Խառը թվերի գումարում

Խառը թվերի  գումարումը 

Խառը թվերը գումարելու համար պետք է                   առանձին-առանձին գումարել նրանց ամբողջ մասերը և կոտորակային մասերը, ապա ստացված արդյունքները գումարել իրար։ 

Օրինակ՝ 236+126236+126 =(2+1)+( 36+26)( 36+26)=3+5656=35656 3516+4343516+434=(3+4)+(516+34)(516+34)=7+5+12165+1216=7+17161716=7+1116116=(7+1)+ 116 116=8+116=8116116=8116 

Առաջադրանքներ 

 • Գումարեք խառը թվերը․ 

Օրինակ՝   236+126236+126 =(2+1)+( 36+26)( 36+26)=3+5656=35656 1246+7161246+716 = (12 + 7)   +   (8/12  + 2/12) = 19 10/12 

[6, 6] = 12 

12 : 6 = 2 

12 : 6 = 2 2512+105122512+10512 = 12    5/6 31324+13431324+134 =  1 7/24 437+1125437+1125 = 15  29/35  12325+61710012325+617100  = 18 29/100 9211+5239211+523 =  14  28/33 2037+15142037+1514 = (20 + 1)    

(3×2/7×2 + 5×1/14×1)  = 6/14  + 5/14  =   21  11/14 

[7, 14] = 14 

14 : 7 = 2 

14 : 14 = 1 20112+872420112+8724 = (20 + 8)  

[12, 24] = 24 

24 : 12 = 2 

24 : 24 = 1 

(1×2/12×2) + (7×1/24×1)  2/24 + 7/24 =   28 9/24 

Կներեք քոպի պեստի համար ուրիշ ձև չեմ կարող հետեվորդին ցույց տալ:

Խառը թվերի համեմատումը

Եթե  խառը թվերի ամբողջ  մասերը տարբեր են, ապա ավելի մեծ է այն խառը թիվը, որի  ամբողջ  մասն  ավելի մեծ է։ 

Օրինակ՝ 

4712𝟕𝟏𝟐<5112𝟏𝟏𝟐, քանի որ 4<5

Եթե  խառը թվերի ամբողջ  մասերը նույնն են, ապա ավելի մեծ է այն խառը թիվը, որի  կոտորակային մասն  ավելի մեծ է։ 

Օրինակ՝ 

4712𝟕𝟏𝟐>4112𝟏𝟏𝟐, քանի որ  4=4 և  712𝟕𝟏𝟐>112𝟏𝟏𝟐

Առաջադրանքներ 

Համեմատեք կոտորակները 

1730𝟕𝟑𝟎 < 713𝟏𝟑

15430𝟒𝟑𝟎 < 1512𝟏𝟐

121130𝟏𝟏𝟑𝟎 = 121130𝟏𝟏𝟑𝟎

501522𝟏𝟓𝟐𝟐  >  50522𝟓𝟐𝟐

5930𝟗𝟑𝟎 < 1012𝟏𝟐

1813𝟏𝟑 > 1827𝟐𝟕

131522  𝟏𝟓𝟐𝟐  < 1434𝟑𝟒

1930𝟗𝟑𝟎 < 71530𝟏𝟓𝟑𝟎

25730𝟕𝟑𝟎 < 2514𝟏𝟒

321130𝟏𝟏𝟑𝟎 > 32130𝟏𝟑𝟎

50525𝟓𝟐𝟓  և 501525𝟏𝟓𝟐𝟓

4925𝟗𝟐𝟓 և 414𝟏𝟒

856𝟓𝟔 և 827𝟐𝟕

13522  𝟓𝟐𝟐  և 14341𝟑𝟒𝟏

Խառը թվեր 

Խառը թվեր 

Բնական թվերի և կանոնավոր կոտորակների գումարը կոչվում է խառը թիվ։ Խառը թվի գրառմանական մեջ եղած  բնական թիվը  կոչվում է  խառը թվի ամբողջ մաս, իսկ կոտորակը` կոտորակային մաս։ 

Օրինակ՝  

235𝟑𝟓-ը խառը թիվ է, 2-ը ամբողջ մասն է, իսկ 35𝟑𝟓-ը կոտորակային։ Կարդացվում է՝  երկու  ամբողջ երեք  հինգերորդ։

