Հայաստանի մարզերը

file-25.jpeg

Մարզը                           մարզկենտրոնը

Արագածոտն                 Աշտարակ

Արարատ                        Արտաշատ

Արմավիր                        Արմավիր

Գեղարքունիք                 Գավառ

Լոռի                                  Վանաձոր

Կոտայք                             Հրազդան

Շիրակ                                Գյումրի

Սյունիք                              Կափան

Վայոց ձոր                          Եղեգնաձոր

Տավուշ                                 Իջևան