Մաթեմատիկայի խնդիրներ

1․Աշոտի մտապահած թիվը ստանալու համար պետք է  2017 թվի միավորը  փոխարինենք  նրա հազարավորի եռապատիկի և   տասնավորի կրկնապատիկի   գումարով։

2 x 3 = 6

1 x 2 = 2

6 + 2 = 8

Պատասխան․՝2018

2․Սոնայի  մտապահած թիվը զույգ երկնիշ թիվ է։ Այն մեծ է 7-ի ութնապատիկից, սակայն փոքր է 6-ի տասնապատիկից։ Ո՞ր թիվն է մտապահել Սոնան։

8 x 7 = 56

6 x 10 = 60

Պատասխան․՝ 58

3․Շենքի յուրաքանչյուր հարկի  բարձրությունը 4մ է։ Այդ շենքի երրորդ հարկի հատակին փռված գորգը գետնից ի՞նչ  բարձրության վրա է գտնվում։

4 x 2 = 8

Պատասխան․՝ 8

4․Ավտոմեքենան 100կմ անցնելու համար ծախսում է 10լ բենզին: Լիցքավորեց 70 լիտր բեզին և անցավ 450կմ: Քանի՞ լիտր բենզին մնաց բաքում:

450 : 10 = 45

Պատասխան․՝ 45լ

5․Եթե  Դավիթը 3 տետր գնի, նրա մոտ 110 դրամ կմնա, իսկ եթե 9 այդպիսի տետր ուզենա գնել, 70 դրամ կպակասի։ Դավիթը քանի՞ դրամ ունի։

9 – 3 = 6

110 + 70 = 180

180 : 6 = 30

30 x 3 + 110 = 200

6․Հյուրանոցի նախասրահում սեղանին դրված են հյուրանոցի բոլոր սենյակների համարները. առաջին հարկ՝ 101-110 և 123 -133, երկրորդ հարկ՝ 202-241, երրորդ հարկ՝ 300-333: Քանի՞ սենյակ կա հյուրանոցում:
110 – 101 = 9

9 + 1 = 10

133 – 123 = 10

10 + 1 = 11

241 – 202 = 39

39 + 1 = 40

333 – 300 = 33

33 + 1 = 34

10 + 11 + 40 + 34 = 95

Պատասխան․՝ 88
7․Պարկում 4 սև, 5 կարմիր, 6 դեղին, 7 նարնջագույն մատիտ կա: Առանց նայելու ամենաքիչը քանի՞ մատիտ է հարկավոր հանել պարկից, որ չորս գույնի մատիտներից էլ դուրս գա։

7 + 6 + 5 + 1 = 19

8․Երեք տարբեր բնական թվերի գումարը ութ է։ Նշեք այդ թվերից ամենամեծը։

1, 2, 5

Պատասխան․՝5