235𝟑𝟓=2+35𝟑𝟓

Ինչպես  անկանոն  կոտորակը  գրենք խառը թվի տեսքով 

19։2=9(1մն) 192𝟏𝟗𝟐=912𝟏𝟐

Ինչպես  խառը թիվը  գրենք անկանոն  կոտորակի  տեսքով 

41 2𝟏 𝟐=4‧2+12𝟒‧𝟐+𝟏𝟐=92𝟗𝟐

Առաջադրանքներ 

 • Խառը թիվը  ներկայացրեք  բնական թվի և կանոնավոր կոտորակների գումարի տեսքով 

Օրինակ՝ 235𝟑𝟓=2+35𝟑𝟓

1525𝟐𝟓 = 15 + 2/5

11037𝟑𝟕= 110 + 3/7

29/11𝟗𝟏𝟏= 2 + 9/11

 • Թվերի գումարը գրի առեք խառը թվի տեսքով 

Օրինակ՝ 4+15=415𝟏𝟓=𝟒𝟏𝟓

12+315𝟑𝟏𝟓 = 12 3/15

117+725𝟕𝟐𝟓 = 117 7/25

120+13115𝟏𝟑𝟏𝟏𝟓 = 120  13/115

 • Անկանոն  կոտորակը  գրենք խառը թվի տեսքով 

Օրինակ՝ 19։2=9(1մն) 192𝟏𝟗𝟐=912𝟏𝟐323𝟑𝟐𝟑 = 30  2/3  32 : 3 = 30 (2 մն.)125𝟏𝟐𝟓= 2/5

12 : 5 = 10 (2մն.) 

 • Խառը թիվը  գրենք անկանոն  կոտորակի  տեսքով 

Օրինակ՝ 41 2𝟏 𝟐=4‧2+12𝟒‧𝟐+𝟏𝟐=92𝟗𝟐

2712𝟕𝟏𝟐=   31/12       2 x 12 + 7 = 31 

5930𝟗𝟑𝟎= 159/30     30 x 5 + 9 = 159

71130𝟏𝟏𝟑𝟎=  221/30     7 x 30 + 11 = 221

31522𝟏𝟓𝟐𝟐=  22/81        3 x 22 + 15 = 81

Մաթեմատիկա

/Կոտորակներ թեմայի ամփոփում ՀամարիչՀայտարարՀամարիչՀայտարար 

 1. Գումարեք կոտորակները։ 

2097+5297𝟐𝟎𝟗𝟕+𝟓𝟐𝟗𝟕 = 72/97512+34𝟓𝟏𝟐+𝟑𝟒 =14/12 = 7/665+413𝟔𝟓+𝟒𝟏𝟑 = 98/65725+415𝟕𝟐𝟓+𝟒𝟏𝟓  = 41/75

 1. Կատարեք կոտորակների հանում։ 

630922−602922𝟔𝟑𝟎𝟗𝟐𝟐−𝟔𝟎𝟐𝟗𝟐𝟐 = 28/92254−328𝟓𝟒−𝟑𝟐𝟖 =  35/28 — 3/28 = 32/28 = 8/7

[4,28] = 28 

28 : 4 = 7 

28 : 28 = 1 
 1−57𝟏−𝟓𝟕 = 2/763−711𝟔𝟑−𝟕𝟏𝟏 = 66/33 — 21/33 = 45/33 

[3, 11] = 33 

33 : 3 = 11 

33 : 11 = 3 64−56𝟔𝟒−𝟓𝟔 = 36/24 — 20/24 = 16/24 = 8/12

[4, 6] = 24 

24 : 4 = 6 

 24 : 6 = 4 

 1. Կատարեք բազմապատկում․ 

611⋅730611·730 = 42/330 

22‧ 522 522 = 5 

 1. Թիվը ներկայացրեք երկու սովորական կոտորակների արտադրյալի տեսքով․ 

36283628 

9×4 + 7/4 

 1. Կատարեք բաժանում։ 

418։1518418։1518 = 4/18 x 18/15 = 4/15 10։20910։209 = 10 x 9/20 = 90/20 = 9/2 1764:171764:17 = 

6․  Կրճատեք կոտորակները․ 

 • 50755075 = 2/3 
 • 16401640 = 8/20 
 • 28352835 = Չի կրճատվում 

Մաթեմատիկա

Կոտորակներ թեմայի ամփոփում 

[Equation] 

