Երկհնչյուններ

Հայերենում յ կիսաձայն հնչյունին կարող է գումարվել որևէ ձայնավոր հնչյուն. այդ երկուսը միասին՝   յ+ ձայնավոր՝  ա, ո, ու, ի, ե, կոչվում են երկհնչյուն:  Յ կիսաձայնը, եթե երկու ձայնավորների միջև է, երկհնչյուն կազմում է իրենից հետո եկող ձայնավոր հնչյունի հետ․ օրինակ՝  հեռանայիր բառում երկհնչյունը յի-ն է, ոչ թե` այ-ը։

Հայերենի երկհնչյուններն են՝ այ, յա, եյ,  յե,  յի, ույ, յու, ոյ, յո։

Առաջադրանք՝

2.Յուրաքանչյուր երկհնչյունով գրի՛ր երեքական բառ։

այ — մայր, հայր, եղբայր, վայր 

յա — գործունյա, բամբակյա, Օֆելյա, սևաչյա, կյանք

 եյ — թեյ, Սերգեյ, զեյթուն, Անդրեյ

  յե — Հայերեն

  յի — գնայի, մարզվեյի, հարկային, 

ույ — խարույկ, գույն, բույն, բույր, դեղաբույս, համբույր

յու — բյուրեղ, բյուր, սյուն, հյութ,

ոյ — խոյ, գոյ, Նոյ

յո — յոթ, յոյո, յոդ, 

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s