Մաթեմատիկա 4.2` 2019-2020 Պարապմունք 9․

12․09․2019    Պարապմունք 9․

Հարցերի քննարկում

Մտքի վարժանք(բանավոր հաշվարկներ)

Թեմա՝  Թվերի կցագրումը աջից կամ ձախից  և մաթեմատիկական հաշվարկներ

Սիրելի սովորող, այսօրվա քո աշխատանքը սա է։

1. 25 թվին ձախից կցագրել են 4 թվանշանը: Ինչքանո՞վ մեծացավ  թիվը:

425 — 25 = 400       Պատ․՝ 400
2. 256-ին աջից կցագրել են 2 թվանշանը: Ինչքանո՞վ մեծացավ թիվը:

2562 — 256 = 2306
3. Տրված 16 թվին աջից կցագրել 4, ձախից՝ 5։ Ինչքանո՞վ մեծացավ   թիվը:

5164 — 16 = 5148        Պատ․՝ 5148
4. Տրված 125 թվին աջից կցագրել 6, ձախից՝ 3, ստացված թիվը  եռապատկել։ Բնութագրել ստացված թիվը։

31.256 x 3 = 93.768

 1. զույգ է
 2. հնգանիշ է
 3. հարևան թվերն են՝  93.769, 93.767
 4. միավորների կարգում կա 8 միավոր
 5. տասնավորների կարգում կա 6 տասնավոր
 6. հարյուրավորների կարգում կա 7 հարյուրավոր
 7. հազարավորների կարգում կա 3 հազարավոր
 8. տասհազարավորների կարգում կա 9 տասհազարավոր

 
5. 20 թվին աջից կցագրել 2, ձախից 8, ստացված թվից հանել տրված  թիվը։ Բնութագրել ստացված թիվը։

8202 — 20 = 8182

 1. զույգ է
 2. քառանիշ է
 3. հարևան թվերն են 81
 4. միավորների կարգում կա 2 միավոր
 5. տասնավորների կարգում կա 8 տասնավոր
 6. հարյուրավորների կարգում կա 1 հարյուրավոր
 7. հազարավորների կարգում կա 8 հազարավոր

6. Որքանո՞վ կմեծանա երկնիշ թիվը, եթե նրա գրությանը ձախից   կցագրենք 3 թվանշանը։

300 — ով
7. Որքանո՞վ կմեծանա եռանիշ թիվը, եթե նրա գրությանը ձախից  կցագրենք 4 թվանշանը։

4000 — ով
8. Որքա՞ն կմեծանա քառանիշ թիվը, եթե նրա գրությանը ձախից  կցագրենք 8 թվանշանը։

80.000 — ով
9. Որքա՞ն կմեծանա հնգանիշ թիվը, եթե նրա գրությանը ձախից
կցագրենք 7 թվանշանը։

700.000 — ով
10.Հաշվիր ամենամեծ եռանիշ և ամենամեծ երկնիշ թվերի  տարբերությունը:

900
11.Հաշվիր ամենամեծ եռանիշ և ամենափոքր երկնիշ թվերի   տարբերությունը:

989
12.Հաշվիր ամենամեծ երկնիշ և ամենամեծ եռանիշ թվերի գումարը:

1098
13.Հաշվիր ամենամեծ երկնիշ և ամենափոքր եռանիշ թվերի   գումարը:

 

199
14.Հաշվիր ամենամեծ քառանիշ և ամենափոքր երկնիշ թվերի   տարբերությունը:

9989
15.Հաշվիր ամենամեծ քառանիշ և ամենափոքր եռանիշ թվերի   տարբերությունը:

9899
16.Հաշվիր ամենափոքր հնգանիշ և ամենամեծ քառանիշ թվերի  տարբերությունը:

1
17.Հաշվիր ամենամեծ երկնիշ և ամենամեծ եռանիշ թվերի գումարը:

1098
18.Հաշվիր ամենափոքր երկնիշ և ամենամեծ միանիշ թվերի
գումարը։

19

 Համեմատում

Համեմատում

 

 • Երկու թվեր համեմատելիս նախ պեք է հաշվել նիշերի քանակները:
 • Մեծ է այն թիվը, որի նիշերի քանակը շատ է:

Օրինակ՝ 4589>385

 

 • Հավասար թվով նիշեր ունեցող թվերի դեպքում մեծ է այն թիվը, որի ամենամեծ  կարգում գրված թիվն ավելի   մեծ է:

Օրինակներ՝ 398>299

 

397>379

 

394>393

 

Առաջադրանքներ

 

 1. Համեմատի՛ր.

