Ամփոփում ենք սեպտեմբեր-դեկտեմբեր ամիսները

16.12.2019-17.12.2019

1. Կարենը նայում է պատուհանից: Նա տեսնում է այգում ապրող կենգուրուների ընդհանուր քանակի կեսը (տե՛ս նկարը): Քանի՞ կենգուրու է ապրում այդ այգում:

Screenshot_3
(A) 12  (B) 14 (C) 16 (D) 18 (E) 20

2.

Screenshot_2

(A)  (B) (C)  (D)  (E)

3.

Screenshot_7

(A)  (B) (C)  (D)  (E)

4. Հասմիկի հայելին պատահաբար կոտրվել է և բաժանվել մի քանի կտորի (տե՛ս նկարը): Այդ կտորներից քանի՞սն ունեն ճիշտ չորս կողմ:

Screenshot_9
(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6 (E) 7

 

 

 

 

5.

Screenshot_11

(A)  (B) (C)  (D)  (E)

6. Բաբկենը թղթի քառակուսի կտորը ծալեց երկու անգամ, հետո ծալված թղթի վրա մեկ փոքր անցք բացեց: Երբ նա բացեց թուղթը, տեսավ նկարում բերված պատկերը: Ինչպե՞ս էր Բաբկենը ծալել թղթի քառակուսի կտորը:

Screenshot_13

Screenshot_14

(A)  (B) (C)  (D)  (E)

7. Ջրով լիքը բաժակը կշռում է 400 գրամ: Դատարկ բաժակը կշռում է 100 գրամ: Քանի՞ գրամ է կշռում ջրով կիսով չափ լցված բաժակը:

(A) 150

(B) 200

(C) 225

(D) 250

(E) 300

8.  Նկարներից որո՞ւմ է սպիտակ մասը հավասար մոխրագույն մասին:

Screenshot_2

(A)  (B) (C)  (D)  (E)

9. Արթուրն ուներ անցքերով 10 միանման մետաղե ձող (նկար 1): Նա դրանք զույգ
առ զույգ միացրեց և ստացավ 5 երկար ձող (նկար 2): Ստացված ձողերից ո՞րն է
ամենաերկարը:

Screenshot_3

(A) (B) (C) (D) (E)

10. Ի՞նչ թիվ է թաքնված քառակուսու հետևում:

Screenshot_4

(A) 3

(B) 4

(C) 5

(D) 6

(E) 7

11. Տրված է ուղղանկյուն, որի  պարագիծը 32սմ է։ Գտնել այդ ուղղանկյան երկարությունը, եթե լայնությունը 5սմ է։

1) 10

2) 11

3) 15

4) 18

12. Գտնել 1, 2, 4, 7, 11, .. հաջորդականությունում գրված թվերի օրինաչափությունը և գտեք
հաջորդ թիվը:

1) 16

2) 17

3) 15

4) 18

13. Հայտնի է , որ թիվը բաժանվում է 7-ի, ի՞նչ թվանշան պետք է գրված լինի *-ի փոխարեն:  168 : 8 = 21

 

14.  Գևորգը պետք է 5 տեսակի գրիչներից  և 8 տեսակի  տետրերից ընտրի մեկական գրիչ և տետր։ Ընտրության քանի՞ հնարավորություն ունի։

5 x 8 = 40

 

15. Երկու հաջորդական կենտ թվերի արտադրյալը հավասար է 143: Գտնել այդ թվերի գումարը։

11 x 13 = 143

11 + 13 = 24

16. Հինգ միանման աթոռներն արժեն 18000դրամ։ Ինչքա՞ն պետք է վճարել 12 այդպիսի աթոռների համար։
18.000 : 5 = 3600
3600 x 12 = 43.200