 1. Գումարեք կոտորակները։ 

[Equation] = 22/17 

[Equation] =  7/5 

[16, 8] = 16 

16 : 16 = 1 

16 : 8 = 2 

 1. 0[Equation] = 23/14 

[3, 11] = 33 

33 : 11 = 3 

33 : 3 = 11 

 1. [Equation]  =Կատարեք կոտորակների հանում։ 

[Equation] = 28/172 

[Equation] = 35/30 = 7/5 

[30, 10] = 2 

30 : 2 = 15 

10 : 2 = 5 

[Equation] = 139/38  

[Equation] = 76/35  

 1. Կատարեք բազմապատկում․ 

[Equation] =  28/216 

12‧[Equation] = 60/ 208 

 1. Թիվը ներկայացրեք երկու սովորական կոտորակների արտադրյալի տեսքով․ 

[Equation]    7×2 + 6×3 

 1. Կատարեք բաժանում։ 

[Equation]7/50 

[Equation] = 21 

[Equation] = 1/23 

 1. Աստղանիշի  փոխարեն  ի՞նչ  թիվ  գրելու  դեպքում  կստացվի   հավասարություն։ 

[Equation] 

=15/16 

[Equation] 

60 /150 

7․  Կրճատեք կոտորակները․ 

 • [Equation] = 7/3 
 • [Equation] = 4/5 
 • [Equation] = 3/4 

Ինքնաստուգում

Ինքնաստուգում ՀամարիչՀայտարարՀամարիչՀայտարար 

 1. Գումարեք կոտորակները։ 

120160+42160𝟏𝟐𝟎𝟏𝟔𝟎+𝟒𝟐𝟏𝟔𝟎 = 162/160
1320+34𝟏𝟑𝟐𝟎+𝟑𝟒 = 28/2023+45𝟐𝟑+𝟒𝟓 =   22/15

[3, 5] = 15 

15 : 3 = 5 

15 : 5 = 3 516+712𝟓𝟏𝟔+𝟕𝟏𝟐= 60/35+

[16,12]=48 

 1. Կատարեք կոտորակների հանում։ 

330180−142180𝟑𝟑𝟎𝟏𝟖𝟎−𝟏𝟒𝟐𝟏𝟖𝟎 = 188/1801315−35𝟏𝟑𝟏𝟓−𝟑𝟓 = 13/15-9/15=4/15

[15,5]=15 

15 : 15=1 

15:5 =3 1511−37𝟏𝟓𝟏𝟏−𝟑𝟕  = 105/77 — 33/77 = 72/77

[11, 7] = 77 

77 : 11 = 7 

77 : 7 = 11 1310−38𝟏𝟑𝟏𝟎−𝟑𝟖 = 104/80 — 30/80 = 66/80

[10, 8] = 80 

80 : 10 = 8 

80 : 8 = 10 

 1. Կատարեք բազմապատկում․ 

46⋅51246·512 = 20/72 

4‧ 1518 1518 = 60/18 

 1. Թիվը ներկայացրեք երկու սովորական կոտորակների արտադրյալի տեսքով․ 

32283228=  4/7 x  8/4 

 1. Կատարեք բաժանում։ 

2410։472410։47 = 24/10 : 7/4 = 7/6 2713:272713:27

 1. Աստղանիշի  փոխարեն  ի՞նչ  թիվ  գրելու  դեպքում  կստացվի   հավասարություն։ 

825‧∗=127825‧∗=127 ∗։2536=811∗։2536=811

 1. Թվերը  բերել  ընդհանուր  հայտարարի և դասավորել  նվազման կարգով։ 

214, 17, 58, 724214, 17, 58, 724 

Երեք հաջորդական թվեր

 Երեք իրար հաջորդող թվեր

 1. Երեք հաջորդական թվերի գումարը 303 է։ Որո՞նք են այդ թվերը։

100,101, 102

101 — 1 = 100

101 + 1 = 102

 1. Գտեք այն երեք   իրար  հաջորդող  բնական  թվերը,  որոնց  գումարը լինի  363:

