Сказки Джани Родари

Страна, где все люди сделаны из масла

Бриф! Бруф! Браф!

  1. Прочитайте сказки.
  2. Выполните упражнения.

3.

Прочитайте. Допишите в словах пропущенные окончания. Определите род существительных, к которым относятся эти слова.
Красив наш двор. Рядом стоят деревья. Здесь и веселый клён. и стройная берёза, и плакучная ива, и душистая акация, и старый дуб. А вот большой цветник. Тут расцвёл розовый куст. Быстро летит от цветка к цветку трудолюбивая пчёлка. Она пьёт сладкий сок.

4. Мой/ моя

Постель — моя, день — мой, метель — моя, огонь — моя, конь — мой, лошадь — моя, осень — моя, дверь — мой, тень — моя, лень — моя, соль — моя, корабль — мой, память — моя, лагерь — мой, картофель — мой, корень — мой,пень — моя, олень — мой.

Образец: Моя осень (ж.р.)

Թումանյանը և Աղայանը մտերիմներ

Թումանյանի մոտ ծանոթացա Ղազարոս Աղայանի հետ, որ գալիս էր հայրական գյուղից, ուր նա ապրում էր այդ ժամանակ: Հաստ պալտո հագած, վալենկաներով, կալոշներով, գյուղից` ուղղակի Օհաննեսի մոտ: Նրանք ջերմաջերմ գրկախառնվեցին, համբուրվեցին, կարծես երջանկացան իրար տեսնելով: Շատ նման էին նրանք իրար. երկուսն էլ միևնույն ատաղձից, հայ ժողովրդի նյութից կերտած և միևնույն ոճով ձևավորված: Նաև մեծ մտերմություն տեսա նրանց միջև, իսկ հետագա տարիներում համոզվեցի, որ ամբողջ աշխարհում նրանք իրար ամենամոտ մարդիկ են: Օհաննեսը նրան կոչում էր «Ասլան ապեր», նա էլ Օհաննեսին` «Ասլան բալասի». հետո, երկուսով ծիծաղելով, ասում էին. «Էլ ո՜վ կարող է մեզ հաղթել»:

1.Անծանոթ բառերը բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր:

վալենկա — Թաղիքի տաք ոտնաման, կաճյակ:

2Գրի՛ր, թե ի՞նչ հասկացար այս փոքրիկ հատվածից։

Ես հասկացա այս պատմվածքից, որ ընկերությունը անմահ է: