ԱՐԵԳԸ ԿԱՊՈՒՅՏ ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ

ԱՐԵԳԸ ԿԱՊՈՒՅՏ ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ

Արեգը գնա՜ց, գնա՜ց, հասավ Կապույտ աշխարհ. երկինքը` կապույտ, գետինքը` կապույտ, հողը` կապույտ, ջուրը` կապույտ, խոտը` կապույտ, փետը` կապույտ, ծաղիկը` կապույտ: Երկիրը` ավե՜ր, լո¯ւռ, ամայի…
— Ո՞վ կա էստեղ` շունչ կենդանի,- ձեն տվեց Արեգը:
Վախենալով էս ու էն կողմից դուրս եկան գունատ ու նիհար մարդիկ:
— Ի՞նչ է եղել ձեր երկրին, ո՞վ է ձեզ էդպես արել,- հարցրեց Արեգը:
— Երկաթե Ձեռքը, անիրավ Երկաթե Ձեռքը,- սարսափած շշնջացին մարդիկ:
— Ո՞վ է Երկաթե Ձեռքը:
— Մի հրեշ Երկաթե Ձեռք, որ ամեն անգամ դուրս է գալիս ծովի միջից, հափշտակում, քանդում-ավերում է մեր արտն ու անդաստանը, մեր ունեցած-չունեցածը,- բողոքեցին մարդիկ,- ջնջում է մարդկանց, ով առաջ է ընկնում: Մենք հոգնեցինք վարելով ու ցանելով, աշխատելով ու գործելով, նա չհոգնեց թալանելով ու ավերելով:

— Դե ինձ տարեք ձեր թագավորի մոտ,- ասաց Արեգը:
Մարդիկ ընկան Արեգի առաջն ու տարան իրենց թագավորի մոտ: Կապույտ աշխարհի թագավորն էլ իր ժողովրդի նման գունատ ու նիհար, մռայլ ու տխուր նստած էր գահին, շուրջն էլ մոլորված կանգնած էին իր նազիր-վեզիրները, պալատականները: Արեգը ներս մտավ, երեք անգամ գլուխ տվեց, ձեռքը կրծքին դրեց կանգնեց ու հայտնեց, որ ինքը գնում է Հազարան հավքի հետևից, լսեց էս երկրի ցավը ու եկել է Երկաթե Ձեռքը խորտակելու, երկիրն ազատելու սով ու ավերից:
— Մեղք ես, այ որդի,- ասաց թագավորը,- Երկաթե Ձեռքին ոչ քաջի թուրն է հաղթում, ոչ հսկայի ուժը. գլուխդ զուր տեղը փորձանքի մի տար, որդի:
— Չէ, թագավորն ապրած կենա, ես ինչ որ կանեմ, կտեսնեք,- ասաց Արեգը,- ինձ ծովը տարեք:

Արեգին տարան ծովը: Թագավորի հրամանով մի ամուր նավ պատրաստեցին Արեգի համար, Արեգը մտավ նավի մեջն ու ընկավ ծովի երեսը: Ծովը մտավ թե չէ, փոթորիկ բարձրացավ, երկինքը մթնեց, ծովն ալեկոծվեց, երկինք ու ծով իրար խառնվեցին, զարհուրելի շառաչյունով ծովի միջից դուրս եկավ Երկաթե Ձեռքը ու բարձրացավ նավի վրա, որ զարկի, խորտակի, հափշտակի: Արեգն աներկյուղ առաջ անցավ, բռնեց Երկաթե Ձեռքն ու էնպես ուժով ոլորեց, որ ահագին ճայթյունով ջարդվեց ու խորտակվեց ջրի մեջ: Երկաթե Ձեռքը խորտակվեց թե չէ, ալիքների միջից դուրս թռավ մի թռչուն, մի մատանի գցեց Արեգի ոտքի տակ ու ծլվլաց.
— Ծովերի ոգիների թագավորի աղջիկն եմ ես: Չար Երկաթե Ձեռքը գերել էր ինձ: Դու խորտակեցիր Երկաթե Ձեռքին ու ազատեցիր ինձ: Ա¯խ, երանի թե օրերից մի օր դու ընկնեիր մեր Մշտադալար Այգին, որ քո լավության փոխարեն ես էլ քեզ լավություն անեի:
Էսպես ծլվլաց թռչուն-աղջիկը ու զվարթ երգելով` անհետացավ կապուտակ երկնքում, թռա՜վ- գնա՜ց… Կապույտ աշխարհի թագավորն իր ամբողջ ժողովրդով դուրս եկավ Արեգի առաջ` երգ ու պարով, հանդեսներով ու օրհնություններով, ոտների տակ ծաղիկներ փռելով, թանկ-թանկ պարգևներով: Էսպես Արեգին առաջն արած` տարան թագավորի պալատը: Թագավորը ժառանգ չուներ, ինքն էլ ծերացել էր, խնդրեց Արեգին մնա իրենց քաղաքում, իր մահից հետո բազմի իր գահին ու իր տեղը թագավորի:
— Չէ, թագավորն ապրած կենա,- պատասխանեց Արեգը,- ես գնում եմ Հազարան Հավքի հետևից, ես պետք է գտնեմ Հազարան Հավքը, տանեմ մեր այգին, որ փուշը նորից վարդ դարձնեմ, գազանը` մարդ:
Էստեղ թագավորը Արեգին խորհուրդ տվեց, որ էլի հետ գնա ծովը ու ծովի ոգիների թագավորից ուզի թռչող Քամի Ձին: Արեգը, ծովի ոգիների աղջկա մատանին ձեռին, գնաց ծով ու ձեն տվեց.

