Գործնական աշխատանք

Տեքստն ընդարձակիր՝ նկարագրողբնութագրողվերաբերմունք արտահայըող բառերբառակապակցություններ կամ նախադասություններ ավելացնելով։ 

Մի օր երբ փոքրիկ և քնքուշ նապաստակները հասկացան, որ իրենք են ամենավախկոտ և ամենաուսիպուսի կենդանիներն են: Եվ մյուս օրը  նրանք որոշեցին, որ բոլորով գնան, լիճն ընկնեն, խեղդվեն: Ճամփին նրանք շատ եին վախենում ու տզտզումբայց նրանց մեջ գտնվեց մի փոքրիկ քաջություն և նրանք հաղթահարեցին վախը։ Իսկ լճափի ցատկող և զվարճալի  գորտերը նրանց փափուկ ոտքերի  բարձր թփթփոցը որ լսեցին, անմիջապես ցատկեցին լճի ամենախորը և ամենասարսափելի մասը: Մի կիսամեռած նապաստակ ասաց․ 

— Էլ ի՞նչ խեղդվենք, աշխարհում մեզանից վախկոտ արարածներ էլ կան։ 

2.Հետևյալ առած-ասացվածաքներում կետերի փոխարեն լրացրո՛ւ համապատասխան հականիշները՝ շատ— քիչսպիտակ-սևերկար-կարճհիվանդ-առողջգիտուն-անգետմոտիկ-հեռու։ 

Ա Գիտունի  հետ քար քաշիր, անգետի հետ փլավ մի՛ ուտի։ 

Բ մոտիկ հարևանը լավ է, քան հեռու բարեկամը։ 

Գ Սպիտակ փողը,  սև  օրվա համար է։ 

Դ Թոկի երկարն է լավ, խոսքի՝ կարճը։ 

Ե քիչ խոսիր, շատ լսիր։ 

Զ Անբանը հաց ուտելիս առողջ է, բանելիս՝ հիվանդ։ 

3.Տրված բառերում առանձնացրո՛ւ արմատը և ածանցը․ ածանցները գունավորի՛ր։ 

Օրինակ՝  ան-զեն,  դժ-գոհ 

Անգութ,  դժբախտ, դժգոհ, դժկամ, անտուն,  լճակ, շնիկ, գառնուկ, տնական, ծովային, ուրախալի,  մեղմաբար, վեհորեն, աշակերտուհի, կանաչեղեն։ 

Կոտորակների բազմապատկումը Համարիչ Հայտարար Համարիչ Հայտարար 

Կոտորակների բազմապատկումը ՀամարիչՀայտարարՀամարիչՀայտարար 

Բնական թիվը և կոտորակը բազմապատկելիս, ստացվում է մի կոտորակ, որի համարիչը հավասար է բնական թվի և բազմապատկվող կոտորակի համարիչի արտադրյալին,  իսկ հայտարարը հավասար է բազմապատկվող կոտորակի այտարարին։

Օրինակ՝  5‧ 76=76+76+76+76+76 76=76+76+76+76+76=7+7+7+7+76=3567+7+7+7+76=356

 5‧ 76=5‧76=356 76=5‧76=356  

Կոտորակները  բազմապատկելիս, ստացվում է մի կոտորակ, որի համարիչը հավասար է բազմապատկվող կոտորակների համարիչներիի արտադրյալին,  իսկ հայտարարը հավասար է բազմապատկվող կոտորակների այտարարին։ 

Օրինակ՝ 34‧5834‧58=3‧54‧8=15323‧54‧8=1532 

Առաջադրանքներ 

 • Գումարը գրի առեք արտադրյալի տեսքով. 

Օրինակ՝ 14+14+14=3‧14=3414+14+14=3‧14=34 23+23+23+23+23+23=23+23+23+23+23+23=6×2/3=12/3=4 85+85+85+85+85=85+85+85+85+85= 5 x 8/5 = 40:5 = 8 103+103+103=103+103+103= 3 x 10/3 = 30 : 3 = 10 413+413+413+413+413+413+413=413+413+413+413+413+413+413= 7 x 4/13 = 28 /13 1852+1852+1852+1852+1852=1852+1852+1852+1852+1852= 5 x 18/52 = 90/52 130+130+130=130+130+130= 3 x 1/30 = 3/30 

 • Արտադրյալը գրի առեք գումարի տեսքով․ 

Օրինակ՝  5‧ 76=76+76+76+76+76 76=76+76+76+76+76=7+7+7+7+76=3567+7+7+7+76=356

5‧2323 = 2/3 + 2/3 + 2/3 + 2/3 + 2/3 = 10/3 

3‧1212 = ½ + ½ + ½ = 3/2 

4‧17121712 = 17/12 + 17/12 + 17/12 + 17/12 = 68/12 

3‧1616 = 1/6 + 1/6 + 1/6 = 3/6 

8‧720720 = 7/20 + 7/20 + 7/20 + 7/20 + 7/20 + 7/20 + 7/20 + 7/20 = 56/20 = 14/5 

6‧1515 = 1/5 + 1/5 + 1/5 + 1/5 + 1/5 + 1/5 = 6 / 5 

5‧715715 =  7/15 + 7/15 + 7/15+ 7/15 + 7/15 = 35/15   

3‧1818  = 1/8 + 1/8 + 1/8 = 3/8 

 • Կատարեք բազմապատկում՝ 

Օրինակ՝ 34‧5834‧58=3‧54‧8=15323‧54‧8=1532 

 • 37‧2937‧29 = 6/63 
 • 49‧51949‧519 = 20/ 171 

 • 57 57 ‧ 915 915 =   45/105 
 • 94‧3694‧36 = 27/24 
 • 3017‧233017‧23 = 60/51 
 • 305‧325305‧325 = 90/125 
 • 12 12 ‧ 915 915 =  9/30 
 • 74‧13574‧135 = 91/20 
 • Թիվը  ներկայացրեք  երկու  սովորական  կոտորակների արտադրյալի  տոսքով․ 

Օրինակ՝ 2718=9‧32‧9=92‧392718=9‧32‧9=92‧39, քանի որ 27=9‧3, իսկ 18=2‧9 

 • 16151615=4/5×4/3  
 • 20212021=4/5×7/3 
 • 30163016 6/5 x 4/4 
 • 621621 = 3/2 x 7/3 
 • 50245024 = 10/5 x 6/4 
 • 14121412 = 7/2 x 6/2 
 • Գտեք ուղղանկյան մակերեսը, եթե նրա լայնությունը 7373 է, իսկ երկարությունը 5 անգամ մեծ է լայնությունից։ 

Հետաքրքրաշարժ   խնդիրներ․ 

 • 1-ին 9 թվանշանների  միջոցով    բացեք գաղտնագրերը՝ 

Մ-Ե-Կ=Մ։Ե։Կ=1 

Վ·Ե·Ց=Վ+ե+ց=6  

 • Գնացքը կազմված է 8 վագոնից։ Հայկը նստած է սկզբից հաշված 4-րդ վագոնում, իսկ Տիգրանը՝ վերջից հաշված  4-րդ վագոնում։ Ճի՞շտ է, որ Հայկն ու Տիգրանը միևնույն վագունում են։ 
 • Եթե իմ մտապահած թվի կրկնապատիկից հանեք 50 և ստացածը եռապատկեք, կստանաք 450: Կարո՞ղ եք կռահել, թե որ թիվն եմ մտապահել ես։