Անհատական ուսումնական պլան

Անուն Ազգանուն — Ալեք Ֆրանգյան
Ընտրությամբ գործունեության խումբ — Մաթեմատիկա
Դասարան — 4.2
Երկարօրյայից օգտվում  եմ/չեմ օգտվում — չեմ օգտվում
Երթուղային ծառայություն օգտվում եմ/չեմ օգտվում, երթուղու համարը — չեմ օգտվում
Հեծանիվ վարել գիտեմ/չգիտեմ — գիտեմ
Լողալ գիտեմ/չգիտեմ — գիտեմ
Լրացուցիչ կրթության խմբակ դպրոցում — երարժշտական դպրոց, դաշնամուր
Լրացուցիչ կրթության խմբակ դպրոցից դուրս — լող, ձեռնամարտ