Մաթեմատիկայի հաշվետվություն

Մաթեմատիկայի  1-ին ուսումնական շրջանում ձեռք եմ բերել նոր   գիտելիքներ։  Մասնակցել եմ   մաթեմատիկայի ամենամսյա  ֆլեշմոբներին,  գործնական աշխատանքներին  ու նախագծերին։Սիրով մասնակցել եմ <<Ուսուցողական խաղեր>>  նախագծին։
Մաթեմատիկայի ընտրությամբ գործունեության ժամերին  սովորել ենք  learningApps.org  ծրագիրը։ Մեր ու մեր ընկերների կազմած խնդիրներով կազմել ենք տարաբնույթ խաղեր։իմ   կազմած  մաթեմատիկական խաղերն են՝
Մաթեմատիկական ձիարշավ
<<Ծառատունկ>>օնլայն մաթեմատիկական խաղ։
Մեր կազմած խնդիրներից խմբով կազմել ենք Ստեղծագործ մաթեմատիկները օնլայն ուսումնական խաղ, որը   ներառված է Մաթեմատիկայի ամսագրի հատուկ՝ 16-րդ, թողարկման մեջ։Մասնակցել եմ նաև <<Մաթեմատիկական խաչբառեր ու փազլներ>>  նախագծին, որի շրջանակներում կազմել եմ՝

Խաչբառեր

<<Ուղղանկյունանիտ ու խորանարդ>> մաթեմատիկական խաչբառ, որը ներառված է մաթեմատիկայի ամսագրի 19-րդ թողարկման մեջ։

Կոտորակների վերաբերյալ խաչբառ

Մաթեմատիկական Փազլ
Խմբով կազմել ենք <<Մխիթար Սեբաստացի>> խաչբառ, որը ներառված է մաթեմատիկայի ամսագրի 23-րդ թողարկուման մեջ։

Մասնկացել եմ   նաև <<Մեզ շրջապատող ուղղանկյունանիստերը>>  նախագծին։  Նախագծի շրջանակներում  
գունավոր ստվարաթղթից պատրաստեք ուղղանկյունանիստ, առանձին պատրաստեք նաև նրա փռվածքը։ Քանոնով չափեք պատրաստած ուղղանկյունանիստի երկարությունը, լայնությունը և բարձրությունը։ Հաշվեք պատրաստած ուղղանկյունանիստի մակերևույթի մակերեսն ու ծավալը։
Գունավոր ստվարաթղթից պատրաստել եմ նաև խորանարդ, նրա փռվածքը։ Հաշվել եմ նաև իմ  պատրաստած խորանարդի  մակերևույթի մակերեսն ու ծավալը։  Մանրամասները դիտեք  այստեղ։Կատարել եմ նաև գործնական աշխատանք։ Չափերիզի միջոցով  չափել եմ մեր տան ուղղանկյունանիստի տեսք ունեցող  պահարանի  լայնությունը, երկարությունը և բարձրությունը։  Պարզել եմ, թե այն որքան տեղ է զբաղեցնում։  Դրա համար հաշվել եմ պահարանի ծավալը։  Հաշվել եմ նաև պահարանի   մակերևույթի մակերեսը։ Մանրամասները դիտեք  այստեղ։Ընտրությամբ գործունեության ժամին կատարել ենա նաև  ուղղանկյան ու քառակուսու մակերեսի վերաբերյալ գործնական աշխատանք։

Մասնակցդլ եմ նաև  << Շոշափելի քառանկյուններ>>  նախագծին, որի շրջանակներում չափերիզով չափեցինք 2․3 դասարանի ուղղանկյունաձև հատակի լայնությունը և երկարությունը։ Հաշվեցինք հատակի մակերեսը, այնուհետև չափեցինք ատակի քառակուսաձև սալիկի կողմը, որից հետո հաշվեցինք սալիկի մակերեսը։ Հատակի մակերեսը բաժանելով 1 սալիկի մակերեսի վրա պարզեցինք, թե քանի այդպիսի սալիկ է հարկավոր ամբողջ հատակը սալիկապատելու համար։

Մասնակցդլ եմ նաև <<Մաթեմատիկան՝ Ամանորին ընդառաջ>>  նախագծին։   Նախագծի շրջանակներում  
իմ կազմած ամանորյա խնդիրներով  quizzes.com-ով կազմել եմ  Ամանորյա մաթեմատիկական վիկտորինա։