 

345 < 4789

 

2203405 >  225670

 

26789 < 26799

 

 

 

 

230204 և   234504
23456 և   23789
2345 և   2345
234890 և   234897
456787 և   234597

230204 < 234504

23456 < 23789

2345 = 2345

234890 < 234897

456787 > 234597

 1. Աստղանիշը փոխարինիր այնպիսի թվանշանով, որ ստանաս ճշմարիտ հավասարություն:

289<295

 

6734>6645

 

          876589>876349

 

          406789<406889

 

 1. 23890, 4567, 45, 890584, 456, 3 թվերը դասավորել աճման կարգով:3, 45, 456, 4567, 23.890, 890.584,
 2. 3689, 452, 3698, 12, 156, 569993 թվերը դասավորել նվազման կարգով:

          569.993, 3698, 3689, 452, 156, 12

 

 Խնդիրներ

5․ Հայկը ձմերուկի համար վճարել է 1400 դրամ, իսկ սեխի համար` 2 անգամ պակաս: Հայկը որքա՞ն է վճարել այդ գնումների համար:

1400 : 2 = 700

1400 + 700 = 2100

Պատ․՝ 2100 դրամ

 1. Լուսինեն գնդակի համար վճարել է 1000 դրամ, իսկ պարանի համար 2 անգամ պակաս: Լուսինեն որքա՞ն է վճարել այդ գնումների համար:

1000 : 2 = 500

1000 + 500 = 1500

Պատ․՝ 1500

 1. Անին 6 տարեկան է: Մայրիկը 5 անգամ մեծ է Անիից: Քանի՞ տարով է մայրիկը մեծ Անիից:

6 x 5 = 30

30 — 6 = 24

Պատ․՝ 24 տարով

 1. Արմենը 8 տարեկան է: Տատիկը 7 անգամ մեծ է Արմենից: Քանի՞ տարով է տատիկը մեծ Արմենից:

7 x 8 = 56

56 — 8 = 48

Պատ․՝ 48 տարով

 1. Պահեստապետը պահեստում եղած 840 կգ շաքարավազից 2- ական կիլոգրամ լցրեց 180 տոպրակների մեջ և ուղղարկեց խանութ։ Որքա՞ն շաքարավազ մնաց պահեստում։

180 x 2 = 360

840 — 360 = 480

Պատ․՝ 480կգ

 1. Վարպետը 300լ խաղողի հյութից լցրեց 2 լ տարողությամբ 75 շիշ։ Մնացած հյութը նա լցրեց 3 լիտրանոց շշերի մեջ։ Քանի՞ 3 լիտրանոց շիշ օգտագործեց նա։

2 x 75 = 150

300 — 150 = 150

150 : 3 = 50

Պատ․՝ 50 շիշ

 Թվերի կցագրումը աջից կամ ձախից

 

1. 37 թվին ձախից կցագրել են 3 թվանշանը: Ինչքանո՞վ մեծացավ  թիվը:

337 — 37 = 300       Պատ․՝ 300

2. 123-ին աջից կցագրել են 3 թվանշանը: Ինչքանո՞վ մեծացավ թիվը:

1233 — 123 = 1110       Պատ․՝ 1110
3. Տրված 52 թվին աջից կցագրել 6, ձախից՝ 2 ։ Ինչքանո՞վ մեծացավ  թիվը:

2526 — 52 = 2474         Պատ․՝ 2474
4. Տրված 32 թվին աջից կցագրել 5, ձախից՝ 3, ստացված թիվը   կրկնապատկել։ Բնութագրել ստացված թիվը։

3325 x 2 = 6650

2. զույգ է

3. միավորների կարգում կա 0 մավոր

4. Տասնավորների կարգում կա 5 տասնավոր

5. հարյուրավորների կարգում կա 6 հարյուրավոր

6. հազարավորների կարգում կա 6 հազարավոր

7. քառանիշ թիվ է

2. 90 թվին աջից կցագրել 0, ձախից 8, ստացված թվից հանել տրված  թիվը։ Բնութագրել ստացված թիվը։

8900 — 90 = 8810

 1.  զույգ է
 2. քառանիշ է
 3. միավորների կարգում կա 0 միավոր
 4. տասնավորների կարգում կա 1 տասնավոր
 5. հարյուրավորների կարգում կա 8 հարյուրավոր
 6. հազարավորների կարգում կա 8 հազարավոր

6. Որքանո՞վ կմեծանա երկնիշ թիվը, եթե նրա գրությանը ձախից   կցագրենք 7 թվան..շանը։

Պատ.` 700 — ով
7. Որքանո՞վ կմեծանա եռանիշ թիվը, եթե նրա գրությանը ձախից   կցագրենք 5 թվանշանը։

Պատ.` 5000 — ով
8. Որքա՞ն կմեծանա քառանիշ թիվը, եթե նրա գրությանը ձախից   կցագրենք 4 թվանշանը։

Պատ.` 40.000 — ով