Տնային աշխատանք

1.Նախադասություններում տեղադրիր համապատասխան բառը.

 /ձմեռներ, ձմեռեր, ձմեռ էր/

ա. Դա շատ ծանր ձմեռ էր, որ մենք անցկացրեցինք:

բ. Պապս ստիպված պետք է ձմեռեր Աշնակ գյուղում;

գ. Այդպիսի ցրտաշատ ձմեռներ կգան ու կգնան:

 

  1. Տրված բառերը երեք խմբի բաժանի՛ր` գոյական, ածական, բայ։

Եղնիկ, բարձրահասակ, այրել, առույգ, վազվզել, կարոտ, թռչկոտել, առյուծ, բարձրանալ, կրիա, դանդաղաշարժ, օգնել, փոթորիկ, հզոր, հուժկու, վագր, աղմկահույզ, զեփյուռ, ընթանալ, արցունք, արտասվել, դարավոր, խնդրել, վայրի:

Գոյական                              Ածական                            Բայ 

Եղնիկ

կարոտ                               բարձրահասակ                  այրել

առյուծ                                առույգ                                վազվզել

կրիա                                                                                  թռչկոտել

փոթորիկ                            դանդաղաշարժ                    բարձրանալ

վագր                                     հզոր                                      օգնել

զեփյուռ                                հուժկու                                ընթանալ

արցունք                              աղմկահույզ                        արտասվել

դարավոր                             խնդրել

վայրի

3.Նախադասություններում տեղադրի՛ր տրված հոմանիշ բառերից մեկը:

Շարունակել կարդալ “Տնային աշխատանք”