Գործնական աշխատանք

Տեքստն ընդարձակիր՝ նկարագրողբնութագրողվերաբերմունք արտահայըող բառերբառակապակցություններ կամ նախադասություններ ավելացնելով։ 

Մի օր երբ փոքրիկ և քնքուշ նապաստակները հասկացան, որ իրենք են ամենավախկոտ և ամենաուսիպուսի կենդանիներն են: Եվ մյուս օրը  նրանք որոշեցին, որ բոլորով գնան, լիճն ընկնեն, խեղդվեն: Ճամփին նրանք շատ եին վախենում ու տզտզումբայց նրանց մեջ գտնվեց մի փոքրիկ քաջություն և նրանք հաղթահարեցին վախը։ Իսկ լճափի ցատկող և զվարճալի  գորտերը նրանց փափուկ ոտքերի  բարձր թփթփոցը որ լսեցին, անմիջապես ցատկեցին լճի ամենախորը և ամենասարսափելի մասը: Մի կիսամեռած նապաստակ ասաց․ 

— Էլ ի՞նչ խեղդվենք, աշխարհում մեզանից վախկոտ արարածներ էլ կան։ 

2.Հետևյալ առած-ասացվածաքներում կետերի փոխարեն լրացրո՛ւ համապատասխան հականիշները՝ շատ— քիչսպիտակ-սևերկար-կարճհիվանդ-առողջգիտուն-անգետմոտիկ-հեռու։ 

Ա Գիտունի  հետ քար քաշիր, անգետի հետ փլավ մի՛ ուտի։ 

Բ մոտիկ հարևանը լավ է, քան հեռու բարեկամը։ 

Գ Սպիտակ փողը,  սև  օրվա համար է։ 

Դ Թոկի երկարն է լավ, խոսքի՝ կարճը։ 

Ե քիչ խոսիր, շատ լսիր։ 

Զ Անբանը հաց ուտելիս առողջ է, բանելիս՝ հիվանդ։ 

3.Տրված բառերում առանձնացրո՛ւ արմատը և ածանցը․ ածանցները գունավորի՛ր։ 

Օրինակ՝  ան-զեն,  դժ-գոհ 

Անգութ,  դժբախտ, դժգոհ, դժկամ, անտուն,  լճակ, շնիկ, գառնուկ, տնական, ծովային, ուրախալի,  մեղմաբար, վեհորեն, աշակերտուհի, կանաչեղեն։