Չափման միավորներ

Տետրի երկարություն 20 սմ։

Ոտքի քայլի երկարություն 34 սմ։

Գրչատուփ 272 գ։

Գիրք — տետր 164 գ։

Համակարգիչ 1063 գ։

Հեռախոս 77 գ։

Անգլերենի տետրեր 125 գ։

Միասին 1701 գ։