Ինքնաստուգում

Ինքնաստուգում ՀամարիչՀայտարարՀամարիչՀայտարար 

  1. Գումարեք կոտորակները։ 

120160+42160𝟏𝟐𝟎𝟏𝟔𝟎+𝟒𝟐𝟏𝟔𝟎 = 162/160
1320+34𝟏𝟑𝟐𝟎+𝟑𝟒 = 28/2023+45𝟐𝟑+𝟒𝟓 =   22/15

[3, 5] = 15 

15 : 3 = 5 

15 : 5 = 3 516+712𝟓𝟏𝟔+𝟕𝟏𝟐= 60/35+

[16,12]=48 

  1. Կատարեք կոտորակների հանում։ 

330180−142180𝟑𝟑𝟎𝟏𝟖𝟎−𝟏𝟒𝟐𝟏𝟖𝟎 = 188/1801315−35𝟏𝟑𝟏𝟓−𝟑𝟓 = 13/15-9/15=4/15

[15,5]=15 

15 : 15=1 

15:5 =3 1511−37𝟏𝟓𝟏𝟏−𝟑𝟕  = 105/77 — 33/77 = 72/77

[11, 7] = 77 

77 : 11 = 7 

77 : 7 = 11 1310−38𝟏𝟑𝟏𝟎−𝟑𝟖 = 104/80 — 30/80 = 66/80

[10, 8] = 80 

80 : 10 = 8 

80 : 8 = 10 

  1. Կատարեք բազմապատկում․ 

46⋅51246·512 = 20/72 

4‧ 1518 1518 = 60/18 

  1. Թիվը ներկայացրեք երկու սովորական կոտորակների արտադրյալի տեսքով․ 

32283228=  4/7 x  8/4 

  1. Կատարեք բաժանում։ 

2410։472410։47 = 24/10 : 7/4 = 7/6 2713:272713:27

  1. Աստղանիշի  փոխարեն  ի՞նչ  թիվ  գրելու  դեպքում  կստացվի   հավասարություն։ 

825‧∗=127825‧∗=127 ∗։2536=811∗։2536=811

  1. Թվերը  բերել  ընդհանուր  հայտարարի և դասավորել  նվազման կարգով։ 

214, 17, 58, 724214, 17, 58, 724