Մայրենի

Մեզանից հազարավոր տարիներ առաջ, մեզնից շատ ու շատ հեռու՝ յոթ ծովերի մյուս ափում, կար մի աշխարհ: Այնտեղ ծաղիկներ կային, չքնաղ ու բյուրազան ծաղիկներ՝ թիթեռների պես փռված ու թրթռուն՝ ժայռերի ու դաշտերի վրա, և նրանց անուշ հոտով լցվել էին այդ աշխարհի սարերն ու ձորերը: Այնտեղ աղբյուրներ կային, պայծառ ու կարկաչուն աղբյուրներ՝ մանուկների պես, որ թռչկոտում էին քարից քար՝ ծաղիկները համբուրելով: Բայց այնտեղ մարդիկ չար էին ու անգութ: Մի որբ ու աղքատ մանուկ էր ապրում այդ մարդկանց մեջ. գիշերը տեղ չուներ գլուխը դնելու և հաց չուներ ուտելու: Նա մենակ էր, ինչպես մի թռչուն՝ ամայի ժայռերի մեջ: Եվ նա մեծացավ բոլորի աչքի առջև՝ անտես ու անհայտ. կերակրվում էր դաշտի բույսերով և պատսպարվում էր անձավների մեջ: Բայց, բոլոր մարդկանցից ծածուկ, իր մատներով շոշափում էր ու զննում մարդկանց սրտերը և տեսնում էր, որ քարից էին այդ սրտերը՝ քար ու ապառաժից: Ու երբ պատանի դարձավ, թողեց այդ քարսիրտ աշխարհը և ճամփա ընկավ մի ուրիշ, մի լավ աշխարհ գտնելու համար:

Շարունակություն

Հասավ մի ծովափ և երբ ափի քարերի վրա քայլում էր տեսավ ցամաքին մի շատ գեղեցիկ ձուկ: Նա գրկեց ձուկը և բաց թողեց ծովի մեջ: Ձուկը երբ ուշքի եկավ ասաց.

— Բարի տղա ինչ որ սիրտդ կուզի ասա ես կկատարեմ քո արած լավության փոխարեն:

Նա մի փոքր մտածելուց հետո ասաց.

— Այնպես մի բան արա, որ ես կորողանամ թռչել

Եվ բարի ձուկը անում է իր ասածը, բայց ասում է, որ թռչելու համար պետք է բարձրանալ շենքի ամենաբարձր հատվածը ցատկել այդ տեղից

Մաթեմատիկա

  1. Ո՞րթվերինենհամապատասխանումA,B,C,D,E,Fկետերը կոորդինատային ճառագայթի վրա․ 
Text Box

A = 1 

B = 5 

C = 8 

D = 10 

E = 11 

F = 14 

  1. Ի՞ն չ կոորդինատներ ունենA և B կետերը ։ Ի՞նչ կոորդինատներ ունենA և B կետերի միջև նշված կետերը։ 

OAB 

A = 1 

B = 11 

C = 6 

D = 8 

E = 10 

  1. A(150) , B(360) և C(30) կետերից ո՞րն է կոորդինատային 

ճառագայթի վրա ավելի աջ գտնվում, իսկ ո՞րն է ավելի ձախ գտնվում։ 

C 30, A 150, B 360 

  1. Կոորդինատային ճառագայթի վրա B կետը գտնվում է A(15) կետից ձախ։ Ի՞նչ ամենամեծ կոորդինատ կարող է ունենալ B կետը, իսկ ի՞նչ ամենափոքրկոորդինատ կարող է ունենալ B կետը։ 

14, 1 

  1. Գծե՛ք Օ կետից սկիզբ առնող կոորդինատային ճառագայթ։ 10մմ երկարություն ունեցող  հատվածը վերցրե ՛քորպես միավոր հատված և ճառագայթի վրա նշե՛ք հետևյալթվերին համապատասխանող կետերը․ 

ա)0,1,2,3,4,5,6 

A = 0 

B = 1 

C = 2 

D = 3 

E = 4  

F = 5 

G = 6 

 բ)0,3,6,9 

A = 0 

D = 3 

G = 6 

J = 9 

  1. Գծե՛ք ՕA և ՕB տարբեր ճառագայթներ այնպես, որ ա)դրանք լինեն միևնույն ուղղի ճառագայթներ, 

բ) դրանք միևնույն ուղղի ճառագայթներ չլինեն։ 

  1. Գծե՛ք 5սմ երկարությամբ մի AD հատված։ Նրա վրա նշե՛ք այնպիսի B և C կետեր, որ ստացված AB և CD հատվածների համար ունենանք՝ 

|AB| =2սմ և |CD|=3սմ։ 

Պատ.՝ 0 սմ