Աշնան անձնագիր

Աշուն Քամյանյան՝

Դեղին,ցրտոտ,ամպոտ,

Նման է տորթի,մրգի,ծիածանի,

Ունի տերև ,անտերև ծառ , քամի,

Փչում է ,մրսում է , գունավորում է,

Սիրում է տերև, խաղալ, ծառ,

Ուրախանում է խաղալուց,

Տխրում է փոթորիկից։