120,121,122

121 + 1 = 122

121- 1 = 120

 1. Գտեք երեք հաջորդական թվեր, որոնց գումարը լինի 180  է։

59, 60, 61

60 — 1 = 59

60 + 1 = 61

 1. Գտեք երեք հաջորդական թվեր, որոնց գումարը լինի  432  է։

143, 144, 146

144 — 1 = 143

144 + 1 = 145

 1. Երեք իրար  հաջորդող  բնական  կենտ  թվերի գումարը 225 է։  Որո՞նք են այդ թվերը։

73, 75, 77

75 — 2 = 73

75 + 2 = 77

 1. Երեք իրար  հաջորդող  բնական  կենտ  թվերի գումարը 321 է։  Որո՞նք են այդ թվերը։

105, 107, 109

107 — 2 = 105

107 + 2 = 109

 1. Երեք հաջորդական կենտ թվերի գումարը 69 է: Գտեք այդ թվերը։

21, 23, 25

23 — 2 = 21

23 + 2 = 25

 1. Երեք իրար  հաջորդող  բնական  զույգ  թվերի գումարը 288 է։ Որո՞նք են այդ թվերը։

94, 96, 98

96 — 2 = 94

96 + 2 = 98

 1. Երեք իրար  հաջորդող  բնական  զույգ  թվերի գումարը 336 է։ Որո՞նք են այդ թվերը։

110, 112, 114

112 — 2 = 110

112 + 2 = 114

 1. Երեք իրար  հաջորդող  բնական  զույգ  թվերի գումարը 318 է։ Որո՞նք են այդ թվերը։

104,106, 108

106 — 2 = 104

106 + 2 = 108

Չորս թվաբնական գործողություններ կոտորակների միջև

Չորս թվաբանական գործողություններ կոտորակների միջև ՀամարիչՀայտարարՀամարիչՀայտարար 

 1. Գումարեք կոտորակները։ 

30120+42120𝟑𝟎𝟏𝟐𝟎+𝟒𝟐𝟏𝟐𝟎 = 30 + 42 = 72/120  72 : 8 =  120 : 8 = 15 = 9/15 = 3/5340+45𝟑𝟒𝟎+𝟒𝟓 =  [40,5] = 40   40 : 40 = 1  40 : 5 = 8  3 x 1   4 x 8 = 32 32 + 3 = 35 67+35𝟔𝟕+𝟑𝟓78+512𝟕𝟖+𝟓𝟏𝟐  =  24 : 3 = 3

24 : 12 = 2  

 1. Կատարեք կոտորակների հանում։ 

130100−42100𝟏𝟑𝟎𝟏𝟎𝟎−𝟒𝟐𝟏𝟎𝟎 = 130 – 42 = 88  100/881316−34𝟏𝟑𝟏𝟔−𝟑𝟒 = 1/161013−37𝟏𝟎𝟏𝟑−𝟑𝟕 = 1012−328𝟏𝟎𝟏𝟐−𝟑𝟐𝟖

 1. Կատարեք բազմապատկում․ 

37.2937.29 = 2/21 

8‧519519 = 40/19 

 1. Թիվը ներկայացրեք երկու սովորական կոտորակների արտադրյալի տեսքով․ 

27182718 3/9 x 9/2 16151615 = 2/3 x 8/5 

 1. Կատարեք բաժանում։ 

149։43149։43 = 14/9 x ¾ = 14/12 = 7/6 3։433։43 = 3 x ¾ = 9/4 179:17179:17 = 17/9 x 1/17 = 17/153 

 1. Աստղանիշի  փոխարեն  ի՞նչ  թիվ  գրելու  դեպքում  կստացվի   հավասարություն 

325.∗=97325.∗=97 

9/7 : 3/25= 9/7 x 25/3 = 135/21 = 45/7 ∗։325=97∗։325=97 

9/7×3/25=27/175 

 1. Նարեն առաջին օրը կարդաց ամբողջ գրքի 1616-րդ մասը, երկրորդ օրը՝ 1212-ը, իսկ երրորդ օրը՝ 1515-ը։ Հասմիկը  ամբողջ գիրքը հասցրե՞ց վերջացնել  3 օրում։ 

1/6+1/2= 1/6+3/6=4/6=2/3 

2/3+1/5= 10/15 x  3/15 = 13/15<1 ոչ չի հասցնի 

[3,5]=15 

15: 3 =5 

15:5 = 3 

 1. Նարեկը պիցցան բաժանեց չորս հավասար մասի: Այնուհետև ստացված մասերից յուրաքանչյուրը նա բաժանեց երեք հավասար մասի: Սկզբնական պիցցայի ո՞ր մասն են կազմում ստացված կտորները: 