— Չքնաղ անունով քո լույս աղջկա
Կանչում եմ, ահեղ ծովերի արքա,
Լսիր անհատակ ջրերի խորքից
Մշտածուփ, անսաստ քո մութ աշխարհքից,
Տուր ինձ Քամի Ձին, թռչող Քամի Ձին,
Որ ես կարոտով` անմար-երկնածին,
Հասնեմ երջանիկ աշխարհքն աննման,
Ուր վարդ է թափում Հավքը Հազարան:
Լսիր ինձ, ահեղ ծովերի արքա,
Առ, նշանն ահա քո սեգ աղջկա,
Տուր ինձ Քամի Ձին` հասնեմ փափագիս,
Էն Հավքը բերեմ, հասցնեմ այգիս,
Փուշը վարդ փոխեմ թովչական երգով,
Ու գազանը` մարդ բանական հոգով:
Էսպես կանչեց, ու փոթորիկը ելավ ծովից, մթնեց երկինք, մթնեց երկիր, ողջ աշխարհքն իրար անցավ, ու ահավոր թոհ ու բոհից, ծովի էն մթին անդունդներից հուր-հրեղեն իր թևերով ցոլաց-ելավ Քամի Ձին: Հասավ Արեգը ձիուն, ձգեց ոսկի սանձը, ճակատը համբուրեց, հեծավ ու թռավ երկնքով անծիր:

Հարցեր և առաջադրանքներ՝

  1. Հատվածը բաժանիր մասերի և վերնագրիր:

Ինչ իմացավ Արեգը կապույտ աշխարհի մարդկանցից

Արեգն ու թագավորը

Երկաթե ձեռքի ջախջախումը և թռչունի ազատումը

Կախարդական մատանին

  1.  քար, ձի, ծով, երկինք բառերին ավելացրու տարբեր վերջավորություններ և կազմիր նախադասություններ:

քար — ային — Մի օր ես քայլում էի քարային պատնեշի վրայով:

ձի — ավոր — Ձիավորը թամբեց իր ձին:

ծով — եզր — Ծովեզրի շրջակայքում կային կային շատ թռչուններ::

  1. Նամակ գրիր Արեգին:

Արեգ ջան, բարև, ես հպարտանում եմ քեզանով, որ դու այսքան քաջ ու անվախ ես: Դու ուզում ես փրկել մարդկանց ու բարիացնես, աշխարհը: Մաղթում եմ քեզ հաջողություն:

  1. Հատվածը պատմիր Արեգի անունից:

  1. Ո՞վ էր Երկաթե Ձեռքը:

Նա դաժան հրեշ էր, որն ուզում էր կործանել կապույտ աշխարհը:

  1. Գրիր փոքրիկ պատմություն Երկաթե Ձեռքի մասին:

Հին ժամանակներում երկաթե ձեռքը սովորական մարդ էր: Մի օր այդ երկրի թագավորը պատժեց նրան, որովհետև նա չէր կատարել իր հրամանը: Թագավորը հրամայեց կտրել նրա ձեռքը: Չար կախարդը իմանալով այդ մասին կախարդեց մարդուն և երկաթե ձեռք տվեց նրան: Այդ օրվանից նա չարացավ և ուզեց վրեժ լուծել կապույտ աշխարհի թագավորից:

  1. Ի՞նչ կանեիր Արեգի փոխարեն:

Ես ել կանեի այն բանը ինչ որ արեց Արեգը:

  1. Ինչու՞ Երկաթե Ձեռքը հարձակվեց հենց այդ երկրի վրա

Երկաթե ձեռքը դաժան եր և ավերիչ:

Խառը թվերի համեմատումը

Եթե  խառը թվերի ամբողջ  մասերը տարբեր են, ապա ավելի մեծ է այն խառը թիվը, որի  ամբողջ  մասն  ավելի մեծ է։ 

Օրինակ՝ 

4712𝟕𝟏𝟐<5112𝟏𝟏𝟐, քանի որ 4<5

Եթե  խառը թվերի ամբողջ  մասերը նույնն են, ապա ավելի մեծ է այն խառը թիվը, որի  կոտորակային մասն  ավելի մեծ է։ 

Օրինակ՝ 

4712𝟕𝟏𝟐>4112𝟏𝟏𝟐, քանի որ  4=4 և  712𝟕𝟏𝟐>112𝟏𝟏𝟐

Առաջադրանքներ 

Համեմատեք կոտորակները 

1730𝟕𝟑𝟎 < 713𝟏𝟑

15430𝟒𝟑𝟎 < 1512𝟏𝟐

121130𝟏𝟏𝟑𝟎 = 121130𝟏𝟏𝟑𝟎

501522𝟏𝟓𝟐𝟐  >  50522𝟓𝟐𝟐

5930𝟗𝟑𝟎 < 1012𝟏𝟐

1813𝟏𝟑 > 1827𝟐𝟕

131522  𝟏𝟓𝟐𝟐  < 1434𝟑𝟒

1930𝟗𝟑𝟎 < 71530𝟏𝟓𝟑𝟎

25730𝟕𝟑𝟎 < 2514𝟏𝟒

321130𝟏𝟏𝟑𝟎 > 32130𝟏𝟑𝟎

50525𝟓𝟐𝟓  և 501525𝟏𝟓𝟐𝟓

4925𝟗𝟐𝟓 և 414𝟏𝟒

856𝟓𝟔 և 827𝟐𝟕

13522  𝟓𝟐𝟐  և 14341𝟑𝟒𝟏