Երկու սև ամպ

Կարդա՛ Հ. Թումանյանի «Երկու սև ամպ» բանաստեղծությունը:

Առաջադրանքներ՝

 1. Բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր տրված բառերը՝ գահ, հողմ, հալածական։

Գահ — աթոռ

Հողմ — ուժեղ քամի

Հալածական — Տարագիր

 1. Եթե նկարես այս բանաստեղծությունը, ի՞նչ գույներ կօգտագործես:

Սև, մոխրագույն, երկնագույն

 1. Ո՞րն է բանաստեղծության գլխավոր իմաստն արտահայտող տողը: Դուրս գրիր և հիմնավորիր, թե ինչո՞ւ ես այդպես մտածում:

Հողմը սակայն չար հոսանքով
Բաժնել, ջոկել չէր կարենում,
Ինչքան նըրանց լայն երկնքով
Դես ու դեն էր քըշում, տանում։

 1. Ինքդ վերնագրի՛ր բանաստեղծությունը:

Կպած ամպերը

aa

 1. Իրար հետևից գրում են բնական թվերը մինչև 77-ը (1 2 3 4 5…….75 76 77): Քանի՞
  թվանշան է գրված:
  1) 77 2) 76 3) 145 4) 143

77 — 9 = 68

68 x 2 = 136

136 + 9 = 145

 1. Դասարանի 26 աշակերտները տիրապետում են անգլերեն կամ ռուսերեն լեզուներից
  գոնե մեկին: Հայտնի է, որ նրանցից 15-ը տիրապետում են ռուսերենին, 20-ը՝
  անգլերենին: Քանի՞ աշակերտ է տիրապետում և՛ անգլերենին, և՛ ռուսերենին:
  1) 9 2) 10 3) 11 4) այլ պատասխան

15 + 20 = 35

35 — 26 = 9

 1. Այս պահից 3 տարի առաջ եղբոր և քրոջ տարիքների գումարը 7 էր: Որքա՞ն կլինի
  նրանց տարիքների գումարը 5 տարի հետո:
  1) 20 2) 17 3) 23 4) հնարավոր չէ որոշել

7 + 3 + 3 = 13

13 + 5 + 5 = 23

 1. Արկղում կա 4 կարմիր, 5 դեղին, 6 կապույտ և 3 կանաչ գնդակներ: Առանց նայելու
  արկղից ամենաքիչը քանի՞ գնդակ պետք է վերցնել, որպեսզի համոզված լինեք, որ
  դրանցից գոնե երկուսը կանաչ գույնի են:
  1) 17 2) 3 3) 16 4) այլ պատասխան

6 + 5 + 4 + 2 = 17

 1. Քանի՞ եռանիշ թիվ գոյություն ունի, որոնց գրառության մեջ մասնակցում են միայն 0;
  1; 2; 3; 4 թվանշանները:
  1) 300 2) 400 3) 100 4) 900

