Մաթեմատիկա

1)Գտեք բաժանելին, եթե բաժանարարը 64 է, թերի քանորդը՝ 10,
մնացորդը՝ 8։

64 x 10 = 640

640 + 8 = 648
2) Գտիր բաժանարարը, եթե բաժանելին 366 է, թերի քանորդը՝ 5,
մնացորդը՝ 1։

366 — 1 = 365

365 : 5 = 73
3)Գտեք բաժանելին, եթե բաժանարարը 123 է, թերի քանորդը՝ 12,
մնացորդը՝ 9։

123 x 12 = 1476

1476 + 9 = 1485
4) Գտիր բաժանարարը, եթե բաժանելին 727է, թերի քանորդը՝ 4,
մնացորդը՝ 3։

727 — 3 = 723

724 : 4 = 181

5)Գտեք բաժանելին, եթե բաժանարարը 353 է, թերի քանորդը՝ 15,
մնացորդը՝ 11։

353 x 15 = 5295

5295 + 11 = 5306
6) Գտիր բաժանարարը, եթե բաժանելին 2059 է, թերի քանորդը՝ 3,
մնացորդը՝ 1։

2059 — 1 = 2058

2058 : 3 = 686

7) Ի՞նչ ամենամեծ մնացորդ կարող է ստացվել բնական թիվը
21-ի բաժանելիս։

20

8)Ի՞նչ ամենամեծ մնացորդ կարող է ստացվել բնական թիվը
101-ի բաժանելիս։

100