1. Հատվածից դուրս գրի՛ր քեզ անծանոթ բառերը և բացատրի՛ր բառարանի օգնությամբ։

կլեկ —

Տիրացի — Եկեղեցական ստորին պաշտոնյա՝ սարկավագից կրտսեր, դպիր:

Վարժապետ — Հետամնաց՝ գիտելիքներից ու մանկավարժական հմտությունից զուրկ           ուսուցիչ:

օթաղ — սենյակ

գալարաձև — Գալարի ձև ունեցող, կլորաձև, ոլորաձև։

բառաչել — Ձայն արձակել, մայել (ոչխարի, կովի):

սրտաճմլիկ — Սիրտը ճմլող՝ ճնշող, սիրտը մորմոքեցնող՝ կսկծացնող:

չոնգուռ —

քոլեր —