Русскй язык

Целый день Незнайка ходил по комнате, смотрел то на пол, то на потолок, держался руками за подбородок и что-то бормотал про себя. Наконец стихи были готовы и он сказал: – Послушайте, братцы, какие я стихи сочинил. – Ну-ка, ну-ка, про что же эти стихи? – Это я про вас сочинил. Вот сначала стихи про Знайку: Знайка шёл гулять на речку, Перепрыгнул через овечку. – Что? – закричал Знайка. – Когда я прыгал через овечку? – Ну, это только для рифмы, – объяснил Незнайка. – Так ты из-за рифмы неправду сочиняешь? – рассердился Знайка. – Конечно, – ответил Незнайка. – Зачем же мне сочинять правду! Правду и сочинять нечего, она и так есть. Вот послушайте про Торопыжку:

Торопыжка был голодный, Проглотил утюг холодный. – Братцы! – закричал Торопыжка. – Что он про меня сочиняет? Никакого холодного утюга я не глотал. – Да ты не кричи, – ответил Незнайка. – Это я просто для рифмы сказал, что утюг холодный. – Так я же ведь никакого утюга не глотал в жизни, ни холодного, ни горячего! – кричал Торопыжка. – А я и не говорю, что ты проглотил горячий, так что можешь успокоиться, – ответил Незнайка. – Вот послушайте стихи про Авоську: У Авоськи под подушкой, Лежит сладкая ватрушка. Авоська подошёл к своей кровати, заглянул под подушку и сказал: – Враки! Никакой ватрушки тут нет. – Ты ничего не понимаешь в поэзии, – ответил Незнайка. – Это только для рифмы. Вот я ещё про Пилюлькина сочинил. – Братцы! – закричал доктор Пилюлькин. – Надо прекратить это издевательство. Неужели мы будем спокойно слушать, что Незнайка тут врёт про всех нас? – Довольно! – закричали все. – Мы не хотим больше слушать! Это не стихи, а какие-то дразнилки. Только Знайка, Торопыжка и Авоська кричали: – Пусть читает! Раз про нас прочитал, так и про других пусть читает. – Не надо! Мы не хотим! – кричали остальные, – Ну, раз вы не хотите, то я пойду почитаю соседям, – сказал Незнайка. – Что? – закричали тут все. – Попробуй только! Можешь тогда домой не возвращаться. – Ну ладно, братцы, не буду, – согласился Незнайка. – Только вы уж не сердитесь на меня. С тех пор Незнайка решил больше не сочинять стихов.

Найдите в тексте ответы на вопросы и прочитайте их.

1. Как Незнайка сочинял стихи? СтиХи незнайки были ложнами но совпадала рифма.

2. Какие стихи он сочинил про Знайку, Торопыжку и Авоську?

Знайка — Знайка шёл гулять на речку, Перепрыгнул через овечку.

Торопыжка — Торопыжка был голодный, Проглотил утюг холодный.

Авоську — У Авоськи под подушкой, Лежит сладкая ватрушка.

3. Хотел ли Пилюлькин слушать стихи, которые Незнайка сочинил про него?

Согласны ли вы с тем, что… 1. Знайке очень понравились стихи Незнайки. 2. Незнайка прочитал стихи про Знайку, Пилюлькина и про Торопыжку. 3. Незнайка хотел прочитать стихи соседям.

Да

Нет

Найдите в тексте ответы на вопросы и прочитайте их. 1. Хорошие ли стихи написал Незнайка? 2. Почему они не понравились его друзьям? 3. Как вы думаете, о чём должны быть стихи, нужно ли сочинять неправду? 4. Почему коротышки не разрешили Незнайке читать стихи соседям?

