Պարզ թվեր, ընդանուր պարզ թվերի արտադրիչները

1․ Թվերը  վերլուծեք  պարզ արտադրիչների։ 

 • 14 = 7 x 2 
 • 21 = 7 x 3  
 • 15 = 5 x 3 
 • 16 = 2 x 2 x 2 x 2 
 • 25 = 5 x 5 
 • 32 = 2 x 2 x 2 x 2 x 2 
 • 42 = 2 x 3 x 7 
 • 60 = 2 x 3 x 2 x 5 
   

Այժմ թվերը պարզ արտադրիչների վերլուծելով՝ գտեք նրանց ընդհանուր  պարզ արտադրիչները․ 
 

Օրինակ՝   6 և 10 թվերի ընդհանուր  պարզ արտադրիչները  գտնելու  համար    6 և 10 թվերը   վերլուծենք պարզ արտադրիչների։ 

 
  
  
10 
 5 
 
  
  

6=2‧3,      10=2‧5,   2-ը կոչվում է  6 և 10 թվերի ընդհանուր  պարզ արտադրիչ։ 
 
Այն բնական թվերը, որոնք ընդհանուր պարզ արտադրիչներ չունեն, կոչվում են փոխադարձաբար պարզ թվեր։ 

Փոխադարձաբար պարզ են այն թվերը, որոնց ընդհանուր բաժանարարը միայն 1-ն է։ 

Օրինակ՝ 5 և 7 թվերը փոխադարձաբար պարզ թվեր են։ 

2․ Թվերը պարզ արտադրիչների վերլուծելով՝ գտեք նրանց ընդհանուր  պարզ արտադրիչները 

 • 14 և 10 

14 = 7 x 2 

10 = 5 x 2 

 • 10 և 25 

10 = 5 x 2 

25 = 5 x 5  

 • 15 և 20 

15 = 3 x 5 

20 = 2 x 2 x 5 

 • 24 և 15 

15 = 3 x 5 

24 = 2 x 3 x 2 x 2 

 • 8 և 12 

8 = 2 x 2 x 2 

12 = 2 x 2 x 3 

 • 12 և 10 

12 = 2 x 2 x 3 

10 = 5 x 2 

 • 16 և 28 

16 = 2 x 2 x 2 x 2 

28 = 2 x 2 x 7 

 • 10 և 3 

փոխադարձաբար 

 • 7 և 8 

փոխադարձաբար 

 • 5 և 12 

փոխադարձաբար