:

անպատկառ — Պատկառանք՝ ամոթ չունեցող, լիրբ:

 անվրդով — Չվրդովված, առանց վրդովմունքի:

վեզիր — Նախարարապետ, մերձավոր Արևելքի մի շարք երկրներում՝ բարձրաստիճան պալատական պաշտոնյա՝ խորհրդական:

Փոխարքա — Պետության ծայրագավառը կառավարող բարձրաստիճան պաշտոնյա, որ օժտված էր գերագույն
իշխանության իրավունքներով և գործում էր թագավորի անունից:

անվրդովություն — Անվրդով լինելը:

գավազանը — Ձեռնափայտ, ցուպ, մահակ:

2.Մի քանի նախադասությամբ ներկայացրո՛ւ զգացողություններդ` կարդացածիդ վերաբերյալ։

Այս պատմությունը ինձ սովորեցրեց, որ ինչքան էլ հայտնի դառնաս և մահանաս, դու միևնույն է ոչինչ ես լինելու: Մահի առաջ մենք բոլորս հավասար ենք: