Հաշվարկ

 1. Քանի՞ թվանշան գոյություն ունի։

Անվերջ

 1. 3567  թիվը գրի առնելիս քանի՞  թվանշան են գործածել,  և  որոնք են դրանք։

4 թվանշան և դրանք են 3, 5, 6, 7 թվերը

 1. 489655784 թիվը գրի առնելիս քանի՞  տարբեր  ու  քանի՞ կրկնվող  թվանշաններ են գործածվել։

6 կրկնվող և 3 տարբեր։

 1. 60285  թիվը գրի առնելիս քանի՞  թվանշան են գործածել,  և  որոնք են դրանք։

5 թվանշան և դրանք են 6, 0, 2, 8, 5 թվերը։

 1. 70562866  թիվը գրի առնելիս քանի՞  տարբեր  ու  քանի՞ կրկնվող  թվանշաններ են գործածվել։

6 տարբեր, 1 կրկնվող

 1. 85640058 թիվը գրի առնելիս քանի՞  թվանշան են գործածել,  և  որոնք են դրանք։

8 թվանշան և դրանք են 85640058 թվերը։

 1. 56689554100  թիվը գրի առնելիս քանի՞  տարբեր  ու  քանի՞ կրկնվող  թվանշաններ են գործածվել։

Պատասխան՝ 4 տարբեր, 3 կրկնվող

 1. Ո՞րն  է ամենափոքր  միանիշ  թիվը,  իսկ   ո՞րը  ամենամեծը։

0 փոքր, 9 մեծ

 1. Հաշվիր բոլոր  միանիշ թվերի քանակը։

10

 1. Հաշվիր, թե քանի թվանշան պետք է օգտագործել՝ բոլոր  միանիշ  թվերը   գրելու  համար։

1 թվանշան

 1. Ո՞րն է ամենափոքր երկնիշ թիվը, իսկ ո՞րը  ամենամեծը։

10 փոքր, 99 մեծ

 1. 15  թվից փոքր քանի՞ երկնիշ թիվ կա։

5 թիվ

 1. 92-ից մեծ քանի՞ երկնիշ թիվ կա։

7 թիվ

 1. Հաշվիր բոլոր երկնիշ թվերի քանակը։

89 + 1 = 90

 1. Հաշվիր, թե քանի թվանշան պետք է օգտագործել՝ բոլոր  երկնիշ  թվերը   գրելու  համար։

2 թվանշան, իսկ եթե ուրիշ ձևով ուրեմն 180

 1. Երկնիշ թվերի քանակը միանիշ թվերի քանակից   քանիսո՞վ  է ավելի։

80 — ով

 1. Հաշվիր ամենափոքր երկնիշ և ամենամեծ միանիշ թվերի
  գումարը:

19

 1. Հաշվիր ամենամեծ երկնիշ և ամենամեծ միանիշ թվերի  տարբերությունը:

90

 1. Ո՞րն  է ամենափոքր  եռանիշ   թիվը,  իսկ   ո՞րը  ամենամեծը։

100 փոքր, 999 մեծ

 1. Հաշվիր ամենամեծ երկնիշ և ամենամեծ եռանիշ թվերի գումարը:

1098

 1. Հաշվիր ամենամեծ եռանիշ և ամենամեծ երկնիշ թվերի  տարբերությունը:

900

 1. Հաշվիր ամենամեծ եռանիշ և ամենափոքր երկնիշ թվերի   տարբերությունը:

989

 1. Հաշվիր ամենամեծ երկնիշ և ամենամեծ եռանիշ թվերի գումարը:

1098

 1. Հաշվիր ամենամեծ երկնիշ և ամենափոքր եռանիշ թվերի   գումարը:

199

 1. Հաշվիր բոլոր եռանիշ թվերի քանակը։

900

 1. Հաշվիր, թե քանի թվանշան պետք է օգտագործել՝ բոլոր  եռանիշ  թվերը   գրելու  համար։

2700

 1. Ո՞րն է ամենափոքր քառանիշ  թիվը, իսկ ո՞րը  ամենամեծը։

1000 փոքր, 9999 մեծ

 1. Հաշվիր ամենամեծ քառանիշ և ամենափոքր երկնիշ թվերի   տարբերությունը:

9989

 1. Հաշվիր ամենամեծ քառանիշ և ամենափոքր եռանիշ թվերի   տարբերությունը:

9899

 1. Հաշվիր բոլոր քառանիշ թվերի քանակը։

9000

 1. Հաշվիր, թե քանի թվանշան պետք է օգտագործել՝ բոլոր քառանիշ թվերը   գրելու  համար։

32000

 1. Ո՞րն է ամենափոքր հնգանիշ  թիվը, իսկ ո՞րը  ամենամեծը։

10000 փոքր, 99999 մեծ

 1. Հաշվիր բոլոր հնգանիշ թվերի քանակը։

90000

 1. Հաշվիր, թե քանի թվանշան պետք է օգտագործել՝ բոլոր հնգանիշ թվերը   գրելու  համար։

450000

 1. Հաշվիր ամենափոքր հնգանիշ և ամենամեծ քառանիշ թվերի  տարբերությունը:

1

Մաթեմատիկայի խնդիրներ

1․Աշոտի մտապահած թիվը ստանալու համար պետք է  2017 թվի միավորը  փոխարինենք  նրա հազարավորի եռապատիկի և   տասնավորի կրկնապատիկի   գումարով։

2 x 3 = 6

1 x 2 = 2

6 + 2 = 8

Պատասխան․՝2018

2․Սոնայի  մտապահած թիվը զույգ երկնիշ թիվ է։ Այն մեծ է 7-ի ութնապատիկից, սակայն փոքր է 6-ի տասնապատիկից։ Ո՞ր թիվն է մտապահել Սոնան։

8 x 7 = 56

6 x 10 = 60

Պատասխան․՝ 58

3․Շենքի յուրաքանչյուր հարկի  բարձրությունը 4մ է։ Այդ շենքի երրորդ հարկի հատակին փռված գորգը գետնից ի՞նչ  բարձրության վրա է գտնվում։

4 x 2 = 8

Պատասխան․՝ 8

4․Ավտոմեքենան 100կմ անցնելու համար ծախսում է 10լ բենզին: Լիցքավորեց 70 լիտր բեզին և անցավ 450կմ: Քանի՞ լիտր բենզին մնաց բաքում:

450 : 10 = 45

Պատասխան․՝ 45լ

5․Եթե  Դավիթը 3 տետր գնի, նրա մոտ 110 դրամ կմնա, իսկ եթե 9 այդպիսի տետր ուզենա գնել, 70 դրամ կպակասի։ Դավիթը քանի՞ դրամ ունի։

9 – 3 = 6

110 + 70 = 180

180 : 6 = 30

30 x 3 + 110 = 200

6․Հյուրանոցի նախասրահում սեղանին դրված են հյուրանոցի բոլոր սենյակների համարները. առաջին հարկ՝ 101-110 և 123 -133, երկրորդ հարկ՝ 202-241, երրորդ հարկ՝ 300-333: Քանի՞ սենյակ կա հյուրանոցում:
110 – 101 = 9

9 + 1 = 10

133 – 123 = 10

10 + 1 = 11

241 – 202 = 39

39 + 1 = 40

333 – 300 = 33

33 + 1 = 34

10 + 11 + 40 + 34 = 95

Պատասխան․՝ 88
7․Պարկում 4 սև, 5 կարմիր, 6 դեղին, 7 նարնջագույն մատիտ կա: Առանց նայելու ամենաքիչը քանի՞ մատիտ է հարկավոր հանել պարկից, որ չորս գույնի մատիտներից էլ դուրս գա։

7 + 6 + 5 + 1 = 19

8․Երեք տարբեր բնական թվերի գումարը ութ է։ Նշեք այդ թվերից ամենամեծը։

1, 2, 5

Պատասխան․՝5

Խառը թվերի բաժանում մաս 2

Խառը թվերի բաժանում։ մաս 2․ 

Խառը թվերը բաժանելու համար անհրաժեշտ է խառը թվերը գրի առնել անկանոն կոտորակների տեսքով ու  բաժանել ստացված կոտորակները, արդյունքը գրի 8 

Օրինակ՝ 356:243356:243=236:103236:103=236.310=23⋅36⋅10236.310=23·36·10=232‧10232‧10=23202320=13201320 

Առաջադրանքներ 

 • Կատարեք  խառը թվերի բաժանում։ 

1159:5131159:513=    2   8/48  = 2  1/6 3058:2123058:212= 12 1/4 10332:63810332:638= 1  119/204 2415:10152415:1015= 1734/75 3425:503503425:50350= 3950/6250 1512:5131512:513= 51/312 10710:5113010710:51130= 2100/1610 2056:105122056:10512 = 1750/750 12960:5071512960:50715= 10915/46420 

