Առցանց ուսուցման անհատականուսումնական պլան  

Վերնագիրը՝ Առցանց ուսուցման անհատականուսումնական պլան

Ժամերը թողնում եքկանաչ մասերը ջնջում եքլրացնում եք ձեր պատասխանները

• Ալեք, Ֆրանգյա,4.2

Երկուշաբթի — 12:10 — 12 : 40

Երեքշաբթի — 12 : 20 — 12 : 50

Չորեքշաբթի — 11 : 00 — 11 : 30 — 13 : 30 — 14 : 00

Հինգշաբթի — 11 : 00 — 11 : 30 — 11 : 00 — 11 : 30

Ուրբաթ — 11 : 00 — 11 : 30

• 15:00-18:00-ընտանեկան դպրոցընտանեկան գործունեությունըգրեք այն մասինթե ընտանիքով ինչո՞վ եք զբաղվումայս  օրերինի՞նչ հետաքրքիրգործունեություններ եք անումմիասին(խոհանոցայինմարզականերաժշտականժամանացայինֆիլմիդիտում)ի՞նչ նոր հետաքրքիր հմտություններեք սովորել
• 18:00-22:00— գրում եքթե ինչպե՞ս եքանցկացնում ձեր ազատ ժամանակըերբառաջադրանքներ չեք կատարում՝ խաղերֆիլմի դիտումմուլտֆիլմի դիտում,  ընթերցանությունսեղանիտրամաբանական խաղերո՞ւմ հետ եքխաղում, ի՞նչ կերպ եք ձեր առօրյանհետաքրքիր դարձնում