Մասնակցել եմ նաև իմ ընկերների խնդիրներով կազմված  Ամանորյա մաթեմատիկական վիկտորինային։

Մասնակցել եմ նաև << Թթուդրիկն ու մաթեմատիկան>>  նախագծին։ Նախագծի շրջանակներում պատրաստել ենք թթու և կազմել զանգվածի վերաբերյալ խնդիրներ։
Մանրամասները դիտեք այստեղ։

Մասնակցել եմ նաև <<Մխիթար Սեբաստացին թվերի աշխարհում>> նախագծին։ Նախագծի շրջանակներում  լուծել եմ խաչբառ, որի ծածակագիրն է  Մխիթար Սեբաստացի ։
Մաթեմատիկայի ընտրությամբ գործունեության ժամին  կազմել ենք խնդիրներ, որի հիման վրա  կազմել ենք  <<Մխիթար Սեբաստացի>> խաչբառ, որն առաջարկել ենք մեր  բոլոր  ընկերներին։

Մասնակցել եմ նաև  <<Այգեգործություն+մաթեմատիկա>> նախագծին։ Նախագծի շրջանակներում  տնկեցին նոր տնկիներ ու կազմեցին ծառատունկի վերաբերյալ մաթեմատիկական խնդիրներ, որոնցով էլ կազմել ենք <<Ծառատունկ>>օնլայն մաթեմատիկական խաղ, որն առաջարկել ենք մեր  բոլոր  ընկերներին։ 

Image preview

Պարզ թվեր, ընդանուր պարզ թվերի արտադրիչները

Թվերը  վերլուծեք  պարզ արտադրիչների։ 

Օրինակ՝ 22=2*11 

 • 16 = 2 x 2 x 2 x 2 
 • 28 = 2 x 2 x 7 
 • 36 = 3 x 2 x 3 x 2 
 • 12 = 3 x 2 x 2 
 • 18 = 3 x 2 x 3 
 • 45 = 3 x 3 x 5 
 • 64 = 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 
 • 80 = 2 x 2 x 2 x 2 x 5   
 • 55 = 5 x 11 
 • 34 = 2 x 17 
 • 24 = 3 x 2 x 2 x 2 
 • 33 = 3 x 11 
 • 46 = 23 x 2 
 • 52 = 2 x 13 x 2 
 • 68 = 2 x 3 x 2 x 5 x 2 x 2 x 2 
 • 56 = 7 x 2 x 2 x 2 
 • 38 = 2 x 19 
   
  6=2‧3,      10=2‧5,   2-ը կոչվում է  6 և 10 թվերի ընդհանուր  պարզ արտադրիչ։ 
 • Այն բնական թվերը, որոնք ընդհանուր պարզ արտադրիչներ չունեն, կոչվում են փոխադարձաբար պարզ թվեր։ 

Փոխադարձաբար պարզ են այն թվերը, որոնց ընդհանուր բաժանարարը միայն 1-ն է։ 

Օրինակ՝ 5 և 7 թվերը փոխադարձաբար պարզ թվեր են։ 

2․ Թվերը պարզ արտադրիչների վերլուծելով՝ գտեք նրանց ընդհանուր  պարզ արտադրիչները: 
Օրինակ՝ 6=2‧3,      10=2‧5,   2-ը կոչվում է  6 և 10 թվերի ընդհանուր  պարզ արտադրիչ։ 

