Թվերը գրելու հնամենի եղանակը

Թվերի   գրառումը  հայերենի   այբուբենի   տառերով 

Снимок99.PNG

Օգտվելով   այս    աղյուսակից    լուծեք   խաչբառը։ 

Խաչբառ 

Հարցերը  լուծեքբանավոր ու  ներկայացրեք հայերենի այբուբենի տառերով։ 

Հորիզոնական 

 • Գտե՛ք   500  և   25 թվերի  ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը։  

[500,25] = 500 

Շ 

 • Գտեք 40 թվի ամենամեծ բաժանարարի տասնապատիկը։  

40 x 10 = 400 

Ն 

 • Գտե՛ք   600  և   2400  թվերի  ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը։   

[2400,600] = 600 

Ո 

 • Եթե Դավիթի մտապահած թվից հանեք 200, ստացած թիվը փոքրացնեք 2 անգամ կաստանաք 2400։   

2400 x 2 = 4800 

4800 + 200 = 5000 

Ր 

 • Գտեք 6 թվի ամենամեծ և ամենափոքր բաժանարարների գումարի տասնապատիկը։ 

6 + 1 = 7 

7 x 10 = 70 

Հ 

 • Բնական թվերից ո՞րնէ  ո՛չ պարզ, ո՛չ պաղադրյալ։ 

Ա 

 • Գտե՛ք   3  և   1000  թվերի  ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը։  

[3,1000] = 3000 

Վ 

 • Ո՞ր թիվն է մտապահել Անահիտը, եթե նրա մտապահած թվի և  256-ի տարբերությունը 344է։ 

256 + 344 = 600 

 • Գտի՛ր թիվը, որը 24-ի բաժանելիս ստացվում է 208  և 8 մնացորդ։    

5000 

Ր 

Ուղղաձիգ 1․ 

 • Ո՞րն է ամենափոքր բնական թիվը։  

Ա 

 • Պարկում կա 95 կանաչ,  20 դեղին և 104 կարմիր գնդակ։ Առանց նայելու ամենաքիչը քանի՞ գնդակ  պետք է հանել, որպեսզի դրանց մեջ լինեն 3 տարբեր գույնի գնդակներ։ 

200 

Մ  

 • Գտեք ամենափոքր քառանիշ թվի և ամենամեծ եռանիշ թվի տարբերությունը։  
 • Ն 
 • Ո՞ր  թիվն է մտապահել Նարեկը, եթե  նրամտապահած  թվի կրկնապատիկի և 30-ի քանորդը  40 է։  

600 

Ո 

 • Գտեք 25 և 2  թվերի   ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկի հարյուրապատիկը։  

5000 

Ր 

Ուղղաձիգ 2․ 

 • Ո՞ր  թիվն է մտապահել Սոնան, եթե  նրա  մտապահած թիվը  40 և 25 թվերի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկի տասնապատիկն է։  

2000 

Ս 

 • Գտեք 20-ի և 3-ի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկի տասնապատիկը։  

7000 

ւ 

 • Գտեք ամենափոքր քառանիշ թվի և 7-ի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը։   
 • Ր 
 • Ո՞րն է ամենափոքր պարզ թիվը։ 

Բ 

Ուղղաձիգ  3․ 

 • Ո՞րն է 100  և 150 թվերի  ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը։  

[100,150] = 50 

Ծ 

 • Ավտոմեքենայի  արագությունը 80կմ/ժ է։ Քանի՞ կիլոմետր  կանցնի ավտոմեքենան  5 ժամում։  

80 x 5 = 400 

 • Ո 
 • Որքանո՞վ կմեծանա եռանիշ թիվը, եթե նրան ձախից կցագրենք 7 թվանշանը։  

7000 — ով  

ւ 

 • Ո՞րն է ամենափոքր եռանիշ թվի քառապատիկը։  

400 

Ն 

 • Գտեք 3 թվի ամենամեծ և ամենափոքր բաժանարարների գումարը։ 

3 + 1 = 4 

Դ 

 Ա  Ս    
Մ  Ո  Ծ  
Ա  Ւ  Ն  
 Շ  Ն  Ո  Ր  Հ  Ա  Վ   Ո  Ր 
 Ո  Բ  Ւ  
 Ր    Ն  
     Դ