Մայրենի

Առաջադրանքներ 4-րդ դասարանի սովորողների համար

 

  1. Կետերի փոխարեն գրիր ղ կամ խ:
    Զմրուխտ, թղկի, նախշուն, կխտար, նախկին, բախտ, ողկույզ, ճեղք, կողպեք:

Գրի՛ր

Կխտար — եղջերու

 կողպեք — փական

 նախշուն — զարդարված

  բառերի հոմանիշները:

 

  1. Կետերի փոխարեն գրիր ղ կամ խ: Այս բառերը գործածելով՝ փոքրիկ պատմություն հորինի՛ր:
    Գաղտնիք, սանդուղք, ճեղքել, խախտել, վախկոտ, տախտակ, եղբայր:

Աշոտի եղբայրը ասաց նրա գաղտնիքը, որ նա երթևեկության կանոններն էր խախտում, տախտակի վրա դանակ էր կոտրում, սանդուխքին էր բարձրանում, որ ճեղքեր պատը։

 

  1. Կետերի փոխարեն գրիր վ կամ ֆ:

Հարավ, ավտոմեքենա, օվկիանոս, նավահանգիստ, նավթ, ասֆալտ:

 

  1. Տրված բառերից ամեն մեկով մի քանի նոր բառեր կազմի´ր:

Հարավ — հարավային

ավտո — ավտոմեքենա

Ասֆալտ  — ասֆալտապատ

Գաղտնիք — գաղտնագիր

Բախտ — բախտաբեր

 

  1. Կետերի փոխարեն գրի´ր տրված բառերից մեկը:

Թոռնիկն արագ թռավ տատի գիրկը: (գիրկ, գիրք)
Միաժամանակ երեք գիրք Է կարդում: (գիրկ, գիրք)
հորդ անձրևը կտրվելու միտք չուներ: (հորդ, հորթ)
հորթը տրտինգ տալով վազեց մոր մոտ: (հորդ, հորթ)

Չափման միավորներ
• Որպես երկարության չափման միավոր գործածվում են
միլիմետրը՝ 1մմ
սանտիմետրը՝ 1սմ
դեցիմետրը՝ 1դմ
մետրը՝ 1մ
կիլոմետրը՝ 1կմ
1սմ=10մմ
1դմ=10սմ
1մ = 10դմ
1մ=100սմ
1կմ=1000մ ։
• Որպես զանգվածի չափման միավոր գործածվում են
գրամը՝ 1գ
կիլոգրամը՝ 1կգ
ցենտները՝ 1ց
տոննան՝ 1տ
1կգ =1000գ
1ց = 100կգ
1տ =1000կգ
1տ =10 ց ։
• Որպես ժամանակի չափման միավոր գործածվում են
վայրկյանը՝ 1վ
րոպեն՝ 1ր
ժամը՝ 1ժ
օրը ՝ 1օր
տարին՝ 1տարի
1օր =24ժ
1ժ =60ր
1ր =60վ ։
1տ=12 ամիս
1դար=100 տարի
• Որպես արագության չափման միավոր գործածվում են
կիլոմետր-ժամ՝ 1կմ/ժ
մետր-ժամ՝ 1մ/ժ
մետր-վայրկյան՝ 1մ/վ
1կմ/ժ=1000մ/ժ
1մ/վ=3600մ/ժ
Առաջադրանքներ.
1. Արտահայտիր մետրով
5կմ = 5000 մ
23կմ 235մ = 23235 մ

400կմ 4մ = 400.004 m
2. Արտահայտ=ր դեցիմետրով
5մ 4դմ = 54 դմ
3կմ = 30.000 դմ
4կմ 6մ 7դմ = 40.067
3. Արտահայտիր սանտիմետրով
5մ = 500 սմ
4մ 5դմ 6սմ = 456 սմ
35դմ = 3500 սմ
4. Արտահայտիր միլիմետրով

5սմ6մմ
5մ4դմ7սմ6մմ
5. Արտահայտիր նշված միավորներով․
5ր40վ= վ
5օր18ժ = ժ
7տարի 11 ամիս= ամիս
10դար54տարի = տարի
7․ Արտահայտիր գրամներով
5կգ
7կգ250գ

5ց12կգ60գ
8․ Արտահայտիր ցենտներով
5տ
12տ7ց
9․ Արտահայտիր կիլոգրամով
12տ
22տ5ց
4տ5ց62կգ
10․ Մեծ միավորներից մեկը արտահայտիր փոքր միավորով:
5տ3ց
30կգ60գ
6օր14ժ
30ր40վ
10մ9սմ
20կմ70մ