Չափման միավորներ ու գործողություններ չափման միավորներով

Չափման միավորներ ու գործողություններ չափման միավորներով

· Որպես երկարության չափման միավոր գործածվում են`

միլիմետրը՝ 1 մմ

սանտիմետրը՝ 1սմ

դեցիմետրը՝ 1դմ

մետրը՝ 1մ

կիլոմետրը՝ 1կմ

1սմ=10 մմ

1դմ=10 սմ=100 մմ

1մ = 10 դմ =100 սմ

1 կմ=1000 մ։

Շարունակել կարդալ “Չափման միավորներ ու գործողություններ չափման միավորներով”