ПроЧитал

Մաթեմատիկա

Հունվարի 11-ը երկուշաբթի է։ Շաբաթվա ի՞նչ օր կլինի հունվարի 28-ը:

Պատ.՝ Հինգշաբթի

2․Երեք կիլոգրամ ալյուրից կարելի է թխել 50 միանման գաթա: Յոթ ու կես կիլոգրամ ալյուրից քանի՞ այդպիսի գաթա կթխվի:

2 × 50 = 100

50 : 2 = 25

100+25=125

Պատ.՝ 125

3․ Դդմախաղի ժամանակ Գայանեն, Գևորգը, Տիգրանը և Էլլան միասին խաղաղացին 10 տարբեր խաղեր, որոնցից յուրաքանչյուրը խաղում էր մենակ: Ամենաշատ խաղերը Գայանեն խաղաց, իսկ ամենաքիչը՝ Էլլան։ Տղաները միասին քանի՞ խաղ խաղացին:

1 + 2 + 3 + 4 = 10

2 × 3 = 5

Պատ.՝5 խաղ

 4․ Դդումներ գնելու համար Կառլենն ուներ 1000 դրամ։ Մեծ դդումն արժեր 200 դրամ, իսկ փոքր դդումը՝ 150 դրամ։ Տաբեր չափերի ամենաշատը քանի՞ դդում կարող է գնել այդ գումարով:

200 + 200 + 150 + 150 + 150 + 150 = 1000

Պատ.՝ 1000

5․Դդմագլոր խաղի համար Հյուսիսային դպրոցի երկու ջոկատներ դդումներ ունեին: Եթե առաջին ջոկատը 2 դդում փոխանցի մյուս ջոկատին, ապա իր մոտ կմնա 2 անգամ ավելի քիչ դդում, քան մյուս ջոկատում, իսկ եթե երկրորդ ջոկատը 2 դդում փոխանցի առաջինին, ապա երկու ջոկատներում կլինեն հավասար քանակությամբ դդումներ։ Յուրաքանչյուր ջոկատ քանի՞ դդում ուներ:

Երկրորդ ջոկատ — 10

Առաջին ջոկատ — 6

6․ Երեք տարբեր բնական թվերի գումարը ութ է։ Նշեք այդ թվերից ամենամեծը։

1 + 2 + 5

Պատ.՛ 5

7․Պարկում 4 սև, 5 կարմիր, 6 դեղին, 7 նարնջագույն մատիտ կա: Առանց նայելու ամենաքիչը քանի՞ մատիտ է հարկավոր հանել պարկից, որ չորս գույնի մատիտներից էլ դուրս գա։

7 + 6 + 5 + 4 = 22

Պատ.՝ 22

8․Հյուսիսային դպրոցի 4-1 դասարանի բոլոր սովորողները մասնակցել են Դիջիթեք 2021 և Բնագիտատեխնիկական ստուգատեսերին։ Նրանցից 19-ը մասնակցել է Դիջիթեքին, 16-ը՝ բնագիտատեխնիկական ստուգատեսին, իսկ 7-ը՝ երկու ստուգատեսերին միաժամանակ։ Քանի՞ սովորող կա այդ դասարանում։

19 + 16 + 7 = 42

Պատ.՝
9․Կարենը մի թիվ մտապահեց։ Այդ թվի եռապատիկից հանեց 8, տարբերությունը փոքրացրեց երկու անգամ, հետո 5-ով մեծացրեց և բաժանելով՝ 10-ի ստացավ 1։ Ի՞նչ թիվ էր մտապահել Կարենը։

1 x 10 — 5 x 2 + 8 : 3 = 6

Պատ.՝ 6

 10․ Արտադրամասում 800լ մասուրի հյութի մի մասը լցրեցին 3լ տարողությամբ տուփերի մեջ, և այդ տուփերը, 5-ական տեղավորելով 40 արկղերի մեջ, ուղարկեցին խանութ: Քանի՞ լիտր հյութ մնաց արտադրամասում:

40 x 5 = 200

200 x 3 = 600

800 — 600 = 200

Պատ.՝ 200