Մայրենի

1.Տրված բառերը կազմող մասերն առանձնացրո՛ւԱրմատներն ընդգծիր:

Օրինակ՝ մայրություն – մայր + ություն

Անամոթ – ան + ամոթ

Ամպոտ – ամպ + ոտ

Քարոտ – քար + ոտ

Օդային – օդ + ային

դժգոհ  — դժ + գոհ

հեռավոր – հեռ + ա + վոր

բարություն – բարի + ություն

գրավոր – գիր + ա + վոր

անորոշ – ան + որոշ

տհաճ – տ + հաճ

  1. Գտիր հետևյալ բառերի ընդհանուր արմատները:

ամառանոց, ամառային- ամառ
ջերմություն, ջերմանավ- ջերմ
նավահանգիստ, նավավար-նավ
վարիչ, վարել, ղեկավար-վար
հազարավոր, հազարամյակ-հազար