Ամենամեծ ընդհանուր բաժանարար

Յուրաքանչյուր  բնական   թիվ,   որի  վրա բաժանվում է տվյալ  բնական թիվը, կոչվում է վերջինիս  բաժանարար։ 

Օրինակ՝ 

12-ի բաժանարարներն   այն թվերն են, որոնց վրա 12-ը բաժանվում է առանց  մնացորդի։  

12-ը առանց մնացորդի բաժանվում է 1, 2, 3, 4, 6, 12  թվերի վրա, ուրեմն 1, 2, 3, 4, 6, 12  թվերը 12-ի բաժանարարներն են։ 

Այժմ  1-ին տողում գրենք 12-ի բոլորբաժանարարները, իսկ 2-րդ տողում գրենք 34-ի  բոլոր  բաժանարարները՝ 

12-1,2,3,4,6,12 

34-1,2,17,34 

1-ը և 2-ը 12-ի և 34-ի ընդհանուր բաժանարարներն  են, 2-ը այդ  թվերի  ամենամեծ  ընդհանուր  բաժանարարն է։  

Այն բնական թիվը, որը  տրված  բնական թվերից յուրաքանչյուրի  բաժանարար է, կոչվում է նրանց ընդհանուր բաժանարար։ 

Տրված բնական թվերի ընդհանուր բաժանարարներից  ամենամեծը կոչվում է նրանց   ամենամեծ ընդհանուր բաժանարար։ 

Երկու բնական թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը նշանակելու համար օգտագործում ենք փակագծեր՝ ( )։ 

Գրումենք այսպես՝ (12,34)=2 

Առաջադրանքներ 

 • Գտեք  տրված թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը։ 
 • 15  և 18 
 • 15 – 1, 3, 5, 15, 
 • 18 – 1, 2, 3, 6, 9, 18 

Ընդանուր բաժանարար 1, 3 

 • 24 և 16 

24 – 1, 2, 4, 6, 8, 12, 24 

16 – 1, 2, 4, 8, 16

Ընդանուր բաժանարար 1, 2, 4, 8 

 • 18 և 24 

24 – 1, 2, 4, 6, 8, 12, 24 

18- 1,2,3, 6, 9, 18 

Ընդանուր բաժանարար 1, 2, 6 

 • 240 և 60  

Ընդանուր բաժանարար 60 

 • 250 և 50 

Ընդանուր բաժանարար 50 

 • 4 և 7 

4 – 1, 2, 4 

7 — 1, 7 

Ընդանուր բաժանարար 1 

 • 5  և 11 

5 – 1, 5 

11 – 1, 11 

Ընդանուր բաժանարար 1 

 • 14 և 9  

14 – 14, 1, 7, 2 

9 – 9, 1, 3,  

Ընդանուր բաժանարար 1 

 • 25 և 5 

Ընդանուր բաժանարար 5 

 • 16 և 32 

Ընդանուր բաժանարար 16 

 • 10 և 8 

8 – 8, 1, 4, 2 

10 – 10, 1, 5, 2 

Ընդանուր բաժանարար 2, 1 

 • 20 և 24 

20 – 20, 10, 1, 2, 4, 5 

24 – 24, 1, 6, 4, 2,  

Ընդանուր բաժանար 1, 2, 4 

 • 100 և 2 

100 – 50, 20, 2, 100, 1, 10,  

2 – 1, 2 

Ընդանուր բաժանարար 1, 2