1/12 

 1. Հյուրանոցի նախասրահում սեղանին դրված են հյուրանոցի բոլոր սենյակների համարները. առաջին հարկ՝ 101-110 և 123 -133, երկրորդ հարկ՝ 202-241, երրորդ հարկ՝ 300-333: Քանի՞ սենյակ կա հյուրանոցում: 

95 համար 

Կոտորակների բազմապատկումը Համարիչ Հայտարար Համարիչ Հայտարար 

Կոտորակների բազմապատկումը ՀամարիչՀայտարարՀամարիչՀայտարար 

Բնական թիվը և կոտորակը բազմապատկելիս, ստացվում է մի կոտորակ, որի համարիչը հավասար է բնական թվի և բազմապատկվող կոտորակի համարիչի արտադրյալին,  իսկ հայտարարը հավասար է բազմապատկվող կոտորակի այտարարին։

Օրինակ՝  5‧ 76=76+76+76+76+76 76=76+76+76+76+76=7+7+7+7+76=3567+7+7+7+76=356

 5‧ 76=5‧76=356 76=5‧76=356  

Կոտորակները  բազմապատկելիս, ստացվում է մի կոտորակ, որի համարիչը հավասար է բազմապատկվող կոտորակների համարիչներիի արտադրյալին,  իսկ հայտարարը հավասար է բազմապատկվող կոտորակների այտարարին։ 

Օրինակ՝ 34‧5834‧58=3‧54‧8=15323‧54‧8=1532 

Առաջադրանքներ 

 • Գումարը գրի առեք արտադրյալի տեսքով. 

Օրինակ՝ 14+14+14=3‧14=3414+14+14=3‧14=34 23+23+23+23+23+23=23+23+23+23+23+23=6×2/3=12/3=4 85+85+85+85+85=85+85+85+85+85= 5 x 8/5 = 40:5 = 8 103+103+103=103+103+103= 3 x 10/3 = 30 : 3 = 10 413+413+413+413+413+413+413=413+413+413+413+413+413+413= 7 x 4/13 = 28 /13 1852+1852+1852+1852+1852=1852+1852+1852+1852+1852= 5 x 18/52 = 90/52 130+130+130=130+130+130= 3 x 1/30 = 3/30 

 • Արտադրյալը գրի առեք գումարի տեսքով․ 

Օրինակ՝  5‧ 76=76+76+76+76+76 76=76+76+76+76+76=7+7+7+7+76=3567+7+7+7+76=356

5‧2323 = 2/3 + 2/3 + 2/3 + 2/3 + 2/3 = 10/3 

3‧1212 = ½ + ½ + ½ = 3/2 

4‧17121712 = 17/12 + 17/12 + 17/12 + 17/12 = 68/12 

3‧1616 = 1/6 + 1/6 + 1/6 = 3/6 

8‧720720 = 7/20 + 7/20 + 7/20 + 7/20 + 7/20 + 7/20 + 7/20 + 7/20 = 56/20 = 14/5 

6‧1515 = 1/5 + 1/5 + 1/5 + 1/5 + 1/5 + 1/5 = 6 / 5 

5‧715715 =  7/15 + 7/15 + 7/15+ 7/15 + 7/15 = 35/15   

3‧1818  = 1/8 + 1/8 + 1/8 = 3/8 

 • Կատարեք բազմապատկում՝ 

Օրինակ՝ 34‧5834‧58=3‧54‧8=15323‧54‧8=1532 

 • 37‧2937‧29 = 6/63 
 • 49‧51949‧519 = 20/ 171 

 • 57 57 ‧ 915 915 =   45/105 
 • 94‧3694‧36 = 27/24 
 • 3017‧233017‧23 = 60/51 
 • 305‧325305‧325 = 90/125 
 • 12 12 ‧ 915 915 =  9/30 
 • 74‧13574‧135 = 91/20 
 • Թիվը  ներկայացրեք  երկու  սովորական  կոտորակների արտադրյալի  տոսքով․ 

Օրինակ՝ 2718=9‧32‧9=92‧392718=9‧32‧9=92‧39, քանի որ 27=9‧3, իսկ 18=2‧9 

 • 16151615=4/5×4/3  
 • 20212021=4/5×7/3 
 • 30163016 6/5 x 4/4 
 • 621621 = 3/2 x 7/3 
 • 50245024 = 10/5 x 6/4 
 • 14121412 = 7/2 x 6/2 
 • Գտեք ուղղանկյան մակերեսը, եթե նրա լայնությունը 7373 է, իսկ երկարությունը 5 անգամ մեծ է լայնությունից։ 

