«Կյանքից թանկ բան»

Վայրի աղավնին` կուրծքը վիրավոր,

Ընկել էր մենակ աղբյուրի եզրին,

Ծորում էր շիթ-շիթ արյունը բոսոր,

Մեռնում էր, աչքը` ջրի երազին:

Քնքուշ պարիկը տեսավ դալկահար

Մեռնող աղավնուն և խոսեց այսպես.

-Տուր ինձ այն, ինչ-որ թանկ է քեզ համար,

Էն թանկագինը, կյանք տամ իսկույն քեզ:

Մեռնող աղավնին խորհում է ինքնին.

-Էն թանկագինը կյանքն է անպատճառ.

Ա~խ, ծաղրում է ինձ աղբյուրի ոգին:

-Էհ լավ, թող լինի. տուր և նորից առ:

Պարիկը ցողեր սրսկեց վերքին,

Աղավնին բացեց աչքերը ոսկի,

Ու թևին տալով` ծափեց խնդագին.

-Ե՞րբ կուզես կյանքս, նազելի ոգի:

-Թևերդ կուզեմ, կյանքդ քեզ լինի:

-Թևե՞րս… ինչպե՞ս, օ~հ, երբեք, երբեք.

Առանց թռիչքի կյանքը գին չունի

Կյանքս առ,- թռչունն ասաց սրտաբեկ:

-Թռիր, սիրելիս, ազատ ու վայրի,

Թռիր ու ասա ստրուկ աշխարհքին

Թե ինչն է թանկը կյանքից ավելի…,-

Ասաց ջրերի լուսեղեն ոգին:

 1. Կարդա՛ Ավ. Իսահակյանի  «Կյանքից թանկ բան» առակը:

 1.  Դո՛ւրս գրիր անծանոթ բառերը և բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր:

շիթ-շիթ — Կաթիլ կաթիլ

բոսոր — կարմիր, արյունագույն

պարիկ -Առասպելական ոգի, հավերժահարս, փերի:

դալկահար — Գույնը գցած, գունատ:

սրտաբեկ — հուսահատ

խնդագին — զվարճագին, զվարթագին, ուրախագին

 1. Գրավոր բացատրի՛ր ջրի երազ, ստրուկ աշխարհ արտահայտությունները:

ստրուկ աշխարհ — Ստրուկ աշխարհ ասելով հասկանում ենք, որ չար մարդկանց կողմից մնացաց մարդկանց ազատ ապրելու խոչընդոտում:

 1. Ո՞րնէ առակի ասելիքը և ի՞նչ է սովորեցնում այն քեզ

Թռչունի համար թևերը նույնն է ինչ մարդու համար ազատությունը: Դրա համար էլ փերին ասաց գնա հարցրա ստրուկ աշխարհից:

 1. Դո՛ւրս գրիր հիմնական իմաստն արտահայտող տողերը

-Թռիր, սիրելիս, ազատ ու վայրի,

Թռիր ու ասա ստրուկ աշխարհքին

Թե ինչն է թանկը կյանքից ավելի…,-

Ասաց ջրերի լուսեղեն ոգին:

Վերջից լուծվող խնդիրներ

 1. Եթե Աշոտի  մտապահած  թվին ավելացնենք 2 և ստացված  գումարը փոքրացնենք 3 անգամ, ապա կստանանք 34։ Գտե՛ք Աշոտի մտապահված թիվը։

34 x 3 = 102

102 — 2 = 100

Ստուգում.՝ 100 + 2 = 102

102 : 3 = 34

 1. Աննայի մտապահած թվի եռապատիկից, եթե հանեք 5-ի քառապատիկը, ապա կստանաք 40։ Գտե՛ք Աննայի մտապահված թիվը։

40 + 20 = 60

60 : 3 = 20

 1. Եթե Գայանեի  մտապահած թվից հանենք  ամենափոքր զույգ երկնիշ թիվը, արդյունքը հնգապատկենք, ապա կստացվի 125։ Գտե՛ք  Գայանեի  մտապահված  թիվը։

125 : 5 = 25

25 + 10 = 35

 1. Եթե Արամի մտապահած  թվին ավելացնենք 127 և ստացված գումարից հանենք  89, ապա կստանանք 111։ Գտե՛ք Արամի մտապահված թիվը։

111 + 89 = 200

200 — 127 = 73

 1. Եթե Նարեի մտապահած թիվը բազմապատկենք 3-ով ու ստացված արտադրյալին  գումարենք 83, ապա կստացվի 419։ Գտե՛ք  Նարեի մտապահված  թիվը։

419 — 83 = 336

336 : 3 = 112

 1. Եթե Նարեկի մտապահած թվի կրկնապատիկից հանենք 14 և արդյունքը բաժանենք 5-ի, կստանանք 60։ Ո՞ր թիվն է մտապահել Նարեկը։

60 x 5 = 300

300 + 14 = 314

314 : 2 = 157

 1. Ո՞ր թիվն է մտապահել Սոնան, եթե նրա մտապահած թիվը կրկնապատկենք,  արդյունքը փոքրացնենք  10-ով,    կստանանք  200։

200 + 10 = 210

210 : 2 = 105

 1. Եթե Դավիթի մտապահած թիվը բազմապատկենք 4-ով և արդյունքից հանենք 20, կստանանք 2020։ Ո՞ր թիվն է մտապահել Դավիթը։

2020 + 20 = 2040

2040 : 4 = 510

 1. Քանի՞ բաժանարար ունի 35-ը։

1, 35, 5, 7,

 1. Քանի՞ բաժանարար ունի 28-ը։

2, 1, 28, 14, 7, 4