Ընտրություն ապրիլի 11 — 15

Խնդիր 1։ Բերված օրինակներում աստղանիշները փոխարինել անհրաժեշտ թվանշաններով․

ա)

Безымянный

d091d0b5d0b7d18bd0bcd18fd0bdd0bdd18bd0b9

բ)

Безымянный

d91d0b5d0b7d18bd0bcd18fd0bdd0bdd18bd0b9-1

գ)

Безымянный

d091d0b5d0b7d18bd0bd18fd0bdd0bdd18bd0b9-2

դ)

Безымянный

d091d0b5d0b7d18d0bcd18fd0bdd0bdd18bd0b9-3

 

Խնդիր 2։ Նախորդների օրինաչափությամբ լրացնել դատարկ շրջանակը։

1

1e1589049506475

Խնդիր 3։  Կետերի փոխարեն անհրաժեշտ է տեղադրել թվաբանական գործողությունների նշաններ այնպես, որ արդյունքում ստացվի նշված թիվը։

e3a81f643ac8b306f2534cb84de0990d

e3a81f643ac8b306f2534cb80990d

Լուցկու վերաբերյալ խնդիրներ

Խնդիր 1․  Երկու լուցկու հատիկ տեղափոխելով ստացիր ճիշտ մաթեմատիկական հավասարություն։

Screenshot_6

Չորսը կդարձենք հինգ, իսկ 46 — ի վեցը նույնպես կդարցնենք հինգ։

Խնդիր 2․ Չորս լուցկու հատիկ տեղափոխելով մեկ մեծ սլաքից ստացիր երկու փոքր սլաքներ։

Screenshot_2

Երկու լոցկին կդնենք իրար կողք, և ծայրի վերջի լուցկիների հատիկները կդնենք, իրար կողք դրած լուցկիների առջև։

Խնդիր 3․ Երկու լուցկու հատիկ տեղափոխիր այնպես, որ ծառը վերածվի վերև լողացող ձկան․

Screenshot_5

(Բանավոր)

Ընտրություն

Առաջադրանք 1․ Տեղադրել  >, <, = նշաններից մեկը․

Alw

Առաջադրանք 2․ Լրացրու դատարկ վանդակները․

2--e1587836561673

Առաջադրանք 3․ Լուծիր հետևյալ խնդիրը․

Ջրավազանում ջուր կարող է լցվել­­­­­ 2 խողովակներից: Առաջին խողովակով մեկ ժամում լցվում է 120լ ջուր, իսկ երկրորդով՝ 140լ: Քանի՞ լիտր ջուր կլցվի ջրավազանում 5 ժամվա ընթացքում, եթե խողովակները միաժամանակ բացվեն:

120 x 5 = 600

140 x 5 = 700

700 + 600 = 1300

Իսկ հիմա առաջարկում եմ հետևյալ խաղը․ puzzle

Լրացուցիչ առաջադրանքներ

Տեսազանգեր՝

Ընտրություն

1․ Գրադարանում կա 54600 գեղարվեստական և 3640 գիտական գիրք։ Քանի՞ անգամ է գրադարանում եղած գեղարվեստական գրքերի քանակն ավելի գիտականների քանակից։

54600 : 3640 = 15

2․ 8 փոքր տակառների ընդհանուր տարողությունը 96լ ։ Քանի՞ լիտր հեղուկ կտեղավորվի 7 մեծ տակառներում, եթե նրանցից յուրաքանչյուրի տարողությունը 19 լ-ով ավելի է, քան փոքր տակառինը։

96 : 8 = 12

12 + 19 = 31

31 x 7 = 217

3․ Ունենք 1 սմ երկարությամբ 42 ձողիկ։ Հնարավո՞ր է արդյոք այդ ձողիկներով կազմել 12 սմ և 9 սմ կողմերով ուղղանկյուն։

Ոչ

4․ Վերցված է մի թիվ։ Եթե նրան գումարենք 15 և ստացված գումարը բազմապատկենք 4-ով, ապա կստացվի 80։  Ո՞րն է այդ թիվը։

80 : 4 = 20

20 — 15 = 5

5․ Խանությում գործվածքի իրար հավասար երկու  կտորներ կային։ Երբ առաջին կտորից վաճառեցին 16 մ, իսկ երկրորդից՝ 28մ, առաջինում 3 անգամ ավելի գործվածք մնաց, քան երկրորդում։ Սկզբում քանի՞ մետր գործվածք կար յուրաքանչյուր կտորում։

28 — 16 = 12

12 : 2 = 6

28 + 6 = 34

 Սեղանին դրված են 4 տեսակ մատիտներ: Սև մատիտները 6 հատ են, կապույտ մատիտները սև մատիտներից 5 հատով ավել են, կարմիր մատիտները կապույտ մատիտներից 3 հատով պակաս են, իսկ կանաչ մատիտները 2 հատով ավել են, քան կապույտ և կարմիր մատիտները միասին: Քանի՞մատիտ կա սեղանին:

6 + 5 = 11 կապույտ

11 — 3 = 9 կարմիր

11 + 9 + 2 = 22 կանաչ

6 + 11 + 9 + 22 = 46 ընդանուր

7․

Թունելով իրար ընդառաջ շարժվում են երեքական ավտոմեքենաներ, ինչպես պատկերված է նկարում: Մեքենաներն իրար կողքով անցնել չեն կարող, սակայն թունելի հատվածներից մեկում կա խոռոչ, որտեղ տեղավորվում է մեկ ավտոմեքենա: Վարորդներին օգնեք շարունակել իրենց ճանապարհը:

8. Տեսանյութ

Ամփոփում ենք սեպտեմբեր-դեկտեմբեր ամիսները

16.12.2019-17.12.2019

1. Կարենը նայում է պատուհանից: Նա տեսնում է այգում ապրող կենգուրուների ընդհանուր քանակի կեսը (տե՛ս նկարը): Քանի՞ կենգուրու է ապրում այդ այգում:

Screenshot_3
(A) 12  (B) 14 (C) 16 (D) 18 (E) 20

2.