 • 25 և 35  

25 = 5 x 5  

35 = 7 x 5  

ընդհանուր  պարզ արտադրիչ` 5  

 • 40 և 28  

40 = 2 x 2 x 2 x 5  

28 = 2 x 2 x 7  

ընդհանուր  պարզ արտադրիչ`2,2  

 • 36 և 18  

36 = 3 x 2 x 3 x 2  

18 = 3 x 2 x 3  

ընդհանուր  պարզ արտադրիչ`3, 3, 2  

 • 45 և 10  

45 = 3 x 3 x 5  

10 = 5 x 2  

ընդհանուր  պարզ արտադրիչ`5  

 • 15 և 25  

15 = 3 x 5  

25 = 5 x 5  

ընդհանուր  պարզ արտադրիչ`5  

 • 26 և 12  

12 = 3 x 2 x 2  

26 = 2 x 13  

ընդհանուր  պարզ արտադրիչ`2  

 • 40 և 35  

40 = 2 x 2 x 2 x 5  

35 = 7 x 5  

ընդհանուր  պարզ արտադրիչ`5  

 • 60 և 25  

25 = 5 x 5  

60 = 2 x 3 x 2 x 5  

ընդհանուր  պարզ արտադրիչ`5 

 • 12 և 7 

Փոխադարձաբար 

 • 16 և 25 

Փոխադարձաբար 

 • 32 և 15 

Փոխադարձաբար 

 • 68 և 21 

Փոխադարձաբար 

 • 42 և 56 

Փոխադարձաբար 

 • 64 և 24 

64 = 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2  

24 = 2 x 3 x 2 x 2 

 • 32 և 52 

Փոխադարձաբար 

Պարզ թվեր, ընդանուր պարզ թվերի արտադրիչները

Թվերը  վերլուծեք  պարզ արտադրիչների։ 

Օրինակ՝ 22=2*11 

 • 16 = 2 x 2 x 2 x 2 
 • 28 = 2 x 2 x 7 
 • 36 = 3 x 2 x 3 x 2 
 • 12 = 3 x 2 x 2 
 • 18 = 3 x 2 x 3 
 • 45 = 3 x 3 x 5 
 • 64 = 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 
 • 80 = 2 x 2 x 2 x 2 x 5  

6=2‧3,      10=2‧5,   2-ը կոչվում է  6 և 10 թվերի ընդհանուր  պարզ արտադրիչ։ 
 
Այն բնական թվերը, որոնք ընդհանուր պարզ արտադրիչներ չունեն, կոչվում են փոխադարձաբար պարզ թվեր։ 

Փոխադարձաբար պարզ են այն թվերը, որոնց ընդհանուր բաժանարարը միայն 1-ն է։ 

Օրինակ՝ 5 և 7 թվերը փոխադարձաբար պարզ թվեր են։ 

2․ Թվերը պարզ արտադրիչների վերլուծելով՝ գտեք նրանց ընդհանուր  պարզ արտադրիչները: 
Օրինակ՝ 6=2‧3,      10=2‧5,   2-ը կոչվում է  6 և 10 թվերի ընդհանուր  պարզ արտադրիչ։ 

 • 25 և 35 

25 = 5 x 5 

35 = 7 x 5 

ընդհանուր  պարզ արտադրիչ` 5 

 • 40 և 28 

40 = 2 x 2 x 2 x 5 

28 = 2 x 2 x 7 

ընդհանուր  պարզ արտադրիչ`2,2 

 • 36 և 18 

36 = 3 x 2 x 3 x 2 

18 = 3 x 2 x 3 

ընդհանուր  պարզ արտադրիչ`3, 3, 2 

 • 45 և 10 

45 = 3 x 3 x 5 

10 = 5 x 2 

ընդհանուր  պարզ արտադրիչ`5 

 • 15 և 25 

15 = 3 x 5 

25 = 5 x 5 

ընդհանուր  պարզ արտադրիչ`5 

 • 26 և 12 

12 = 3 x 2 x 2 

26 = 2 x 13 

ընդհանուր  պարզ արտադրիչ`2 

 • 40 և 35 

40 = 2 x 2 x 2 x 5 

35 = 7 x 5 

ընդհանուր  պարզ արտադրիչ`5 

 • 60 և 25 

25 = 5 x 5 

60 = 2 x 3 x 2 x 5 

ընդհանուր  պարզ արտադրիչ`5 
 

Պարզ թվեր, ընդանուր պարզ թվերի արտադրիչները

1․ Թվերը  վերլուծեք  պարզ արտադրիչների։ 

 • 14 = 7 x 2 
 • 21 = 7 x 3  
 • 15 = 5 x 3 
 • 16 = 2 x 2 x 2 x 2 
 • 25 = 5 x 5 
 • 32 = 2 x 2 x 2 x 2 x 2 
 • 42 = 2 x 3 x 7 
 • 60 = 2 x 3 x 2 x 5 
   

Այժմ թվերը պարզ արտադրիչների վերլուծելով՝ գտեք նրանց ընդհանուր  պարզ արտադրիչները․ 
 

Օրինակ՝   6 և 10 թվերի ընդհանուր  պարզ արտադրիչները  գտնելու  համար    6 և 10 թվերը   վերլուծենք պարզ արտադրիչների։ 

 
  
  
10 
 5 
 
  
  