 1. Հեքիաթային արկղում կա մեկ կախարդական ընկույզ, յուրաքանչյուր մեկ րոպե անց
  նրանում առկա կախարդական ընկույզների քանակը կրկնապատկվում է: Հայտնի է,
  որ ամբողջ արկղը կախարդական ընկույզներով լցվում է 136 րոպեում: Որքա՞ն
  ժամանակում կլցվի այդպիսի արկղի կեսը, եթե նրանում լիներ երկու կախարդական
  ընկույզ:
  1) 134 2) 135 3) 68 4) 34
 2. Արմենը Գագիկի մտապահած թվին ավելացրեց 7 և արդյունքից հանեց Գագիկի
  պահած թվից 5-ով փոքր թիվ, այնուհետև ստացված արդյունքը կրկնապատկեց: Ի՞նչ
  թիվ ստացավ Արմենը:
  1) 22 2) 23 3) այլ պատասխան 4) 12
 3. Հայտնի է, որ առաջնությանը մի քանի ֆուտբոլային թիմերի միջև տեղի է ունեցել 55
  խաղ: Իմանալով, որ յուրաքանչյուր թիմ մնացած թիմերից յուրաքանչյուրի հետ
  ունեցել է ընդամենը մեկ խաղ, Որոշել քանի՞ թիմ է մասնակցել առաջնությանը:
  1) 54 2) 11 3) 10 4) 9
 4. Զամբյուղում կան խնձորներ, ծիրաններ և տանձեր: Ընդհանուր քանակությամբ 37
  միրգ: Հայտնի է, որ խնձորների քանակը ծիրանների քանակից 2 անգամ շատ է, իսկ
  տանձերի քանակը 3-ով քիչ է խնձորների քանակից: Գտնել արկղում առկա
  ծիրանների և խնձորների քանակը միասին:
  1) 35 2) 34 3) 24 4) 29
 5. 10 տետր գնելու համար Անիի մոտ գտնվող գումարից պակասում է 50 դրամ, իսկ 7
  նմանատիպ տետր գնելու համար նրա մոտ ավելանում է 250 դրամ: Որքա՞ն արժե 4
  այդպիսի տետրը:
  1) հնարավոր չէ որոշել 2) այլ պատասխան 3) 40 դրամ
  4) 70 դրամ
 6. Երկու մեկնարկային կետերից, որոնց միջև հեռավորությունը 880 մ է, միաժամանակ
  դեմ հանդիման շարժվում են երկու հեծանվորդ, որոնցից առաջինի արագությունը 100
  մ/ր է, իսկ երկրորդինը՝ 120 մ/ր: Առաջինի հետ միասին դուրս է գալիս շունը, որի
  արագությունը 140 մ/ր է: Շունը հասնելով երկրորդ հեծանվորդին անմիջապես ետ է
  շրջվում դեպի առաջին հեծանվորդը, այնուհետև հասնելով նրան ետ է շրջվում դեպի
  երկրորդ հեծանվորդը: Այդպես շարունակ շունը այնքան է վազում երկու
  հեծանվորդների միջև, մինչև նրանք հանդիպեն: Քանի՞ մետր է վազում շունը:
 7. Արամը բազմապատկեց 2021-ից մեծ հաջորդ 20 բնական թվերը (2022.2023.2024.
  ……) և
  արդյունքից հանեց 2021: Գտնել Արամի ստացած թվի վերջին երեք թվանշաններից
  բաղկացած թիվը:
 8. Առաջին և երկրորդ արկղերում միասին կա 44 մանդարին: Երկրորդում և երրորդում
  միասին կա 47 մանդարին, երրորդում և առաջինում միասին՝ 45 մանդարին:
  Քանի՞մանդարին կա երկրորդ արկղում:
 9. Արսենի տարիքը 8 անգամ մեծ է Կարենի տարիքից, իսկ Կարենը 28 տարով փոքր է
  Արսենից: Կարենի և Գևորգի տարիքների գումարը 14 է: Քանի՞ տարեկան է Գևորգը:
 10. Յոթ ֆուտբոլային թիմերի միջև տեղի է ունեցել առաջնություն: Բոլոր թիմերը
  խաղացել են բոլորի հետ մեկական խաղ: Հաղթանակի դեպքում տրվել է 3 միավոր,
  պարտության դեպքում 0 միավոր, իսկ ոչ-ոքի դեպքում 1 միավոր: Թիմերը մրցաշարի
  ավարտին ըստ իրենց հավաքած միավորների դասակարգվել են հետևյալ կերպ՝ 14; 13;
  9; 8; 7; 4; 3: Քանի՞ խաղ է ոչ-ոքի ավարտվել

Խաչբառ

Խաչբառ 

Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 
Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ 
100 200 300 400 500 600 700 800 900 
Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Ւ Փ Ք 
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 
 • Գտիր  69 թվի ամենամեծ ու ամենափոքր բաժանարարների գումարը։ 

69 + 1 = 70 Հ 

 • Գտիր  600  և 3000  թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը։ 

600 Ո 

 • Գտիր  27000  և 9 թվերի քանորդը։ 

27000 : 9 = 3000 Վ 

 • Գտիր  245  թվի  2/7 մասը։ 

245 : 7 x 2 = 70 Հ 

 • Ո՞րն է ամենափոքր բնական թիվը։ 

Ա 

 • Ո՞ր  թվի  5/8  մասն է  հավասար 250-ի։  

250 : 5 x 8 = 400 Ն 

 • Նարեն ու Նարեկը միասին ունեն  1200 դրամ։ Որքա՞ն գումար ունի Նարեն, եթե Նարեկը Նարեից 2 անգամ շատ գումար ունի։ 

Նարեկ — 800 Նարե — 400 Ն,  

 • Քանի՞  բաժանարար  ունի 16 թիվը։ 

5 = (Ե)16, 1, 4, 8, 2 

 • Գտիր  50  և 40 թվերի արտադրյալը։ 

 50 x 40 = 200 (Ս

Հորիզոնական 

 • Ո՞ր   թվի  2/3 մասն է հավասար  6-ի։ 

6 : 2 x 3 = 9 Թ 

 • Ո՞րն է 600 թվի ամենամեծ բաժանարարը։ 

600 Ո 

 • Գտիր 7 և 1000  թվերի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը։ 

7 x 1000 = 7000 Ւ 

 • Գտիր  24000  և 120  թվերի քանորդը։ 

24000 : 120 = 200 Մ 

 • Ո՞ր թիվն է   հանդիսանում  բոլոր բնական թվերի համար բաժանարար։ 

Ա 

 • Ն 
 •   Գտիր ամենափոքր եռանիշ թվի եռապատիկը։ 

100 x 3 = 300 Յ 

 • Գտիր  24  թվի ամենափոքր  բաժանարարը։ 

 1 Ա 

 • Տուփում կա 100  կարմիր, 299 կապույը և 50 կանաչ գնդիկ։ Առանց նայելու   ամենաքիչը քանի՞ գնդիկ պետք է հանել տուփից, համոզված լինելու համար, որ 3 տարբեր  գույնի գնդիկներից էլ  դուրս   կգա։ 

400 Ն 

     Թ    
     Ո    
     Ւ    
     Մ    
     Ա    
Հ Ո Վ Հ Ա Ն Ն Ե Ս 
     Յ    
     Ա    
     Ն