Մաթեմատիկա

Խառը թվերի բաժանում 

Խառը թվերը բաժանելու համար անհրաժեշտ է խառը թվերը գրի առնել անկանոն կոտորակների տեսքով ու  բաժանել ստացված կոտորակները, արդյունքը գրի առնել  խառը թվի տեքով։ 

Օրինակ՝ 356:243356:243=236:103236:103=236.310=23⋅36⋅10236.310=23·36·10=232‧10232‧10=23202320=13201320 

Առաջադրանքներ 

 • Կատարեք  խառը թվերի բաժանում։ 

10512:42310512:423=  2   2356 3512:2563512:256= 1   734 12324:63412324:634= 47162 437:1025437:1025 = 155364  4325:571004325:57100= 412507 8211:5238211:523= 90x1111x11 : 173 = 990121: 519  

[3/11] = 33 

33 : 3 = 11 

33 : 11 = 3 

Խառը թվերի հանումը (մաս 2) 

Խառը թվերի  հանումը(մաս 2) 

Խառը թվերը հանելու համար  

 • պետք է համեմատել նվազելիի և հանելիի կոտորակային մասերը 
 • եթե նվազելիի կոտորակային մասը մեծ է հանելիի կոտորակային մասից, ապա պետք է            առանձին-առանձին  կատարել  ամբողջ մասերի և կոտորակային մասերի հանում և  իրար գումարել ստացված արդյունքները։ 

Օրինակ՝ 236−126236−126  

Համեմատենք  36> 2636> 26 

Ուրեմն՝ 236−126=(2−1)+(36−26)236−126=2−1+(36−26)=1+16=16=11616 

 • եթե նվազելիի կոտորակային մասը փոքր է հանելիի կոտորակային մասից, ապա նվազելիի կոտորակային մասին  պետք է ավելացնել 1՝ այն հանելով նրա ամբողջ մասից ու կիրառել նախորդ կանոնը։   

Օրինակ՝ 316−156316−156  

Համեմատենք  16< 5616< 56 

Ուրեմն՝316−156=2+116−156=2+76316−156=2+116−156=2+76-156=156= 

=(2-1)+( 76 ( 76 — 56 56)=1+ 2626=1+1313=11313 

Առաջադրանքներ 

 • Կատարեք  խառը թվերի հանում։ 

1679−4191679−419=  (16 – 4  = 12)  

7/9 — 1/9 = 6/9 = 2/3    12   2/3 1258−15161258−1516= (12 — 1) (5×2/8×2 — 5×1/16×1)  11  5/16 1138−1141138−114= 10  1/8 1037−9451037−945= 22/35 17725−6310017725−63100= 25/100 = 11  1/4 18213−154518213−1545=  2  23/65 90 825−15 2590 825−15 25=  (89 — 15)  (31×1/25×1 — ) 

Խառը թվերի  հանումը 

Խառը թվերի  հանումը 

Խառը թվերը հանելու համար  

 • պետք է համեմատել նվազելիի և հանելիի կոտորակային մասերը 
 • եթե նվազելիի կոտորակային մասը մեծ է հանելիի կոտորակային մասից, ապա պետք է            առանձին-առանձին  կատարել  ամբողջ մասերի և կոտորակային մասերի հանում և  իրար գումարել ստացված արդյունքները։ 

Օրինակ՝ 236−126236−126  

Համեմատենք  36> 2636> 26 

Ուրեմն՝ 236−126=(2−1)+(36−26)236−126=2−1+(36−26)=1+16=16=11616 

 • եթե նվազելիի կոտորակային մասը փոքր է հանելիի կոտորակային մասից, ապա նվազելիի կոտորակային մասին  պետք է ավելացնել 1՝ այն հանելով նրա ամբողջ մասից ու կիրառել նախորդ կանոնը։   

Օրինակ՝ 316−156316−156  

Համեմատենք  16< 5616< 56 

Ուրեմն՝316−156=2+116−156=2+76316−156=2+116−156=2+76-156=156= 

=(2-1)+( 76 ( 76 — 56 56)=1+ 2626=1+1313=11313 

Առաջադրանքներ 

 • Կատարեք  խառը թվերի հանում։ 

1246−7161246−716=  5  3/6 =  5  1/2 

12 – 7 = 5 2512−1562512−156=  17/12 10/12 = 1   7/12 

 = (2 — 1) = 1 

[12, 6] = 12 

12 : 12 = 1 

12 : 6 = 2 32324−13432324−134= 2  5/24 1437−11251437−1125=  3  1/35 12325−6210012325−62100= 6  10/100  =  6   1/10 9211−5239211−523= 4 4/33