6=2‧3,      10=2‧5,   2-ը կոչվում է  6 և 10 թվերի ընդհանուր  պարզ արտադրիչ։ 
 
Այն բնական թվերը, որոնք ընդհանուր պարզ արտադրիչներ չունեն, կոչվում են փոխադարձաբար պարզ թվեր։ 

Փոխադարձաբար պարզ են այն թվերը, որոնց ընդհանուր բաժանարարը միայն 1-ն է։ 

Օրինակ՝ 5 և 7 թվերը փոխադարձաբար պարզ թվեր են։ 

2․ Թվերը պարզ արտադրիչների վերլուծելով՝ գտեք նրանց ընդհանուր  պարզ արտադրիչները 

 • 14 և 10 

14 = 7 x 2 

10 = 5 x 2 

 • 10 և 25 

10 = 5 x 2 

25 = 5 x 5  

 • 15 և 20 

15 = 3 x 5 

20 = 2 x 2 x 5 

 • 24 և 15 

15 = 3 x 5 

24 = 2 x 3 x 2 x 2 

 • 8 և 12 

8 = 2 x 2 x 2 

12 = 2 x 2 x 3 

 • 12 և 10 

12 = 2 x 2 x 3 

10 = 5 x 2 

 • 16 և 28 

16 = 2 x 2 x 2 x 2 

28 = 2 x 2 x 7 

 • 10 և 3 

փոխադարձաբար 

 • 7 և 8 

փոխադարձաբար 

 • 5 և 12 

փոխադարձաբար 

Մնացորդով բաժանում

 1. Սիրելի սովորողներ,  կատարե՛ք   մնացորդով   բաժանում  ու  ստուգում։ 

830։6 

                 
            
    մ ն      
               
—               
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 930։47 

            
  մ ն       
              
—              
               

 690։8 

                 
            
   մ ն       
               
               
                
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 964 : 450 = 2 (64 մն) 
ստ. 450 x 2  + 64 = 964 

                 
          
   մ ն      
               
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 810:35 

                 
           
   մ ն       
              
              
                
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 3504:7  

                 
           
    մ ն     
              
                 

290:14  

                 
           
    մ ն     
               
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

308:18  

                 
           
   մ ն       
              
              
                
                 
                 
                 
                 
                 
                 

409:6 

                 
 :             
   մ ն       
               
               
                
                 
                 
                 
                 
                 
                 

Մաթեմատիկա

Առաջադրանքներ 

 • Կատարիր բաժանում և արդյունքը ստուգիր բազմապատկումով՝  

1)   7310։34 

                    
              
—              
                  
 —                 
                 
 —                
                   
                    
                    

2)   11550։55 

                    
            
             
                  
                  
                   
                    
                    
                    
                    

3)   5400։12 

                    
             
              
                  
                  
                   
                    
                    
                    
                    

4)  18360։18 

                    
            
             
                  
                  
                   
                    
                    
                    
                    

5)   48240։24 

                    
            
             
                 
                  
                   
                    
                    
                    
                    

6)   10836։36 

                    
            
             
                 
                  
                   
                    
                    
                    
                    

7)   2163։21  

                    
             
              
                 
                  
                   
                    
                    
                    
                    

8)   25750։25 

                    
 0  :             
              
                 
                  
                   
                    
                    
                    
                    

9)  2170։35 

                    
             
              
                  
                  
                   
                    
                    
                    
                    

10)   58500։25 

                    
            
             
                  
                  
                
                    
                    
                    
                    

Ամանորյա Խնդիրներ

 1. Ձմեռ պապը իր պարկում եղած նվերների կեսի կեսը նվիրեց նախակրթարանի երեխաներին, իսկ մնացածը ՝ Արևմտյան դպրոցի  սովորողներին։ Քանի՞ նվեր ստացան արևմտյան դպրոցի  սովորողները, եթե նախակրթարանի երեխաները ստացել էին 30 նվեր։ 

30×2=60

60×2=120

120-3=90

 1. Ամանորի համար մայրիկը գնել էր ընկույզ։ 500 գրամ աղցանի համար օգտագործելուց հետո և 1 կգ  սեղանին դնելուց հետո մնաց 200 գրամ ընկույզ։ Որքա՞ն ընկույզ էր գնել մայրիկը։ 

1000+500+200=1700

 1. Մեր տոնածառը զարդարեցի տոնածառի  60 խաղալիքով։ Խաղալիքների 1/2 մասը կանաչ են, 1/3 մասը՝ դեղին, մնացածը՝ վարդագույն։  Խաղալիքներից  քանի՞   հատն է  վարդագույն։ 

