Խաչբառ

Թվերը գրելու հնամենի եղանակը 

Թվերի գրառումը  հայերենի այբուբենի տառերով  

Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 
Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ 
100 200 300 400 500 600 700 800 900 
Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Ւ Փ Ք 
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 

Օգտվելով  այս  աղյուսակից  լուծեք  խաչբառը 

Խաչբառ 

Հարցերը լուծեք   բանավոր և  ներկայացրեք  հայերենի այբուբենի տառերով․  

Հորիզոնական  

 1. Գտեք  բաժանելին, եթե բաժանարարը 33 է, թերի քանորդը՝ 6, մնացորդը՝ 2։ 

33 x 2 = 198 

198 + 2 = 200 

Մ 

 1. Գտիր բաժանարարը, եթե բաժանելին 323 է, թերի քանորդը՝ 8, մնացորդը՝ 3։ 

323 – 3 = 320 

320 : 8 = 40 

Խ 

 1. Գտեք   ուղղանկյունանիստի ծավալը, եթե նրա չափումներն են՝  2 սմ, 5 սմ, 2 սմ։ Գրել միայն թվային մասը։   

2 x 5 x 2 = 20 սմ խոր. 

Ի 

 1. Ի՞նչ  ամենամեծ մնացորդ կարող է ստացվել բնական թիվը           10-ի բաժանելիս։ 

9  

Թ 

 1. Ո՞րն է ամենափոքր բնական թիվը։   

Ա 

 1. Գտեք 25000-ի 1/5 մասը։   

25000 : 5 x 1 = 5000 

Ր 

Ուղղաձիգ 

 1. Գտեք   2500-ի  4/5 մասը։ 

2500 : 5 x 4 = 2000 

Ս 

 1. Գտեք ամենափոքր քառանիշ թվի և ամենամեծ եռանիշ թվի  տարբերության  հնգապատիկը։   

1000 > 999  

1 x 5 = 5 

Ե 

 1. Ո՞րն է ամենափոքր զույգ բնական թիվը։   

Բ 

Ա 

 1. Գտեք ամենափոքր հնգանիշ թվի  և  ամենափոքր բնական թվի հնգապատիկի  քանորդը։ 

1 x 5 = 5 

10000 : 5 = 2000 

Ս 

 1. Ի՞նչ  թիվ է մտապահել Սոնան, եթե նրա մտապահած թիվը փոքրացնենք 4 անգամ, արդյունքից հանենք ամենամեծ եռանիշ թիվը, կստանանք ամենափոքր բնական թիվը։ 

999 + 1 = 1000 

1000 x 4 = 4000 

Տ 

 1. Ո՞րն է ամենափոքր կենտ բնական թիվը։   

Ա 

 1. Որքանո՞վ կմեծանա  եռանիշ թիվը, եթե նրան  ձախից կցագրենք 6  թվանշանը։   

6000 — ով 

Ց 

 1. Երկու արկղերում կա 30 գնդակ։ Քանի՞  գնդակ կա առաջին արկղում, եթե առաջին արկղից երկրորդի մեջ դնենք 10 գնդակ, իսկ երկրորդից առաջինի մեջ՝ 5 գնդակ, ապա երկու արկղերում հավասար քանակով գնդակներ կլինեն։ 

20  

Ի 

    Ս  
    Ե  
    Բ  
Մ Խ Ի Թ Ա Ր 
    Ս  
    Տ  
    Ա  
    Ց  
    Ի