Առցանց ուսուցման անհատականուսումնական պլան  

Վերնագիրը՝ Առցանց ուսուցման անհատականուսումնական պլան

Ժամերը թողնում եքկանաչ մասերը ջնջում եքլրացնում եք ձեր պատասխանները

• Ալեք, Ֆրանգյա,4.2

Երկուշաբթի — 12:10 — 12 : 40

Երեքշաբթի — 12 : 20 — 12 : 50

Չորեքշաբթի — 11 : 00 — 11 : 30 — 13 : 30 — 14 : 00

Հինգշաբթի — 11 : 00 — 11 : 30 — 11 : 00 — 11 : 30

Ուրբաթ — 11 : 00 — 11 : 30

• 15:00-18:00-ընտանեկան դպրոցընտանեկան գործունեությունըգրեք այն մասինթե ընտանիքով ինչո՞վ եք զբաղվումայս  օրերինի՞նչ հետաքրքիրգործունեություններ եք անումմիասին(խոհանոցայինմարզականերաժշտականժամանացայինֆիլմիդիտում)ի՞նչ նոր հետաքրքիր հմտություններեք սովորել
• 18:00-22:00— գրում եքթե ինչպե՞ս եքանցկացնում ձեր ազատ ժամանակըերբառաջադրանքներ չեք կատարում՝ խաղերֆիլմի դիտումմուլտֆիլմի դիտում,  ընթերցանությունսեղանիտրամաբանական խաղերո՞ւմ հետ եքխաղում, ի՞նչ կերպ եք ձեր առօրյանհետաքրքիր դարձնում

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s