60:2×1=30

30:3×1=10

60-30=30

30-10=20

 1. Միքայելը  ուներ մեկ տուփ, որի մեջ  կար տոնածառի  խաղալիքներ։ Դրանցից 20-ը դեղին էր, իսկ կարմիր խաղալիքները կազմում էին դեղին խաղալիքների  1/2 մասը, իսկ սպիտակ  խաղալիքների քանակը  ամենափոքր երկնիշ թվի եռապատիկն էր։ Քանի՞  խաղալիք կար տուփում։

20:2×1=10

10×3=30

30+10+20=60

 1. Ձնեմարդը  Ձյունանուշիկին  հարցրեց,  թե Նոր տարում որ թվականը կսկսվի: Ձյունանուշն էլ  պատասխանեց, որ եթե   20 թվին աջից կցագրենք 2 թվանշանը, ստացված թիվը տասնապատկեն, որից հետո գումարենք 1 կստանանք այդ թիվը: Օգնիր Ձնեմարդուն գտնել որոնելի  թիվը:

202×10+1=2021

 1. Դիմակահանդեսին մասնակցում էին 200 երեխա: Մեզ հայտնի է, որ  նրանց 3/4 մասը աղջիկներ էին: Քանի՞  տղա էր մասնակցում դիմակահանդեսին: 

200:4×3=150

200-150=50

 1. Ձմեռ պապը իր նեվերները տեղավորել էր  չորս  պարկում։ Առաջինում կար 1560  նվեր։ Առաջին պարկից, երբ  նա  10  նվեր տեղափոխեց երկրորդի մեջ,  8-ը՝ երրորդի մեջ, իսկ        12 -ը ՝ չորրորդ պարկի մեջ, ապա  բոլոր պարկերում  նվերների քանակը հավասարվեց։ Քանի՞ նվերներ կար յուրաքանչյուր պարկում։

10+8+12=30

1560-30=1530

1530-8=1522

1530-10=1520

1530-12=1518

 1. Ամանորին Սոնան որոշեց պատրաստել մրգային աղցան։ Մրգային աղցանի համար նա օգտագործեց խնձոր, դեղձ, բանան ու տանձ։ Խնձորը և բանանը միասին 1կգ300գ էր։ Դեղձը 150 գրամով ավել էր տանձից։ Հաշվիր, թե որքան միրգ օգտագործեց Սոնան՝ իմանալով, որ տանձը 500գ էր։

500+150=650

1300+650+500=2450

 1. Երբ տատիկը որոշեց իր մոտ եղած 89 կոնֆետները հավասարաչափ բաժանել իր 7 թոռնիկներին, մի քանի կոնֆետ ավելացավ։ Քանի՞ կոնֆետ ստացան թոռնիկներից յուրաքանչյուրը, իսկ քանի՞ կոնֆետ մնաց տատիկին։

89:7=12 5մնացորդ

տատիկին մնաց 5 կոնֆետ

 1. Աննան  տոնածառի 7 խաղալիքի համար վճարեց 2800 դրամ։ Սոնան  այդ նույն խաղալիքից 9 հատ գնելու համար որքա՞ն գումար պետք է վճարի։

2800:7=400

9×400=3600

 1. Ո՞ր թիվն է մտապահել Ձնեմարդը, եթե նրա մտապահած թիվը կրկնապատկենք,  արդյունքը փոքրացնենք նախ 1-ով, հետո  2020-ով, ապա կստանանք 2021։

2021+2020+1=4042

 1.  Ամանորյա դիմակահանդեսին մասնակցում են 100 սովորող։ Հայտնի է, որ աղջիկները 6-ով քիչ են տղաներից։ Քանի՞ աղջիկ և քանի՞ տղա են մասնակցում դիմակահանդեսին։

100-6=94

94:2=47

47 + 6 = 53

Աղջիկներ — 47

Տղաներ — 53

 1. Ձմեռ պապը 20 նվերը պատրաստում է 2 ժամում, քանի ժամում նա կպատրաստի այդպիսից 180 նվեր։

20 : 2 = 10

180 : 10 = 18

 1. 3 հոգի տոնածառը զարդարում են 1 ժամում։ Քանի՞ ժամում այդ նույն տոնածառը կզարդարեն 4 հոգին։ Եթե նրանք բոլորը  միևնույն արագությամբ են աշխատում։

