Մաթեմատիկա

1.Գտիր թվի նշված մասը։
160-ի   3/4-րդ մասը

160 ։ 4 = 40

40 x 3 = 120

Պատասխան՝ 120
250-ի  3/5-րդ մասը

250 ։ 5 = 50

50 x 3 = 150

Պատասխան՝ 150
3000-ի  4/10 -րդ մասը

3000 : 10 = 300

300 x 4 = 1200

Պատասխան՝ 1200
180-ի  4/9  -րդ մասը:

180 : 9 = 20

20 x 4 = 80

Պատասխան՝ 80

2.Արտահայտիր․
Օրինակ՝ 1 սմ-ը մետրով:
Քանի որ 1 մ=100 սմ, ուստի՝
1 սմ=1/100մ։

 • 1 դմ-ը մետրով:

1/10

 • 1 մ-ը կիլոմետրով:

1/1000

 • 1 մմ-ը սանտիմետրով:

1/10

 • 1 կգ-ը տոննայով:

1/1000

 • 1 ց-ը տոննայով:

1/10

 • 1 գ-ը կիլոգրամով։

1/1000

Օրինակ՝ 1 վ-ը արտահայտիր րոպեով:
Քանի որ 1 ր=60 վ, ուստի 1 վ=1/60 ր,
1 ժ-ը օրով:

1/24
1 ր-ն  ժամով:

1/60
1 տարին դարով։

1/100
3. Ինչի է հավասար նշված մասը։
Օրինակ՝ 1 հազարերորդ տոննան
1 տ=1000 կգ, ուրեմն՝ 1/1000 տ=1 կգ

 • 1 հազարերորդ կիլոգրամը,

1000 ։ 1000 = 1

1 x 1 = 1

Պատասխան 1 կիլոգրամ

 • 1 հազարերորդ կիլոմետրը

1000 ։ 1000 = 1

1 x 1 = 1

Պատասխան՝ 1 կիլոմետր

 • 1 քսանչորսերորդ օրը,

24 ։ 24 = 1

1 x 1 = 1

Պատասխան՝ 1 օր

 • 1վաթսուններորդ մասը,

60 ։ 60 = 1

1 x 1 = 1

Պատասխան՝ 1

 • 1 տասներկուսերորդ տարին։

12 : 12 = 1

1 x 1 = 1

4.Արտահայտիր նշված միավորներով։
1/3 ժ=20 ր

60 : 3 = 20

20 x 1 = 20
1/2 կմ = 500մ

1000 : 2 = 500

500 x 1 = 500
1/6 օր = 4 ժ

24 : 6 = 4

4 x 1 = 4
1/6 տ = 2  ամիս

12 : 6 = 2

2 x 1 = 2
1/10 ց = 1 կգ

10 : 10 = 1

1 x 1 = 1
1/10  մ = 10 սմ:

100 : 10 = 10

10 x 1 = 10

5.Արտահայտիր նշված միավորներով։
2/ 5 ժ= 24  ր

60 : 5 = 12

12  x 2 = 24
3/4 կմ = 650մ

1000 : 4 = 250

250 x 3 = 650
2/8 օր = 6 ժ

24 : 8 = 3

3  x 2 = 6
2/3 տ = 8 ամիս

12 : 3 = 4

4 x 2 = 8
2/10 ց = 2 կգ

10 : 10 = 1

2 x 1 = 2
3/10  մ = 30 սմ:

100 : 10 = 10

10 x 3 = 30

6.  Արամի մայրիկը պատրաստեց գաթա: Նա սկզբում այն բաժանեց 8 հավասար մասի։  Մայրիկը  կերավ գաթայի  1/8 մասը, իսկ Արամը՝ 3/8 մասը։ Գաթայի  ո՞ր մասն ավելացավ։

1/8 + 3/8 = 1/2

Պատասխան՝ 1/2՝ Մասը