Ամանորյա հեքիաթ

Մի հանրահայտ լեգենդ վկայում է այն մասին, որ Լիբանանի գեղատեսիլ բնության գրկում աճել են երեք մայրիներ: Ինչպես բոլորին հայտնի է, մայրիները շատ դանդաղ են աճում, և մեր երեք ծառերը դարեր անցկացրեցին` մտորելով կյանքի և մահվան, բնության և մարդկության մասին:

Նրանք տեսան, թե ինչպես Լիբանանի հողի վրա ոտք դրեցին Սողոմոն արքայի մարդիկ, տեսան, թե ինչպես ասորեստանցիների հետ կռվի ժամանակ այդ հողն արյունով ծածկվեց: Նրանք դեմ առ դեմ հանդիպեցին երկու ոխերիմ թշնամիներին` Եզեկիել և Եղիա մարգարեին: Նրանց օրոք է ստեղծվել այբուբենը, ծառերը հիացել են` տեսնելով իրենց կողքով անցնող քարավանները, որոնք բեռնված էին բազմագույն կտորներով: Եվ մի հիանալի օր ծառերը որոշեցին խոսել ապագայի մասին.

Շարունակել կարդալ

Ընտրություն մաթեմատիկա

1․ Գտնել ամենամեծ քառանիշ թվի և ամենամեծ երկնիշ թվի գումարը։

9999 + 99 = 10.098

2․ Համեմատե՛ք հետևյալ թվերը։

ա) 12374 > 9389

բ) 567213 > 566213

գ) 9999 < 11111

դ) 874563 > 785674

ե) 376658 > 248597

զ) 10254 < 25876

 

3․Կատարեք գործողությունները

ա) 5×1+1:1+3×1-1×1= 8

բ) (45:9-24:6)x1+2 x1= 3

գ) 1:( 10-9) + 25 x 1-1x 14= 310

 

4. Դասարանի 33 աշակերտներից 17-ը աղջիկներ են։ Դասարանում տղանե՞րն են ավելի շատ, թե՞ աղջիկները։

33 — 17 = 16

Աղջիկները

5․ Աշակերտը, կարդալով օրական 10 էջ, 6 օրվա ընթացքում կարդացել է գրքի կեսը։ Քանի՞ էջ կա գրքում։

10 x 6 = 60

60 x 2 = 120

6․ Սկյուռը 10 րոպեում ուտում է 8 ընկույզ։ Քանի՞ րոպեում սկյուռը կուտի 40 ընկույզ։

40 : 8 = 5

5 x 10 = 50

50  րոպեում

7․  Երկու արտերից ցորեն հավաքեցին․ առաջին արտից՝ 3200կգ, երկրորդից՝ 8800կգ։ Ապա ամբողջ բերքը տարան սայլերով։ Քանի՞ սայլ պահանջվեց, եթե նրանից յուրաքանչյուրում տեղավորվում է 400կգ ցորեն։

11.000 : 400 = 200

8․ Դերձակն ունի 16մ երկարությամբ մի կտոր, որից ամեն օր կտրում է 2 մետր։ Քանի՞ օր հետո նա կկտրի վերջին կտորը։

16 : 2 = 8 օրում

9․ Արկղում կա 15 կարմիր, 7 սպիտակ և 9 դեղին գնդակներ: Ամենաքիչը քանի՞ գնդակ պետք է հանել, որ դրանց մեջ լինեն գոնե երկու դեղին գնդակներ:

28

10․ Նարնջագույն ներկ ստանալու համար անհրաժեշտ է վերցնել մաս դեղին և 2 մաս կարմիր ներկեր (Դեղին ներկի քանակը պետք է կարմիրից 6:2=3 անգամ շատ լինի)։ 3 կգ կարմիր և 3 կգ դեղին ներկերից, քանի՞ կգ նարնջագույն ներկ կարելի է ստանալ։

3 x 3 = 19thn

11․ Հավաքած խաղողը լցրել են 12 արկղ և 36 զամբյուղ։ Յուրաքանչյուր արկղում տեղավորվել է 20կգ խաղող, իսկ յուրաքանչյուր զամբյուղում՝ 15կգ։ Քանի՞ կիլոգրամ խաղող են հավաքել։

 

12․ Գրապահարանի երկու դարակներում կա 102 գիրք։ Եթե առաջին դարակից 12 գիրք հանենք, ապա դարակներում միևնույն քանակով գրքեր կլինեն։ Քանի գիրք կա դարակներից ամեն մեկում։

 

13․ Քանի՞ գրամ է կշռում մեկ խնձորը։