60 : 3 = 20

4 × 20 = 80

Թվերը գրելու հնամենի եղանակը

Թվերի   գրառումը  հայերենի   այբուբենի   տառերով 

Снимок99.PNG

Օգտվելով   այս    աղյուսակից    լուծեք   խաչբառը։ 

Խաչբառ 

Հարցերը  լուծեքբանավոր ու  ներկայացրեք հայերենի այբուբենի տառերով։ 

Հորիզոնական 

 • Գտե՛ք   500  և   25 թվերի  ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը։  

[500,25] = 500 

Շ 

 • Գտեք 40 թվի ամենամեծ բաժանարարի տասնապատիկը։  

40 x 10 = 400 

Ն 

 • Գտե՛ք   600  և   2400  թվերի  ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը։   

[2400,600] = 600 

Ո 

 • Եթե Դավիթի մտապահած թվից հանեք 200, ստացած թիվը փոքրացնեք 2 անգամ կաստանաք 2400։   

2400 x 2 = 4800 

4800 + 200 = 5000 

Ր 

 • Գտեք 6 թվի ամենամեծ և ամենափոքր բաժանարարների գումարի տասնապատիկը։ 

6 + 1 = 7 

7 x 10 = 70 

Հ 

 • Բնական թվերից ո՞րնէ  ո՛չ պարզ, ո՛չ պաղադրյալ։ 

Ա 

 • Գտե՛ք   3  և   1000  թվերի  ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը։  

[3,1000] = 3000 

Վ 

 • Ո՞ր թիվն է մտապահել Անահիտը, եթե նրա մտապահած թվի և  256-ի տարբերությունը 344է։ 

256 + 344 = 600 

 • Գտի՛ր թիվը, որը 24-ի բաժանելիս ստացվում է 208  և 8 մնացորդ։    

5000 

Ր 

Ուղղաձիգ 1․ 

 • Ո՞րն է ամենափոքր բնական թիվը։  

Ա 

 • Պարկում կա 95 կանաչ,  20 դեղին և 104 կարմիր գնդակ։ Առանց նայելու ամենաքիչը քանի՞ գնդակ  պետք է հանել, որպեսզի դրանց մեջ լինեն 3 տարբեր գույնի գնդակներ։ 

200 

Մ  

 • Գտեք ամենափոքր քառանիշ թվի և ամենամեծ եռանիշ թվի տարբերությունը։  
 • Ն 
 • Ո՞ր  թիվն է մտապահել Նարեկը, եթե  նրամտապահած  թվի կրկնապատիկի և 30-ի քանորդը  40 է։  

600 

Ո 

 • Գտեք 25 և 2  թվերի   ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկի հարյուրապատիկը։  

5000 

Ր 

Ուղղաձիգ 2․ 

 • Ո՞ր  թիվն է մտապահել Սոնան, եթե  նրա  մտապահած թիվը  40 և 25 թվերի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկի տասնապատիկն է։  

2000 

Ս 

 • Գտեք 20-ի և 3-ի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկի տասնապատիկը։  

7000 

ւ 

 • Գտեք ամենափոքր քառանիշ թվի և 7-ի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը։   
 • Ր 
 • Ո՞րն է ամենափոքր պարզ թիվը։ 

Բ 

Ուղղաձիգ  3․ 

 • Ո՞րն է 100  և 150 թվերի  ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը։  

[100,150] = 50 

Ծ 

 • Ավտոմեքենայի  արագությունը 80կմ/ժ է։ Քանի՞ կիլոմետր  կանցնի ավտոմեքենան  5 ժամում։  

80 x 5 = 400 

 • Ո 
 • Որքանո՞վ կմեծանա եռանիշ թիվը, եթե նրան ձախից կցագրենք 7 թվանշանը։  

7000 — ով  

ւ 

 • Ո՞րն է ամենափոքր եռանիշ թվի քառապատիկը։  

400 

Ն 

 • Գտեք 3 թվի ամենամեծ և ամենափոքր բաժանարարների գումարը։ 

3 + 1 = 4 

Դ 

 Ա  Ս    
Մ  Ո  Ծ  
Ա  Ւ  Ն  
 Շ  Ն  Ո  Ր  Հ  Ա  Վ   Ո  Ր 
 Ո  Բ  Ւ  
 Ր    Ն  
     Դ