Հատված, նրա երկարությունը, ճառագայթ, ուղիղ, հարթություն

Հարցեր և առաջադրանքներ 

 1. Գծեք մի AB հատված և նշեք որևէ 3 կետ, որոնք չեն գտնվում այդ հատվածի վրա, և որևէ 2 կետ, որոնք գտնվում են այդ հատվածի վրա: 
 1. Գծեք այնպիսի AB և CD հատվածներ, որոնք բավարարեն հետևյալ պայամաններին` 

| AB |=2սմ 4մմ,| CD |=3սմ 4մմ: 

Գտեք AB և CD հատվածների գումարը։ 

 1. C կետը գտնվում է AB հատվածի վրա: Հայտնի է, որ CB հատվածի երկարությունը  3 անգամ փոքր է հատվածի երկարությունից: Որքա՞ն է հատվածի երկարությունը, եթե | AB |=12 սմ: 
 1. Գծեք մի հատված, որի երկարությունը 3 սմ-ով մեծ կլինի 4 սմ երկարություն ունեցող հատվածի երկարությունից: 
 1. Գծեք մի հատված, որի երկարությունը 2 անգամ մեծ կլինի 3 սմ երկարություն ունեցող հատվածի երկարությունից: 
 1. Հայտնի է, որ |AB|=4 սմ, |BC|=7 սմ։ Գտեք AC հատվածի երկարությունը։ 
Text Box
Text Box
Text Box

11 սմ 

 1. Կարո՞ղ են մի կետից սկիզբ առնել մի քանի ճառագայթներ։ Եթե այո, պատկերել դրանք։ 
 1. Քանի՞ հարթ մակերևույթից է կազմված ակվարիումը: 

 1. Գծե՛ք մի ուղիղ և նրա վրա նշե՛ք որևէ  2 կետ։ Քանի՞ հատված և քանի՞ ճառագայթ կստացվի։ 

2 ճառագայթ և 3 հատված 

 1. Զուգահեռ ուղիղներից մեկի վրա վերցնենք A և B 

կետերը, մյուսի վրա՝ C և D կետերը։ Կարո՞ղ են արդյոք AB և CD հատվածները հատվել։ 

Ոչ 

 1. Միևնույն կետով տարե՛ք 2 տարբեր ուղիղներ։ Այդ կետում սկզբնավորվող քանի՞ ճառագայթ կստացվի։ 

 1. Ընդամենը քանի՞ հատված է պատկերված 

7 հատված