Screenshot_2

(A)  (B) (C)  (D)  (E)

3.

Screenshot_7

(A)  (B) (C)  (D)  (E)

4. Հասմիկի հայելին պատահաբար կոտրվել է և բաժանվել մի քանի կտորի (տե՛ս նկարը): Այդ կտորներից քանի՞սն ունեն ճիշտ չորս կողմ:

Screenshot_9
(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6 (E) 7

 

 

 

 

5.

Screenshot_11

(A)  (B) (C)  (D)  (E)

6. Բաբկենը թղթի քառակուսի կտորը ծալեց երկու անգամ, հետո ծալված թղթի վրա մեկ փոքր անցք բացեց: Երբ նա բացեց թուղթը, տեսավ նկարում բերված պատկերը: Ինչպե՞ս էր Բաբկենը ծալել թղթի քառակուսի կտորը:

Screenshot_13

Screenshot_14

(A)  (B) (C)  (D)  (E)

7. Ջրով լիքը բաժակը կշռում է 400 գրամ: Դատարկ բաժակը կշռում է 100 գրամ: Քանի՞ գրամ է կշռում ջրով կիսով չափ լցված բաժակը:

(A) 150

(B) 200

(C) 225

(D) 250

(E) 300

8.  Նկարներից որո՞ւմ է սպիտակ մասը հավասար մոխրագույն մասին:

Screenshot_2

(A)  (B) (C)  (D)  (E)

9. Արթուրն ուներ անցքերով 10 միանման մետաղե ձող (նկար 1): Նա դրանք զույգ
առ զույգ միացրեց և ստացավ 5 երկար ձող (նկար 2): Ստացված ձողերից ո՞րն է
ամենաերկարը:

Screenshot_3

(A) (B) (C) (D) (E)

10. Ի՞նչ թիվ է թաքնված քառակուսու հետևում:

Screenshot_4

(A) 3

(B) 4

(C) 5

(D) 6

(E) 7

11. Տրված է ուղղանկյուն, որի  պարագիծը 32սմ է։ Գտնել այդ ուղղանկյան երկարությունը, եթե լայնությունը 5սմ է։

1) 10

2) 11

3) 15

4) 18

12. Գտնել 1, 2, 4, 7, 11, .. հաջորդականությունում գրված թվերի օրինաչափությունը և գտեք
հաջորդ թիվը:

1) 16

2) 17

3) 15

4) 18

13. Հայտնի է , որ թիվը բաժանվում է 7-ի, ի՞նչ թվանշան պետք է գրված լինի *-ի փոխարեն:  168 : 8 = 21

 

14.  Գևորգը պետք է 5 տեսակի գրիչներից  և 8 տեսակի  տետրերից ընտրի մեկական գրիչ և տետր։ Ընտրության քանի՞ հնարավորություն ունի։

5 x 8 = 40

 

15. Երկու հաջորդական կենտ թվերի արտադրյալը հավասար է 143: Գտնել այդ թվերի գումարը։

11 x 13 = 143

11 + 13 = 24

16. Հինգ միանման աթոռներն արժեն 18000դրամ։ Ինչքա՞ն պետք է վճարել 12 այդպիսի աթոռների համար։
18.000 : 5 = 3600
3600 x 12 = 43.200

Ընտրությամբ գործունեություն․ մաթեմատիկա

1. Տատիկը Զատկի համար ներկեց 16 ձու։Այդ ձվերի կեսը ներկեց կարմիր, մնացածի կեսը՝ կապույտ, իսկ մնացածը՝ դեղին։ Քանի՞ դեղին ձու ներկեց տատիկը։

Լուծում

16 : 2 = 8 կարմիր

16 — 8 = 8 կապույտ, դեղին

8 : 2 = 4 կապույտ

8 — 4 = 4 դեղին

Պատ՝․ 4 հեղին
2. Մայրիկը ներկեց 9 ձու ևտվեց իր երկու երեխաներին՝ Անահիտին և Ռազմիկին։ Անահիտին մեկ ձու ավել տվեց, քան Ռազմիկին։ Մայրիկը քանի՞ ձու տվեց երեխաներից յուրաքանչյուրին։
Լուծում
9 — 1 = 8
8 : 2 = 4
4 + 1 = 5
Պատ․՝ Անահիտ 5, Ռազմիկ 4:
3. Տուփում կա 7 կարմիր և  5 կանաչ ձու։ Առանց նայելու ամենաքիչը քանի՞ ձու պետք է տուփից վերցնենք, որ գոնե մեկ կարմիր ձու դուրս գա։
Լուծում
5 + 1 = 6
Պատ․՝ 6 ձու