Հետաքրքրաշարժ   խնդիրներ․ 

 • 1-ին 9 թվանշանների  միջոցով    բացեք գաղտնագրերը՝ 

Մ-Ե-Կ=Մ։Ե։Կ=1 

Վ·Ե·Ց=Վ+ե+ց=6  

 • Գնացքը կազմված է 8 վագոնից։ Հայկը նստած է սկզբից հաշված 4-րդ վագոնում, իսկ Տիգրանը՝ վերջից հաշված  4-րդ վագոնում։ Ճի՞շտ է, որ Հայկն ու Տիգրանը միևնույն վագունում են։ 
 • Եթե իմ մտապահած թվի կրկնապատիկից հանեք 50 և ստացածը եռապատկեք, կստանաք 450: Կարո՞ղ եք կռահել, թե որ թիվն եմ մտապահել ես։ 

Մաթեմատիկա ուսումնական գարուն

1.Գտե՛ք այն երկնիշ թիվը, որը 6 անգամ մեծ է իր թվանշանների գումարից։

5 + 4 = 9

54 : 6 = 9

2․Նարեն և Արմենը միասին կշռում են 80 կգ, Նարեն և Նարեկը՝ 75 կգ, Արմենն ու Նարեկը՝ 85 կգ։ Որքա՞ են կշռում Նարեն, Արմենն ու Նարեկը միասին։


3․Սենյակում կա 11 մարդ: Առաջին մարդն ասաց. <Սենյակում բոլորը ստախոս են>, իսկ երկրորդ մարդն ասաց. <Ինձնից անմիջապես առաջ խոսողը ճիշտ չի ասում>: Մնացած 9 հոգին կրկնեցին երկրորդի ասածը: Քանի՞ ճշտախոս կա սենյակում:

10 մարդ

4․Աննան, Բելան և Սեդան մասնակցում են տարբեր խմբակների՝ պարի, երգի, թատրոնի: Այն հարցին, թե ո՞վ ո՛ր խմբակին է մասնակցում, նրանք պատասխանեցին.
Աննա. – Ես՝ պարի:
Բելա. – Ես պարի խմբակում չեմ:
Գոհար. – Ես երգի խմբակում չեմ:
Ո՞վ ո՛ր խմբին է մասնակցում, եթե երեք պատասխանից մեկը ճիշտ է, երկուսը՝ ոչ:

Աննա — պարի
Բելլա — թատրոն
Գոհար — երգի

5․ 6781253 թվից ջնջե՛ք հնարավորինս քիչ թվանշաններ այնպես, որ ստացված թիվը բաժանվի 9-ի։

6․Արամը, Մերին, Սոնան, Դավիթը և Եվան հերթ են կանգնել: Արամը կանգնած է Մերիից առաջ, բայց Եվայից հետո: Սոնան և Եվան հարևաններ չեն: Եվան, Արամը և Սոնան Դավիթի կողքին չեն: Ի՞նչ հերթականությամբ են նրանք կանգնած։

Եվա առաջին, Արամ երկրորդ, Սոնա երրորդ, Մերի չորորդ, Դավիթ հինգերորդ

7․ Փորձիր 8 հատ 1-ի և թվաբանական գործողությունների միջոցով ստանալ ամենափոքր եռանիշ թիվը։

111 x 1 x 1 x 1 — 11 = 100

8․ Մեկ ձողիկը տեղափոխիր այնպես, որ ստանաս ճիշտ հավասարություն․

VII-I=IV — VII — II = V

XII+I=X — XII — II = X

9․ 2 ձկնորս 3 րոպեում ուտում են 4 ձուկ։ Քանի՞ րոպեում 4 ձկնորսը կուտեն 16 ձուկ։

6 րոպեում

10․ 6 տարի առաջ քույրն ու եղբայրը միասին 15 տարեկան էին։ Քանի՞ տարեկան  կլինեն նրանք միասին 6 տարի հետո։

15 + 12 = 27
27 + 12 = 39

11․ 4 տարի հետո քույրն ու եղբայրը միասին կդառնան 19 տարեկան։ Քանի՞ տարեկան  էին նրանք միասին 4 տարի առաջ։

19 — 8 = 11
11 — 8 = 3